06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.33min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za mecz z Wisłą. Fenomenalny Linetty

Oceniamy lechitów za mecz z Wisłą. Fenomenalny Linetty

Takie mis­trza Pol­s­ki chce­my oglą­dać. Kole­jorz wraca na właś­ci­we tory. Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z oce­na­mi po meczu z Wisłą Kraków. 

Jas­min Burić (6) – nie miał zbyt wiele pra­cy na boisku. W sytu­ac­jach kryzysowych nie moż­na mu nic zarzucić.

Tomasz Kędzio­ra (6) — nie moż­na mu nic zarzu­cić w kon­tekś­cie gry defen­sy­wnej. W podłącze­niu się do akcji ofen­sy­wnych miał niewiele do powiedzenia. Sku­pi­ał się na pil­nowanie Guerriera.

Marcin Kamińs­ki (6) – w 37 min­u­cie pod­szedł do rzu­tu wol­nego, pił­ka niefor­tun­nie leci­ała w światło bram­ki, jed­nak Cierz­ni­ak wybił końcówka­mi pal­ców fut­bolówkę. Jest bard­zo agresy­wny w defensywie.

Paulus Ara­ju­uri (6) – poprawny, skuteczny, bez żad­nych karykod­nych błędów.

Bar­ry  Dou­glas (6) – kil­ka jego wrzutek w pole karne mogło zaskoczyć bramkarza Wisły Kraków. Nie moż­na mu nic zarzu­cić w grze defensywnej .

Abdul Aziz Tet­teh (7) – był nie do prze­jś­cia. Powoli sta­je się pod­sta­wowym zawod­nikiem poz­nańskiej drużyny.

Dar­iusz Dud­ka (7) – w czter­nastej min­u­cie otrzy­mał ide­alne podanie od Darko Jevti­ca, jed­nak gra­ją­cy w środę na pozy­cji defen­sy­wnego pomoc­ni­ka zawod­nik uderzył obrok bram­ki. Bard­zo akty­wny przez całe spotkanie.

Darko Jevtić (6) – wró­cił do jede­nast­ki i od razu zaprezen­tował się bard­zo dobrze. Brakowało efek­townych podań Szwa­j­cara. Kil­ka razy sam mógł zagroz­ić bram­ce Wisły.

Karol Linet­ty (8) – wypra­cow­ał Lechowi rzut karny, po którym padła bram­ka, a Kole­jorz grał w prze­wadze jed­nego zawod­ni­ka. Zde­cy­dowanie najlep­szy lechi­ta na boisku. Nie moż­na mu nic zarzucić.

Szy­mon Pawłows­ki (7) – w 76 min­u­cie huknął na bramkę Cierz­ni­a­ka, pił­ka odbiła się od poprzecz­ki i nie wpadła do bram­ki Wisły. Był kreatorem wielu sytu­acji, jakie miał Lech Poz­nań przez całej spotkanie. Bard­zo akty­wny w ofensywie.

Daw­id Kow­nac­ki (6) – pier­wszy mecz w wyjś­ciowej jede­nastce od momen­tu powro­tu na boisko. Zdobył bramkę na 1:0 z rzu­tu karnego. Bard­zo aktywny.

Dar­iusz Formel­la (5) – zastąpił na boisku Daw­i­da Kow­nack­iego. Młody lechi­ta jed­nak kole­jny raz nic nie pokazał, aż do 86 min­u­ty ‚kiedy to asys­tował przy bram­ce Pawłowskiego.

Łukasz Trał­ka – pojaw­ił się na muraw­ie za Dar­iusza Dud­kę. Robił to, co do niego należało.

Maciej Gajos – zagrał zbyt krótko, aby ocenić. Zastąpił na placu gry Karo­la Linettego.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.