Polecamy: “Alfabet Lecha Poznań”

Józef Djaczenko przy­go­tował dla kibiców Lecha nie lada gratkę. Alfa­bet Lecha Poz­nań, czyli biografie 200 osób ważnych dla his­torii naszego klubu.

Syl­wet­ki pod­parte są rysunka­mi Jarosława Czyża. W ten sposób otrzy­mu­je­my pona 400 stron­i­cową pozy­cję, do której sięgnąć będziemy mogli w każdej chwili.

Kibolom pole­camy tę pozy­cję. W końcu czym był­by dzisi­aj “Kole­jorz”, gdy­by nie jego ludzie. A to właśnie książ­ka o ludzi­ach Lecha Poz­nań. Wśród nich zna­jdziemy posta­cie ze współczes­nej his­torii klubu, ale również z przeszłoś­ci.

Jak mówi sam autor — to nie jest książ­ka, którą moż­na przeczy­tać od des­ki do des­ki. To książ­ka, która kibic ma w domu i się­ga, kiedy chce dowiedzieć się czegoś o byłym piłkarzu, dzi­ałaczy albo kibicu. — “Alfa­bet Lecha Poz­nań” nie jest zestaw­ie­niem ludzi o najwięk­szych zasłu­gach. Owszem, nie mogło tu zabraknąć postaci najwybit­niejszych, najwięk­szych gwiazd piłkars­kich, szkole­niow­ców prowadzą­cych drużynę do his­to­rycznych tri­um­fów, ale chcieliśmy też pokazać oso­by na swój sposób charak­terysty­czne — napisał we wstępie autor.

Czy to się udało? Zaprasza­my do zakupu tej pub­likacji. Naszym zdaniem warto!

Wydaw­ca: Wydawnict­wo Square-Press
Stron: 435
Cena detal­icz­na: 48zł

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress