01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.38min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Nowe warunki umowy operatorskiej

stadionKon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment nadal będzie oper­a­torem sta­dionu. Doszło ono do porozu­mienia z miastem w spraw­ie rene­goc­jacji warunk­ów umowy operatorskiej.

Nowa umowa zostanie pod­pisana do 24 maja. Po tym dniu kon­sor­cjum będzie miało 45 dni na ure­g­u­lowanie obec­nych zadłużeń wzlę­dem mias­ta. To warunek konieczny, aby umowa weszła w życie.

Na jej pod­staw­ie przez najbliższe pięć lat, zarząd­ca sta­dionu będzie płacił 600 tys. czyn­szu rocznie (wcześniej 3,1 mln zł). Miast zrzekło się również 30 proc., które miało otrzy­mać, gdy oper­a­tor zna­jdzie spon­so­ra do nazwy sta­dionu. Pon­ad­to nowym reg­u­lacjom podle­gać będzie podzi­ał pieniędzy z dnia mec­zowego. Doty­chczas mias­to otrzymy­wało śred­nio 4,5 proc.z dnia mec­zowego nieza­leżnie od ran­gi roz­gry­wek. Obec­nie dostanie pieniądze jedynie w przy­pad­ku meczów w europe­js­kich pucharach i będzie to kwo­ta stała, wynoszą­ca 4 proc.

Negoc­jac­je w spraw­ie anek­su do umowy oper­a­torskiej rozpoczęły się na początku lip­ca, gdy klub zgłosił się do klubu, sugeru­jąc prob­le­my eko­nom­iczne związane z real­iza­cją pod­pisanej we wrześniu 2011 roku umowy oper­a­torskiej. Negoc­jac­je zakończyły się pod koniec kwiet­nia. Na ich bazie przez najbliższe pięć lat kon­sor­cjum będzie współpra­cow­ało z miastem na wyne­gocjowanych warunk­ach. Po tym okre­sie umowa zostanie zwery­fikowana i przeanal­i­zowana w kon­tekś­cie jej dal­szej realizacji.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.