Pechowy „Karolek”

Karol Linet­ty uszkodz­ił jed­no z więzadeł stawu skokowego na niedziel­nym rozruchu. Podob­nie jak Szy­mon Pawłows­ki pracu­je ter­az indy­wid­u­al­nie.

Jak infor­mu­je ofic­jal­na strona Lecha Poz­nań na niedziel­nym treningu młody pomoc­nik Lecha źle postaw­ił nogę i pod­krę­cił staw skokowy. Wypadek jest o tyle pechowy, że była to pier­wsza jed­nos­t­ka treningowa „lechitów” w Tur­cji, bowiem zespół zdążył się tylko zak­wa­terować w swym pię­ciog­wiazd­kowym hotelu i zaraz potem ruszył na tren­ing o charak­terze rozru­chowym.

Następ­nego dnia niespeł­na 20-let­ni zawod­nik trenował już indy­wid­u­al­nie, by we wtorek pojechać na bada­nia do tureck­iej Antalyi. Wyni­ki zostały skon­sul­towane z kliniką Rehas­port w Poz­na­niu i wiado­mo, że nie ma powodu, by Linet­ty wracał do stol­i­cy Wielkopol­s­ki przed zakończe­niem zgrupowa­nia. Na razie będzie trenował indy­wid­u­al­nie.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress