03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.10godz.6min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rehasport Clinic partnerem medycznym Akademii Lecha Poznań

Rehasport Clinic partnerem medycznym Akademii Lecha Poznań

Akademia Lecha Poz­nań oraz  i klini­ka Rehas­port ofic­jal­nie zostały part­nera­mi. W ramach umowy klini­ka będzie opiekowała się młody­mi zawod­nika­mi Kole­jorza i prowadz­iła szereg dzi­ałań eduka­cyjnych dla piłkarzy i ich rodziców.

- Od wielu lat współpracu­je­my z Lechem Poz­nań, ale po raz pier­wszy zde­cy­dowal­iśmy się na obję­cie opieką medy­czną także młodych zawod­ników Akademii Lecha Poz­nań – mówi prezes Rehas­port Clin­ic dr Witold Dudz­ińs­ki. — Kole­jorz słynie ze świet­nego szkole­nia młodzieży, wielu jego wychowanków reprezen­tu­je Pol­skę we wszys­t­kich gru­pach wiekowych. Prag­niemy dzielić się z tymi młody­mi chłopaka­mi i ich rodzi­ca­mi naszą wiedzą z zakre­su m.in. medy­cyny, neu­rofizjologii czy diete­ty­ki, bo to znacznie ułatwi im możli­wość roz­wo­ju w przyszłoś­ci - dodaje.

Rehas­port Clin­ic zapewni młodym sportow­com pełną opiekę w zakre­sie medy­cyny sportowej, fizjoter­apii, bio­mechani­ki, fizjologii, diete­ty­ki oraz psy­chologii. Spec­jal­iś­ci z klini­ki przeprowadzać będą szkole­nia dla fizjoter­apeutów Akademii Lecha Poz­nań oraz prelekc­je dla rodz­iców młodych piłkarzy szkolą­cych się w Kolejorzu.

- Zapewnie­nie jak najlep­szej opie­ki medy­cznej jest jed­nym z kluc­zowych ele­men­tów pro­ce­su szkole­nia piłkarzy, którzy w przyszłoś­ci mają stanow­ić o sile I drużyny Lecha Poz­nań — mówi Piotr Sad­ows­ki, dyrek­tor zarządza­ją­cy Akademii. — W Kole­jorzu szkolimy młodzież najlepiej w Polsce. Wiemy, że ruch, który właśnie wykon­al­iśmy jeszcze bardziej pod­nosi pro­fesjon­al­izm tego pro­ce­su. To ważne, by charak­tery­zować się nim nie tylko w pra­cy na boisku, ale również poza nim — kończy.

W ramach umowy na koszulkach drużyny A1, wys­tępu­jącej w Cen­tral­nej Lidze Juniorów, już od najbliższego meczu z FC Wrocław Acad­e­my pojawi się logo­typ Rehas­port Clin­ic. Pon­ad­to, na tere­nie obiek­tów Akademii Lecha Poz­nań we Wronkach i w Popowie pojaw­ią się dodatkowe przestrze­nie reklam­owe pro­mu­jące współpracę, takie jak bandy reklam­owe, czy spec­jal­nie przy­go­towana siat­ka wokół boisk treningowych.

Rehas­port Clin­ic jest jedynym pol­s­ki ośrod­kiem medy­cznym posi­ada­ją­cym akredy­tację „FIFA Med­ical Cen­tre of Excel­lence”. Tego typu nobil­i­tację ze strony władz medy­cznych Między­nar­o­dowej Fed­er­acji Pił­ki Nożnej (FIFA) uzyskało dotąd zaled­wie kilka­dziesiąt ośrod­ków na świecie.

źróło: lechpoznan.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.