Pawłowski: Cały czas myślimy o tym, żeby zdobyć mistrzostwo

Pawłowski: Cały czas myślimy o tym, żeby zdobyć mistrzostwo

Lech Poz­nań prze­grał z Jagiel­lonią Białys­tok 1:3 przed włas­ną pub­licznoś­cią. Piłkarze Kole­jorza w niczym nie przy­pom­i­nali zespołu, który tydzień temu wygrał przy Łazienkowskiej.

- Zagral­iśmy dziś gorsze spotkanie i prze­gral­iśmy. Musimy wyciągnąć wnios­ki i kon­sek­wenc­je. Zostało jeszcze pięć meczów. Cały czas myślimy o tym, żeby zdobyć mis­tr­zost­wo – przyz­nał po spotka­niu Szy­mon Pawłowski.

Jagiel­lonia wyko­rzys­tała moment słab­szej gry Lecha w drugiej częś­ci spotka­nia. Białos­toczanie nie popeł­niali błędów indy­wid­u­al­nych, które okaza­ły się zmorą podopiecznych tren­era Macie­ja Sko­rży. — Popeł­nial­iśmy błędy, ale nie zagral­iśmy dziś super spotka­nia. Nie oszuku­jmy się. Dru­ga połowa była kiep­s­ka w naszym wyko­na­niu. W pier­wszej częś­ci meczu stwarza­l­iśmy jeszcze sobie sytu­acje. Po stra­cie bram­ki nie gral­iśmy już na swoim poziomie. Zwyk­le po zdoby­ciu pier­wszego gola szliśmy bardziej do przo­du, aby strzelić kole­jną bramkę, w meczu z Jagiel­lonią tego nie było – zaz­naczył pomoc­nik Kole­jorza. — Ciężko przyz­nać, co zaw­iodło. Po stra­cie bram­ki na 1:1 przestal­iśmy grać, a Jagiel­lonia stwarza­ła sobie sytu­acje, całkowicie przech­wyciła środek pola. My nie stwarza­l­iśmy sobie sytu­acji – dodał.

Od pier­wszych min­ut „Jaga” ruszyła moc­no do ataku. Początkowa faza meczu zapowiadała, iż piłkarze tren­era Macie­ja Pro­bierza nie przy­jechali na sta­dion przy Buł­garskiej na wycieczkę. - W pier­wszych pię­ciu min­u­tach grali wysoko, ale potem my prze­jęliśmy inic­jaty­wę. Prak­ty­cznie po tych pię­ciu min­u­tach nie stworzyła sobie żad­nej klarownej sytu­acji – ocenił.

ejberempire

W koń­cowych rozra­chunku liczy się wynik, ale statysty­ki po meczu prze­maw­iały za Lechem. Poz­na­ni­a­cy odd­ali aż 18 strza­łów na bramkę rywala, jed­nak zaled­wie trzy były celne. – Trze­ba to popraw­ić i na pewno jeżeli nie będziemy strze­lać na bramkę to pił­ka do siat­ki nie wpad­nie – zaz­naczył Pawłowski.

Jagiel­lonia zwycięża­jąc nad Lechem zapowiedzi­ała, że zamierza wal­czyć o tytuł mis­tr­zows­ki. Zespół z Pod­la­sia już w środę roze­gra kole­jne wyjaz­dowe spotkanie. Tym razem z Legią Warsza­wa, która w rundzie mis­tr­zowskiej jeszcze nie wygrała. – Kil­ka drużyn ma szan­sę na mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Wal­ka będzie do ostat­niej kole­j­ki i miejmy nadzieję, że to my będziemy cieszyć się ze zdoby­cia tytułu- zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress