02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.29min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Lech powinien atakować od pierwszej minuty

Rumak: Lech powinien atakować od pierwszej minuty

 – Piłkarze Zaw­iszy są przeanal­i­zowani przez nas dogłęb­nie – powiedzi­ał na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej tren­er Mar­iusz Rumak.

Lech Poz­nań wygrał jesienią z byd­goskim Zaw­iszą. Czy lechi­ci będą spec­jal­nie przy­go­towywać się do tego meczu? — Zwracamy uwagę jak oni gra­ja. W ostat­nim cza­sie widzieliśmy Lecha, który chce grać pressingiem. Wraca­jąc do spotka­nia z byd­goskim klubem — to przy­go­towanie Lecha, a nie dopa­sowanie się do Zaw­iszy będzie najważniejsze – dodał szkoleniowiec.

Zaw­isza prezen­tu­je się znacznie lep­iej niż pod­czas meczów w rundzie jesi­en­nej. Lechi­ci przewidu­ją spec­jal­ną tak­tykę na spotkanie z beni­aminkiem? - Lech powinien atakować od pier­wszej min­u­ty. Nie będziemy czekać. Zaw­isza jest zde­cy­dowanie moc­niejszym zespołem niż poprzed­nio, ale Lech Poz­nań także. Punk­towo w rundzie rewanżowej są to dwie, najlep­sze drużyny – sko­men­tował tren­er pier­wsze zespołu.

Na skutek reformy roz­gry­w­ki trwa­ją do połowy grud­nia, a rozpoczy­na­ją się na nowo w połowie lutego. Czy zmi­any w Ekstrak­lasie były dobre dla klubów? — Żeby ocenić sys­tem roz­gry­wek to trze­ba poczekać, aż one się skończą. Ja mam wąt­pli­woś­ci. Nie chodzi tylko o samo granie, ale także i o bazy treningowe. My mamy sztuczne boiska. Ze szkole­niowego punk­tu widzenia uważam, że trud­no zimą trenu­je się w Polsce. Wszys­tko rozstrzyg­nie się w ostat­nich sied­miu meczach. Trze­ba dobrze przy­go­tować zespół na fazę pucharową – ocenił tren­er Rumak.

Od sty­cz­nia na pewno w barwach Kole­jorza zobaczymy Paulusa Ara­ju­uri’ego. Czy będzie to jedyne i ostat­nie wzmoc­nie­nie Lecha zimą? – Licz­ba wzmoc­nień nigdy nie będzie wystar­cza­ją­ca. Każdy tren­er ma kil­ka trans­fer­owych marzeń. Paulus przyjdzie jako wzmoc­nie­nie. Wzmoc­nie­niem będzie też to, że piłkarze, którzy nie przepra­cow­ali latem pełnego okre­su przy­go­towaw­czego ter­az będą mogli to zro­bić – zaznaczył.

W medi­ach pojaw­iły się speku­lac­je, że Jas­mi­nowi Buri­ciowi grozi koniec sportowej kari­ery. Co na ten tem­at uważa szkole­niowiec pier­wszego zespołu? – Sytu­ac­ja nie jest dra­maty­cz­na. Właśnie powinien skończyć się zabieg. Jeśli wszys­tko pójdzie zgod­nie z planem to w mar­cu Jas­min powinien wró­cić do treningu - zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.