Niepokonane miasto, niepokonany klub?

Niepokonane miasto, niepokonany klub?

Co wyjazd, to prob­lem. Kibice Kole­jorza od kilku lat tuż przed spotkaniem wyjaz­dowym z Legią spo­tyka­ją się prob­le­ma­mi. Jaki­mi? Zamknię­cie sek­to­ra goś­ci, „remon­ty” na stadionie…

W 2012 roku woje­w­o­da mazowiec­ki na kil­ka dni przed spotkaniem wydał oświad­cze­nie, że mecz pomiędzy Legią w Lechem odbędzie się bez udzi­ału kibiców goś­ci. Po ogłosze­niu tej infor­ma­cji kibice Lecha posi­ada­ją­cy bilet na mecz przy Łazienkowskiej nie odwołali wyjaz­du do stol­i­cy. Postanow­ili w więk­szej grupie udać się do Warsza­wy, by tam dopin­gować swo­ją drużynę (która przy­pom­ni­jmy wygrała 1:0 po bram­ce Artjom­sa Rudnevsa).

W dniu meczu, tj. 21 kwiet­nia 2012 roku, w Warsza­w­ie odby­wał się II Ogólnopol­s­ki Marsz w Obronie Suw­eren­noś­ci Pol­s­ki, wol­noś­ci mediów oraz przyz­na­niu TV Trwam praw nadawa­nia na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Kibole rozpoczęli masowe wykupy­wanie biletów na pociąg do Warsza­wy. Na trzy dni przed meczem do Urzę­du Mias­ta Stołecznego Warsza­wy zostało wysłane pis­mo o zgro­madze­niu publicznym.

Na dwa dni przed meczem Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wydało oświad­cze­nie, w którym zapewniło o tym, że mecz z Legią odbędzie się z zachowaniem wszel­kich zasad bez­pieczeńst­wa. Podob­ne pis­mo wys­tosowało SKLW. Ostate­cznie kibice Lecha zostali wpuszczeni na Pep­si Arenę.

Przed rok­iem wyjazd odbył się już bez najm­niejszych prob­lemów. Cho­ci­aż.. Na kil­ka dni przed spotkaniem przy Łazienkowskiej odby­wał się finał Pucharu Pol­s­ki. Z sek­to­ra kibiców goś­ci (Śląs­ka) w stronę boiska leci­ały race, mecz prz­er­wano na kil­ka min­ut. Jed­nak tuż po spotka­niu prezes Legii, Bogusław Leśn­odor­s­ki, zapew­ni­ał, że cho­ci­aż pojaw­iła się speku­lac­ja o zamknię­ciu sek­to­ra goś­ci na spotkanie z Kole­jorzem, to on nie widzi przeszkód, by kibole z Poz­na­nia wes­zli na mecz.

Sytu­ac­ja zmieniła się przed mar­cowym wyjaz­dem kiboli na mecz do Warsza­wy. Pod­czas spotka­nia Legia-Jagiel­lonia na try­bunach doszło do star­cia między kibi­ca­mi obu drużyn. Pewne było, że kary dla legion­istów będą dotk­li­we. Komis­ja Ligi nałożyła na klub karę grzy­wny, walkow­er, zakazy wyjaz­dowe dla obu klubów, spotkanie Legii z Wisłą Kraków przy zamknię­tym sta­dion­ie oraz dwa mecze w zaw­iesze­niu na rok. W środowy wieczór kibice Kole­jorza wchodzili na sta­dion przy Łazienkowskiej 3. Decyz­ja Komisji Ligi nie doty­czyła zamknię­cia sek­to­ra goś­ci na mecze z Lechem oraz byd­goskim Zawiszą.

Dzień później Legia usto­sunkowała się do decyzji Komisji. Postanowiono też, że sek­tor kibiców goś­ci będzie zamknię­ty do cza­su napraw­ienia szkód. Woje­w­o­da nie nałożył żad­nej kary. 29 mar­ca kibole Kole­jorza będą jed­nak dopin­gować swój zespół. Na pół­torej tygod­nia przed meczem Legia wys­tosowała ofic­jal­ny komu­nikat, w którym zapewniła, że sta­dion jest już bez­pieczny, a sek­tor goś­ci na najbliższe spotkanie z Lechem został otwarty.

Z czego wynika­ją prob­le­my z kibi­ca­mi Kole­jorza? Nie od dziś wiado­mo, że kibole z Pyr­landii to dwu­nasty zawod­nik swo­jej drużyny. Ich wspar­cie może mieć znacze­nie dla prze­biegu spotkania.

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.