06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.12godz.45min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Podbeskidziem. Zimny kubeł wody dla mistrza Polski

Oceniamy lechitów za mecz z Podbeskidziem. Zimny kubeł wody dla mistrza Polski

Po bard­zo dobrym spotka­niu z Ter­mal­icą Bruk-Bet Nieciecza piłkarze Lecha Poz­nań wyruszyli do Biel­s­ka-Białej. Wszyscy oczeki­wali wygranej, która przy­bliżyła­by poz­na­ni­aków do ligowego podi­um. Gospo­darze szy­bko sprowadzili Kole­jorza na ziemię. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszy­mi oce­na­mi lechitów za mecz w Bielsku-Białej. 

Jas­min Burić (5) — wraz z lin­ią obrony nie popisał się w sobot­nim spotka­niu. Na swo­je bar­ki powinien wziąć zwłaszcza trze­cią bramkę dla Podbeskidzia, kiedy to wybił piłkę wprost pod nogi Szczepa­ni­a­ka.  Na plus: dwukrot­nie w pier­wszej częś­ci spotka­nia wybronił znakomite bramkowe okaz­je dla biel­szczan — strzał Szczepa­ni­a­ka i Możdże­nia.  W drugiej połowie nie miał szans w obronie uderzeń.

Tomasz Kędzio­ra (5) - dość przyz­woicie wyglą­dała jego współpra­ca z Sisim.  W pier­wszej połowie prawa strona boiska była dobrze chro­niona przez obrońcę Kole­jorza. W drugiej częś­ci meczu, gdy lechi­ci grali na trójkę obrońców zostaw­ił zbyt wiele miejs­ca bielszczanom.

Paulus Ara­ju­uri (3) — Fin jak­by nieobec­ny w spotka­niu z Podbeskidziem. Nie radz­ił sobie z ofen­sy­wą gospo­darzy. Nie pomógł zespołowi.

Maciej Wilusz (4) — wró­cił do składu Kole­jorza, ale pier­wszego meczu po powro­cie z Korony nie będzie dobrze wspom­i­nał.  Współwin­ny bram­ce na 1:0.

Tamas Kadar (7) - najlep­szy w poz­nańskiej linii obrony. W defen­sy­wie nie może sobie nic zarzu­cić, znakomi­cie czyś­cił prak­ty­cznie wszys­tkie zagra­nia Podbeskidzia po lewej stron­ie boiska. Potem akty­wny w ofen­sy­wie — podał do Kow­nack­iego, po których padł gol dla Lecha. Na minus: czwarta bram­ka padła z jego winy, nie prz­er­wał raj­du Kowalskiego.

Abdul Aziz Tet­teh (4) — defen­sy­wny pomoc­nik Kole­jorza pod nieobec­ność Łukasza Trał­ki nie pokazu­je wszys­t­kich swoich możli­woś­ci. Jeśli kap­i­tana Kole­jorza nie ma na boisku, to zawod­nik nie spisu­je się na miarę numer jeden w środ­ku pola mis­trza Pol­s­ki. W bezpośred­nich star­ci­ach z rywalem dawał sobie radę, ale brakowało aseku­racji przy niek­tórych zachowaniach.

Maciej Gajos (2) — bard­zo sła­by mecz w wyko­na­niu zawod­ni­ka. Zep­suł wiele podań, w ofen­sy­wie był niewidoczny. Zaw­inił przy bramkach: pier­wszej Dem­jana i później Sokołowskiego.

Sisi (5) — w pier­wszej częś­ci spotka­nia szukał gry. Z min­u­ty na min­u­ty jed­nak gasł. Zawod­nik nieźle radz­ił sobie w kon­tak­cie bezpośred­nim z przeciwnikiem.

Darko Jevtić (4) — bard­zo sła­ba pier­wsza połowa w wyko­na­niu pomoc­ni­ka. Niewidoczny, niedokład­ny. Na plus: to on rozpoczął bramkową okazję Kole­jorza. Podał do Kadara, który wyłożył piłkę Kownasiowi.

Szy­mon Pawłows­ki (4) — to nie był dobry mecz lewoskrzy­dłowego Kole­jorza. Po bard­zo dobrych oce­nach po meczu z Ter­mal­icą wszyscy oczeki­wali, że Pawłows­ki znów pokaże kun­szt swoich umiejęt­noś­ci. Na pier­wszą okazję zawod­ni­ka trze­ba było czekać do 66. min­u­ty, kiedy bard­zo dobrze wyłożył piłkę Jevticiowi.

Nic­ki Bille — już w 25. min­u­cie opuś­cił boisko. Nie moż­na zbyt wiele powiedzieć o jego grze przez kilka­dziesiąt minut.

Daw­id Kow­nac­ki (7) — dobry mecz młodego lechi­ty. Zastąpił na boisku kon­tuzjowanego Nick­iego Bille i ofen­sy­wa Kole­jorza nieco się oży­wiła. Na listę strzel­ców wpisał się w 61. min­u­cie. Mógł pokon­ać bramkarza biel­szczan po raz dru­gi, lecz uderzył zbyt słabo.

Marcin Kamińs­ki — grał zbyt krótko, by go ocenić..

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.