Nike od nowego sezonu sponsorem technicznym Lecha

Nike od nowego sezonu sponsorem technicznym Lecha

To nie jest niespodzian­ka. Od sezonu 2014/2015 Lech Poz­nań będzie miał nowego spon­so­ra tech­nicznego. Została nim fir­ma Nike, świa­towy lid­er w pro­dukcji sprzę­tu i odzieży sportowej.

Od nowego sezonu wszyscy piłkarze Lecha Poz­nań będą korzys­tać ze sprzę­tu syg­nowanego logo­typem mar­ki Nike. Doty­czy to zawod­ników I i II drużyny Kole­jorza oraz zespołów młodzieżowych. To jed­na z najlep­szych tego typu umów spon­sors­kich w Polsce, która gwaran­tu­je dal­szy dynam­iczny rozwój klubu.

- Z wielką radoś­cią ogłasza­my fakt związa­nia się Nike z Lechem Poz­nań, jed­nym z najlep­szych pol­s­kich klubów, mają­cym pon­ad 90 lat trady­cji i sześć tytułów mis­tr­zows­kich — mówi Tim Run­zheimer, Gen­er­al Man­ag­er Nike Poland. Zarówno drużyny seniorskie jak i młodzieżowe otrzy­ma­ją nasze zaawan­sowane tech­no­log­icznie stro­je, które pomogą im w tym, aby trenowały i grały na jak najwyższym poziomie.

Nike współpracu­je z najwięk­szy­mi kluba­mi i reprezen­tac­ja­mi z całego świa­ta. Pod­czas mundi­alu w Brazylii ubierze kadrę nar­o­dową gospo­darzy, Anglii, Chorwacji oraz Holandii. Na co dzień koszul­ki z logiem Nike zakłada­ją piłkarze Man­ches­teru Unit­ed, FC Barcelony i PSG.

- Współpra­ca z marką o takiej rep­utacji to bard­zo ważny krok dla Kole­jorza — mówi Karol Klim­czak, Prezes Zarzą­du Lecha Poz­nań. — Nowe tryko­ty będą zakładali nie tylko piłkarze pier­wszego zespołu, ale również zawod­ni­cy Akademii Lecha. To będzie miało ogrom­ny wpływ na wiz­erunek klubu oraz morale młodych chłopców, którzy marzą o wiel­kich karierach.

W połowie lip­ca, pod­czas prezen­tacji I zespołu Lecha Poz­nań, ofic­jal­nie zaprezen­towane zostaną nowe stro­je. W tym samym dniu otwarty zostanie Ofic­jal­ny Sklep na sta­dion­ie, który po zakończe­niu sezonu prze­jdzie grun­towny remont. Zna­jdą Państ­wo w nim nową ofic­jal­ną kolekcję opra­cow­aną razem z fir­mą Nike oraz gadże­ty Lecha Poznań.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress