06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.16godz.16min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Radosław Murawski jednak piłkarzem Lecha! Jest jedno ale…

Radosław Murawski jednak piłkarzem Lecha! Jest jedno ale…

Lech Poz­nań za pośred­nictwem swo­jej strony inter­ne­towej ofic­jal­nie potwierdz­ił przyjś­cie nowego zawod­ni­ka. Okazał się nim być Radosław Muraws­ki, o którym dysku­towano już od dobrych kilku dni. Pomoc­nik szere­gi ekipy z Wielkopol­s­ki zasili jed­nak dopiero w nowym sezonie.

Problemy z kontraktem Murawskiego

Radosław Muraws­ki mógł do drużyny Lecha Poz­nań trafić jeszcze w tym okienku, ale na drodze ku doko­na­niu tej oper­acji stanęły oczy­wiś­cie pieniądze. Wicemistr­zowie Pol­s­ki chcąc pozyskać piłkarze Denizil­sporu musieli­by zapłacić nawet mil­ion euro, co nie było zbyt­nio w ich intere­sie. Do koń­ca lic­zono, że turec­ki zespół, mają­cy prob­le­my z wypła­caniem, nie zna­jdzie innej opcji jak rozwiązanie sporego kon­trak­tu z 26-let­nim Polakiem.

Denizil­ispor spłacił jed­nak wszys­tkie zobow­iąza­nia wzglę­dem Radosława Murawskiego. Lech Poz­nań ogłosił zatem jego pozyskanie, ale dopiero od 1 lip­ca 2021 roku. Wtedy, były zawod­nik Pias­ta Gli­wice będzie wol­nym piłkarzem na rynku, dlat­ego ewen­tu­alne kwest­ie finan­sowe powin­ny skupić się na warunk­ach jego indy­wid­u­al­nego kontraktu.

Zobacz także: Piotr Rutkows­ki właś­ci­cielem Lecha Poznań

Sam Muraws­ki nie krył zad­owole­nia z takiej decyzji, pod­kreśla­jąc jed­nocześnie, że chce pomóc obec­ne­mu klubowi w walce o nakreślone cele.

W moim obec­nym klu­bie, czyli Deni­zlisporze, mam jeszcze zadanie do wyko­na­nia, jakim jest utrzy­manie się w lidze. Od razu powiedziano mi, że nie ma możli­woś­ci, żeby mnie sprzedali już w zimowym oknie trans­fer­owym, nawet gdy­by wpłynęła za mnie ofer­ta, bo jestem ważnym zawod­nikiem zespołu i potrze­bu­ją mnie w walce o pozostanie w lidze. Dlat­ego zosta­ję tutaj, chcę pomóc mojej obec­nej drużynie, ale od 1 lip­ca otwier­am nowy rozdzi­ał w swoim życiu o nazwie Lech Poz­nań i będę gotowy na to, żeby razem z nim wal­czyć o sukcesy — powiedzi­ał Murawski.

 

fot.gettyimages.com

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.