02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.21godz.52min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Videotonem. Znakomity Linetty!

Oceniamy lechitów za mecz z Videotonem. Znakomity Linetty!

Takich poz­na­ni­aków chce­my oglą­dać! Świet­ny mecz Linet­ty’ego, bard­zo dobre wys­tępy kap­i­tana Łukasza Trał­ki oraz bramkarza Jas­mi­na Burića. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z naszy­mi oce­na­mi po pier­wszym meczu z węgier­skim Vieotonem, który lechi­ci wygrali 3:0.

Jas­min Burić (7) – w 28 min­u­cie zachował się reflek­sem po uderze­niu z rzu­tu wol­nego Adama Gyurcso. Bard­zo dobry wys­tęp bramkarza. Kil­ka razy zachował się w polu karnym znakomi­cie, bronił trudne piłki.

Tomasz Kędzio­ra (6) –szarżował prawą stroną boiska. Angażował się w akc­je ofen­sy­wne. Za wiele pra­cy w obronie nie miał.

Marcin Kamińs­ki (6) — niewiele miał pra­cy w defen­sy­wie. Starał się za to poma­gać w akc­jach ofen­sy­wnych. Dla obrońców najważniejsze jest to, że zagrali na zero z tyłu.

Dar­iusz Dud­ka (6)– nie popełnił dużych błędów. Dobrze współpra­cow­ał z Marcin­em Kamińskim. Nie moż­na mieć do niego więk­szych zastrzeżeń.

Bar­ry Dou­glas (6)– świet­ny powrót Szko­ta po zabiegu. Bard­zo dobrze podał do Karo­la Linetty’ego, co młody pomoc­nik wyko­rzys­tał i Kole­jorz objął prowadzenie.

Łukasz Trał­ka (7) — pra­cow­ał cały, pra­cow­ał i w 68 min­u­cie zdobył bramkę na 3:0. Bard­zo solid­ny mecz — jak na kap­i­tana przys­tało. Strze­lał na bram­ki rywali, czyś­cił wszys­tko w środ­ku pola. Bard­zo dobry występ.

Karol Linet­ty (8) – bard­zo dobry mecz reprezen­tan­ta Pol­s­ki. Na początku znakomite uderze­nie z dys­tan­su, a w 11. min­u­cie bram­ka po znakomi­tym poda­niu od Dou­glasa, które­mu.. dośrod­kował Linet­ty. To on narzu­cał tem­po gry  Lecha w tym meczu. Beza­pela­cyjny bohater spotkania.

Ger­go Lovrenc­sics (6) - asys­tował przy bram­ce Thoma­lii. Był akty­wny i zde­ter­mi­nowany. Po prz­er­wie zagrał lep­iej niż w pier­wszej częś­ci spotka­nia, nie popełnił wów­czas żad­nych  więk­szych błędów.

Kasper Hamalainen (6)– był akty­wny, szukał swoich szans w ofen­sy­wie. Dobrze współpra­cow­ał z Thomallą.

Szy­mon Pawłows­ki (6) – w niek­tórych sytu­ac­jach mógł zachować się lep­iej, jed­nak w drugiej częś­ci spotka­nia spisy­wał się znacznie lep­iej. Asys­tował przy golu Trałki.

Denis Thoma­l­la (5) – w pier­wszej połowie nie wyko­rzys­tał dobrego poda­nia Barry’ego Dou­glasa. Strzelona bram­ka pod­wyższa jego ocenę.

Dar­iusz Formel­la, David Hol­man i Marcin Robak — grali zbyt krótko żeby ich ocenić.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.