09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.15godz.21min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Niepokonane miasto, niepokonany klub?

Niepokonane miasto, niepokonany klub?

Co wyjazd, to prob­lem. Kibice Kole­jorza od kilku lat tuż przed spotkaniem wyjaz­dowym z Legią spo­tyka­ją się prob­le­ma­mi. Jaki­mi? Zamknię­cie sek­to­ra goś­ci, „remon­ty” na stadionie…

W 2012 roku woje­w­o­da mazowiec­ki na kil­ka dni przed spotkaniem wydał oświad­cze­nie, że mecz pomiędzy Legią w Lechem odbędzie się bez udzi­ału kibiców goś­ci. Po ogłosze­niu tej infor­ma­cji kibice Lecha posi­ada­ją­cy bilet na mecz przy Łazienkowskiej nie odwołali wyjaz­du do stol­i­cy. Postanow­ili w więk­szej grupie udać się do Warsza­wy, by tam dopin­gować swo­ją drużynę (która przy­pom­ni­jmy wygrała 1:0 po bram­ce Artjom­sa Rudnevsa).

W dniu meczu, tj. 21 kwiet­nia 2012 roku, w Warsza­w­ie odby­wał się II Ogólnopol­s­ki Marsz w Obronie Suw­eren­noś­ci Pol­s­ki, wol­noś­ci mediów oraz przyz­na­niu TV Trwam praw nadawa­nia na mul­ti­plek­sie cyfrowym. Kibole rozpoczęli masowe wykupy­wanie biletów na pociąg do Warsza­wy. Na trzy dni przed meczem do Urzę­du Mias­ta Stołecznego Warsza­wy zostało wysłane pis­mo o zgro­madze­niu publicznym.

Na dwa dni przed meczem Sto­warzysze­nie Wiara Lecha wydało oświad­cze­nie, w którym zapewniło o tym, że mecz z Legią odbędzie się z zachowaniem wszel­kich zasad bez­pieczeńst­wa. Podob­ne pis­mo wys­tosowało SKLW. Ostate­cznie kibice Lecha zostali wpuszczeni na Pep­si Arenę.

Przed rok­iem wyjazd odbył się już bez najm­niejszych prob­lemów. Cho­ci­aż.. Na kil­ka dni przed spotkaniem przy Łazienkowskiej odby­wał się finał Pucharu Pol­s­ki. Z sek­to­ra kibiców goś­ci (Śląs­ka) w stronę boiska leci­ały race, mecz prz­er­wano na kil­ka min­ut. Jed­nak tuż po spotka­niu prezes Legii, Bogusław Leśn­odor­s­ki, zapew­ni­ał, że cho­ci­aż pojaw­iła się speku­lac­ja o zamknię­ciu sek­to­ra goś­ci na spotkanie z Kole­jorzem, to on nie widzi przeszkód, by kibole z Poz­na­nia wes­zli na mecz.

Sytu­ac­ja zmieniła się przed mar­cowym wyjaz­dem kiboli na mecz do Warsza­wy. Pod­czas spotka­nia Legia-Jagiel­lonia na try­bunach doszło do star­cia między kibi­ca­mi obu drużyn. Pewne było, że kary dla legion­istów będą dotk­li­we. Komis­ja Ligi nałożyła na klub karę grzy­wny, walkow­er, zakazy wyjaz­dowe dla obu klubów, spotkanie Legii z Wisłą Kraków przy zamknię­tym sta­dion­ie oraz dwa mecze w zaw­iesze­niu na rok. W środowy wieczór kibice Kole­jorza wchodzili na sta­dion przy Łazienkowskiej 3. Decyz­ja Komisji Ligi nie doty­czyła zamknię­cia sek­to­ra goś­ci na mecze z Lechem oraz byd­goskim Zawiszą.

Dzień później Legia usto­sunkowała się do decyzji Komisji. Postanowiono też, że sek­tor kibiców goś­ci będzie zamknię­ty do cza­su napraw­ienia szkód. Woje­w­o­da nie nałożył żad­nej kary. 29 mar­ca kibole Kole­jorza będą jed­nak dopin­gować swój zespół. Na pół­torej tygod­nia przed meczem Legia wys­tosowała ofic­jal­ny komu­nikat, w którym zapewniła, że sta­dion jest już bez­pieczny, a sek­tor goś­ci na najbliższe spotkanie z Lechem został otwarty.

Z czego wynika­ją prob­le­my z kibi­ca­mi Kole­jorza? Nie od dziś wiado­mo, że kibole z Pyr­landii to dwu­nasty zawod­nik swo­jej drużyny. Ich wspar­cie może mieć znacze­nie dla prze­biegu spotkania.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.