OFICJALNIE: Koniec ery Skorży. Jan Urban nowym trenerem Lecha

Macie­ja Sko­rżę na stanowisku tren­era zmienia Jan Urban. Nowy szkole­niowiec lechitów w przes­zloś­ci prowadz­ił m.in zespół warsza­wskiej Legii. 

Słabe wyni­ki mis­trza Pol­s­ki, pres­ja nakładana ze wszys­t­kich stron spowodowała, iż zarząd KKS Lech Poz­nań postanow­ił odwołać ze stanowiska tren­era Macie­ja Sko­rżę. Od przyszłej kole­j­ki Ekstrak­lasy na ław­ce tren­er­skiej drużyny z Buł­garskiej zobaczmy Jana Urbana. — Od początku zeszłego tygod­nia szczegółowo anal­i­zowal­iśmy stan drużyny. W naszym przeko­na­niu w tym momen­cie druży­na najbardziej potrze­bu­je nowego impul­su. Ten może zag­waran­tować tylko nowy tren­er, który zdoła dotrzeć do piłkarzy, odbu­dować ich morale i zmo­bi­li­zować do wal­ki o wyjś­cie ze stre­fy spad­kowej — mówi Karol Klim­czak, prezes Lecha Poz­nań. — Druży­na musi odblokować swój sportowy potenc­jał, nikt prze­cież nie wąt­pi, że mis­tr­zowie Pol­s­ki cały czas go posi­ada­ją — infor­mu­je klub.

Tren­er Maciej Sko­rża objął funkcję tren­era Kole­jorza z dniem 1 wrześ­nia 2014 roku. Po bard­zo dobrym pier­wszym sezonie lechitów — mis­tr­zost­wo kra­ju, finale Pucharu Pol­s­ki, zdoby­cie Super­pucharu Pol­s­ki (wygrana z Legią Warsza­wa 3:1) i wresz­cie awans do fazy grupowej Ligi Europy, przyszły gorsze tygod­niu w drużynie “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”. Po jede­nas­tu kole­jkach ekstrak­lasy Lech zaj­mu­je ostat­nie miejsce w tabeli — Macie­ja Sko­rżę zastąpi Jan Urban. Tren­er, który nie tylko ma na swoim kon­cie wiele tro­feów. Jest również znany z tego, że jako były piłkarz i reprezen­tant Pol­s­ki, potrafi naw­iązy­wać dobry kon­takt z zawod­nika­mi. Liczymy na to, że pod jego wodzą druży­na wyjdzie z kryzy­su i rozpocznie marsz w górę tabeli — kończy prezes Kole­jorza.

Nowy szkole­niowiec mis­trza Pol­s­ki Jan Urban w ostat­nim cza­sie prowadz­ił Osasunę Pam­pelu­na. W Polsce pra­cow­ał  m.in. w Legii Warsza­wa i Zagłębiu Lubin. Z “Wojskowy­mi” dwukrot­nie wywal­czył mis­tr­zost­wo Pol­s­ki oraz Puchar Pol­s­ki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress