Od poniedziałku w sprzedaży karnety

ivan1 djuka kiboleW poniedzi­ałek (24 czer­w­ca) rusza sprzedaż kar­netów na najbliższą rundę T‑Mobile Ekstrak­lasy. Jed­nocześnie po raz pier­wszy kibice Lecha mogą kupić abona­ment na cały sezon zasad­niczy T‑Mobile Ekstraklasy.

Ceny kar­netów Jesień 2013, obe­j­mu­ją­cych 10 meczów T‑Mobile Ekstrak­lasa, zaczy­na­ją się od 120 zło­tych dla osób powyżej 65 roku życia. Porównu­jąc ceny poje­dynczych meczów do ceny kar­ne­tu, kupu­jąc abona­ment, może­my oszczędz­ić 36%.

W pakiecie kar­ne­tu Jesień 2013 oprócz wejś­cia na 10 jesi­en­nych meczów Kole­jorza w T‑Mobile Ekstrak­lasie otrzy­mu­je­my bilet na mecz Pucharu Pol­s­ki, jeśli taki odbędzie się na INEA Sta­dion­ie do koń­ca tego roku. Oso­by, które kupią kar­net na cały sezon zyska­ją nato­mi­ast dodatkowo wejś­ciów­ki na mecze kwal­i­fika­cyjne do Ligi Europy (Q2 i Q3*) — i na wszys­tkie spotka­nia najbliższej edy­cji Pucharu Pol­s­ki, które zostaną roz­gry­wane na INEA Stadionie.

 

Pon­ad­to kar­ne­ty zostały wyposażone w nowe udogodnienia:
— będziemy mogli przekazać zna­jomemu wejś­cia z naszego kar­ne­tu na maksy­mal­nie trzy mecze w ciągu pół roku
—  może­my zmienić miejsce zaj­mowane na sta­dion­ie na wybrane mecze
— może­my zaprosić zna­jomego na wybrany mecz za 10 złotych**
— mamy pier­wszeńst­wo na zakup biletów na potenc­jalne mecze fazy grupowej Ligi Europy

W porów­na­niu do min­ionego sezonu ceny kar­ne­tu w przelicze­niu na liczbę meczów utrzy­mu­ją się na podob­nym poziomie.  Ceny kar­netów są zależne od wybranych miejsc na INEA Sta­dion­ie i m.in. od stażu (im więk­szy tym wyższy rabat za lojal­ność). Każ­da kole­j­na run­da to dodatkowy 1% rabatu. Pon­ad­to rabat 50% przysługu­je seniorom (wiek 65+) oraz juniorom (do 13 roku życia). Młodzież szkol­na korzys­ta z rabatu wysokoś­ci 30%, a stu­den­ci 15%. Kobi­etom przysługu­je 30% rabatu (za wyjątkiem Kotła, dawniej try­buna nr II).

Przykłady: senior powyżej 65 roku życia za kar­net z miejscem na Try­bunie Białasa (dawniej try­buna nr IV, stre­fa C) zapłaci 120 zło­tych; stu­dent ze stażem czterech kole­jnych rund za kar­net na miejsce w Stre­fie B zapłaci 285 zło­tych. Kar­net nor­mal­ny do Kotła dla kibi­ca ze stażem dziesię­ciu rund na Jesień 2013 kosz­tu­je 216 zło­tych, a na cały sezon zasad­niczy 315 złotych.

Nowoś­cią jest możli­wość zakupu kar­ne­tu o wartoś­ci min­i­mum 300 zł na raty przez sys­tem PayU.

Przez pier­wsze 2 tygod­nie (do niedzieli 7 lip­ca) miejs­ca, które w min­ionej rundzie zaj­mowali posi­adacze kar­netów będą zarez­er­wowane tylko dla nich. Zakup kar­netów na wszys­tkie pozostałe miejs­ca na INEA Sta­dion­ie będzie możli­wy już od poniedzi­ałku, 8 lipca.

Kar­ne­ty moż­na kupić przez Inter­net oraz w kasach Sta­dionu INEA, które czynne są od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach  9:00 — 17:00, w sobotę: 10:00 — 14:00 oraz w pozostałych punk­tach sprzedaży, których peł­na lista zna­j­du­je się tu: http://bilety.lechpoznan.pl/sklepy/.

Dokładne ceny kar­netów moż­na sprawdz­ić w kalku­la­torze. Więcej szczegółów na ofic­jal­nej stron­ie inter­ne­towej Lecha Poz­nań pod tym adresem: http://www.lechpoznan.pl/news/karnet,na,runde,czy,sezon,ceny,karnetow„,sezon,2013,2014

* o ile się odbędzie

** z wyłącze­niem Lech — Legia i Lech — Wisła

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress