Nike od nowego sezonu sponsorem technicznym Lecha

Nike od nowego sezonu sponsorem technicznym Lecha

To nie jest niespodzian­ka. Od sezonu 2014/2015 Lech Poz­nań będzie miał nowego spon­so­ra tech­nicznego. Została nim fir­ma Nike, świa­towy lid­er w pro­dukcji sprzę­tu i odzieży sportowej.

Od nowego sezonu wszyscy piłkarze Lecha Poz­nań będą korzys­tać ze sprzę­tu syg­nowanego logo­typem mar­ki Nike. Doty­czy to zawod­ników I i II drużyny Kole­jorza oraz zespołów młodzieżowych. To jed­na z najlep­szych tego typu umów spon­sors­kich w Polsce, która gwaran­tu­je dal­szy dynam­iczny rozwój klubu.

- Z wielką radoś­cią ogłasza­my fakt związa­nia się Nike z Lechem Poz­nań, jed­nym z najlep­szych pol­s­kich klubów, mają­cym pon­ad 90 lat trady­cji i sześć tytułów mis­tr­zows­kich — mówi Tim Run­zheimer, Gen­er­al Man­ag­er Nike Poland. Zarówno drużyny seniorskie jak i młodzieżowe otrzy­ma­ją nasze zaawan­sowane tech­no­log­icznie stro­je, które pomogą im w tym, aby trenowały i grały na jak najwyższym poziomie.

Nike współpracu­je z najwięk­szy­mi kluba­mi i reprezen­tac­ja­mi z całego świa­ta. Pod­czas mundi­alu w Brazylii ubierze kadrę nar­o­dową gospo­darzy, Anglii, Chorwacji oraz Holandii. Na co dzień koszul­ki z logiem Nike zakłada­ją piłkarze Man­ches­teru Unit­ed, FC Barcelony i PSG.

- Współpra­ca z marką o takiej rep­utacji to bard­zo ważny krok dla Kole­jorza — mówi Karol Klim­czak, Prezes Zarzą­du Lecha Poz­nań. — Nowe tryko­ty będą zakładali nie tylko piłkarze pier­wszego zespołu, ale również zawod­ni­cy Akademii Lecha. To będzie miało ogrom­ny wpływ na wiz­erunek klubu oraz morale młodych chłopców, którzy marzą o wiel­kich karierach.

W połowie lip­ca, pod­czas prezen­tacji I zespołu Lecha Poz­nań, ofic­jal­nie zaprezen­towane zostaną nowe stro­je. W tym samym dniu otwarty zostanie Ofic­jal­ny Sklep na sta­dion­ie, który po zakończe­niu sezonu prze­jdzie grun­towny remont. Zna­jdą Państ­wo w nim nową ofic­jal­ną kolekcję opra­cow­aną razem z fir­mą Nike oraz gadże­ty Lecha Poznań.

 

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.