07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.17godz.54min.
13.90 X3.90 21.55 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Pedro Tiba wystąpił już w 100 meczach w barwach Lecha Poznań!

Pedro Tiba wystąpił już w 100 meczach w barwach Lecha Poznań!

Por­tu­gal­s­ki pomoc­nik Pedro Tiba osiągnął milowy kamień w kari­erze w Lechu Poz­nań – zagrał ostat­nio set­ny mecz w barwach Kole­jorza! Jest obec­nie 12. zawod­nikiem na liś­cie tych z najwięk­szą liczbą meczów w koszulce Lecha.

100 meczów Pedro Tiby

Pedro Tiba trafił do Lecha Poz­nań w lipcu 2018 roku. Wys­tęp prze­ci­wko Zagłębiu Lubin 5 lutego, zakońc­zony remisem bezbramkowym, był jego set­nym meczem w barwach Lecha. Wydarze­nie znamien­ite nie tylko dla zawod­ni­ka i klubu, bo wspom­i­nały o tym nawet rodz­ime dla Tiby, por­tu­gal­skie branżowe media, jak por­tal Record.pt, zwraca­jąc uwagę na to, jak ważny jest Pedro dla poz­nańskiej drużyny. W cza­sie owych 100 spotkań Tiba strzelił 11 goli i zan­otował 19 asyst, przy czym w tym sezonie Tiba zagrał już 24 razy, trafi­a­jąc 5 razy do bram­ki i zal­icza­jąc 7 asyst. Obec­ny kon­trakt Por­tu­gal­czy­ka wygasa w czer­w­cu 2022 roku. Tiba wys­tępu­je w Lechu z numerem 25 na koszulce.

Kiepska runda Lecha

Nieste­ty, tak ważne dla Tiby wydarze­nie nie przy­pa­da na dobry czas w Lechu. Kole­jorz zaczął kiep­sko wiosen­ną rundę i jak na razie nie ma kon­cie żad­nego zwycięst­wa. Mecz z Zagłę­biem był czwartym z rzę­du w Ekstrak­lasie bez wygranej. Lech Poz­nań zaj­mu­je aktu­al­nie 12. miejsce w tabeli i ma 19 punk­tów. Buk­macherzy nie dają mu więk­szych szans na zwycięst­wo roz­gry­wek. Jed­nak w kole­jnym meczu być może Lech wresz­cie zgar­nie trzy punk­ty – STS ma kurs 1,61 na to, że Kole­jorz wygra u siebie ze Śląskiem Wrocław, przy 5,05 dla Wrocław­ian. Obstaw­ia­ją­cy mogą zwięk­szyć swo­je potenc­jalne wygrane, korzys­ta­jąc z pro­mocji w STS.

Lech zależny od formy Tiby

Według wielu obser­wa­torów Pedro Tiba jest obec­nie najlep­szym zawod­nikiem Lecha. To od jego formy w dużej mierze zależy dys­pozy­c­ja całej drużyny. Gdy Por­tu­gal­czyk ma dobrą passę, to Lech gra jak z nut i jest w stanie pokon­ać każdego. Kiedy jed­nak Tiba prze­chodzi słab­szy okres, to i Kole­jorz nie zach­wyca. Nieza­leżnie do tego, kto jest trenerem, bo taka sytu­ac­ja miała miejsce i w cza­sach tren­era Adama Nawał­ki, i Ivana Djur­d­je­via, i obec­nie, gdy u steru jest Dar­iusz Żuraw.

Zły moment na świętowanie

Tiba z pewnoś­cią jest sfrus­trowany gorszy­mi wys­tę­pa­mi swoi­mi i zespołu. Nie miał nas­tro­ju do świę­towa­nia swo­jego set­nego meczu w barwach Lecha. Podob­no nie chci­ał przyjąć zro­bionej na tę okazję przez klub spec­jal­nej koszul­ki od dyrek­to­ra sportowego Tomasza Rząsy zaraz po meczu z Zagłę­biem, argu­men­tu­jąc, że to nie jest dobry moment na taką uroczys­tość. Mimo wszys­tko ukaza­ły się na medi­ach społecznoś­ciowych Lecha zdję­cia z przyz­na­nia koszul­ki zad­owolone­mu zawod­nikowi, trud­no jed­nak powiedzieć, kiedy zostały wyko­nane. Być może już, kiedy emoc­je po frus­tru­ją­cym, bezbramkowym zremisowanym meczu, zdążyły opaść.

Kariera Tiby

Pedro Miguel Amor­im Pereira Sil­va urodz­ił się w sierp­niu 1988 w Arcos de Valde­vez, a przed grą w Lechu Poz­nań zal­iczył wiele klubów z Por­tu­galii. Wys­tępował w:
• Valde­vez, lata 2007–1009, 41 wys­tępów, 8 goli,
• Kas­to­ria, rok 2008, na wypożyczeniu,
• Valen­ciani, rok 2010, 20 wys­tępów, 3 bramki,
• Lim­i­anos, od 2010 do 2021, 57 meczów, 16 goli,
• Tirsense, 2012–2013, 30 meczów, 12 bramek,
• Vito­ria Setubal, lata 2013–2014, 24 wys­tępy, 1 gol,
• S.C. Bra­ga, w lat­ach 2014–2018, 41 wys­tępów, 3 bramki,
• Real Val­ladol­id, w lat­ach 2015–2016, na wypoży­cze­niu, 28 meczów, bez bramek,
GD Chaves, na wypoży­cze­niu między 2017–2018, 45 meczów, 11 bramek.

Jak widać w Lechu Poz­nań Pedro zagrał do tej pory zde­cy­dowanie najwięcej spotkań w całej swo­jej kari­erze. Aktu­al­na wartość rynkowa zawod­ni­ka to około 1 mln euro. Najwięcej był wart w lipcu 2015 – 4 mil­iony euro.

Chce skończyć karierę w Lechu

Tiba jest ewident­nie moc­no zży­ty z pol­ską drużyną. Wybrał ją świadomie, jak wspom­i­nał przy pod­pisa­niu kon­trak­tu z Kole­jorzem: „Miałem kil­ka ofert z innych klubów, jed­nak zde­cy­dowałem się przyjść do Lecha. Głównym powo­dem takiej decyzji był fakt, że tutaj mogę wal­czyć o tytuły. Właśnie po to przyszedłem do Poz­na­nia.” Niedawno w wywiadzie dla kanału Lecha Poz­nań na YouTubie wspom­i­nał, że jego marze­niem jest zakończyć kari­erę w Lechu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.