10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.36min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

O Lechu wciąż pisze się dużo

Lech Poz­nań pozosta­je najbardziej medi­al­nym klubem w Polsce, a dzi­en­nikarze cały czas piszą o nim więcej niż o nowym mis­trzu Pol­s­ki – Wiśle Kraków. Poz­nańs­ki zespół nie ma już jed­nak takiej przewa­gi, jak jeszcze kil­ka miesię­cy temu, gdy wys­tępował w Lidze Europy – wyni­ka z kwiet­niowego rapor­tu z bada­nia POLSKA PIŁKA prowad­zonego przez „PRESS-SERVICE Mon­i­tor­ing Mediów”.

 

W ubiegłym miesiącu Lech wyraźnie wyprzedz­ił pozostałe klu­by Ekstrak­lasy w łącznym zestaw­ie­niu licz­by pub­likacji pra­sowych i inter­ne­towych. Jed­nak biorąc pod uwagę tylko prasę, po raz dru­gi z rzę­du wyprzedz­iła go Cra­covia. „Pasy” są jed­nym z najczęś­ciej wspom­i­nanych klubów w pub­likac­jach, ze wzglę­du na emoc­je, jakie budzi ich wal­ka o utrzy­manie się w lidze. Widoczny jest też rozdźwięk między pozy­cją medi­al­ną klubu w prasie i Internecie.

W sieci Cra­covia pla­su­je się dopiero na czwartej pozy­cji ze zde­cy­dowaną stratą do czołowej trój­ki. To jed­nak o wiele lep­szy wynik niż jeszcze przed kilko­ma miesią­ca­mi, gdy reg­u­larnie okupy­wała dolne rejony zestaw­ienia (w sty­czniu 2011 miejsce 14.).

Na drugą pozy­cję w klasy­fikacji licz­by pub­likacji pra­sowych i inter­ne­towych łącznie — po półrocznej prz­er­wie – wró­ciła Legia Warsza­wa. To wynik między inny­mi awan­su do finału Pucharu Pol­s­ki, przy­go­towań do tego spotka­nia oraz kry­ty­ki drużyny Macie­ja Sko­rży za słabe wys­tępy w lidze. Trze­cia była Cra­covia, która wyprzedz­iła Wisłę Kraków, Zagłę­bie Lubin i Lechię Gdańsk.

Najm­niej medi­al­nym klubem w najwyższej klasie roz­gry­wkowej okazał się Widzew Łódź. Niez­nacznie przed łodziana­mi upla­sowały się GKS Bełchatów oraz… Jagiel­lonia Białys­tok pozosta­ją­ca w ligowym czu­bie. Gdy­by porów­nać tabelę piłkarskiej Ekstrak­lasy do zestaw­ienia medi­al­nego, żaden z klubów nie znalazł­by się na tym samym miejscu.

Badanie POLSKA PIŁKA przeprowad­zone zostało na pod­staw­ie mon­i­toringu 1100 tytułów prasy ogólnopol­skiej i region­al­nej oraz 20 najpop­u­larniejszych por­tali inter­ne­towych. W kwiet­niu 2011 przeanal­i­zowano 15 tys. pub­likacji. Łącznie od początku bada­nia — czyli od 1 mar­ca 2010 do 30 kwiet­nia 2011 anal­i­ty­cy wzięli pod uwagę pon­ad 165 tys. informacji.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.