02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.2godz.3min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Musimy się rozwijać

rumak mariusz- Po sied­miu kole­jkach Pogoń jest to zespół, który ma więcej radoś­ci w gra­niu w porów­na­niu z poprzed­nim sezonem – twierdzi szkole­niowiec Kole­jorza przed meczem z Pogo­nią Szczecin.

 Lech to zespół, który od początku sezonu zma­ga się z plagą kon­tuzji. Gdy jed­ni dochodzą do pełni dys­pozy­cji, inni narzeka­ją na urazy lub łapią poważne kon­tuz­je — Po meczu ze Śląskiem drob­ny uraz Hen­riqueza. Bard­zo dobrze postępowałem z zawod­nika­mi, którzy narzekali na drob­ny uraz. Mateusz Możdżeń trenu­je z pełnym obciąże­niem. Poza paskud­nym urazem Vojo nikt nie został kon­tuzjowany. Każdy tren­er zada­je sobie pytanie, czy moż­na by było uniknąć kon­tuzji. Poważniejsze kon­tuz­je to urazy mechan­iczne. Obciąże­nia są adek­watne do tego, co chce­my osiągnąć. To nie jest tak, że my zwięk­szyliśmy obciąże­nia. Tak samo trenowal­iśmy w mar­cu czy kwiet­niu – wyjaś­nia tren­er Rumak.

Przed spotkanie z Pogo­nią Szczecin poz­na­ni­a­cy mogą mieć ogrom­ny prob­lem ze skom­ple­towaniem mec­zowej „18”. Już do Wrocław­ia pojechało jedynie 17 piłkarzy - Na boisku jest 11 piłkarzy, mamy trzy zmi­any do wyko­na­nia, zatem może­my roze­grać mecz mając nawet 14 zawod­ników. Będziemy przy­go­towywali się do tego dwumeczu (Pogoń i Piast).

Od dłuższego cza­su w kulu­arach speku­lu­je się na tem­at trans­feru Dar­iusza Dud­ki do Kole­jorza. Piłkarz podob­no trenu­je z rez­er­wa­mi poz­nańskiego klubu. Może zatem należało­by sięgnąć po doświad­c­zonego piłkarza? — Dar­iusz Dud­ka do poniedzi­ałku nie zwiąże się z Lechem Poz­nań. Nie trwa­ją żadne negoc­jac­je. Dal­iśmy sobie czas do poniedzi­ałku. Na dzień dzisiejszy nie ma tem­atu – uci­na szy­bko tren­er pier­wszego zespołu.

We Wrocław­iu najwięk­szą zmorą lechitów był brak skutecznoś­ci. Kole­jorz roze­grał dobre spotkanie, okazji na strze­le­nie bramek nie brakowało, jed­nak piłkarze marnowali niemalże 100% szanse na poko­nanie rywala - Sytu­ac­ja z napast­nika­mi wyglą­da w ten sposób, że mamy czterech zawod­ników, którzy mogą zagrać na pozy­cji wysuniętego napast­ni­ka. Ślusars­ki stwarza sobie wiele sytu­acji, moi młodzi piłkarze mogą z tego czer­pać. On ma umiejęt­ność strze­la­nia, cza­sem zawodzi psy­chi­ka. Bart­ka stać na to, by strzelił bramkę – doda­je szkoleniowiec.

W piątek o 20:30 na Inea Sta­dion­ie odbędzie się spotkanie z szczecińską Pogo­nią, która dobrze spisu­je się na początku sezonu. Por­tow­cy zaj­mu­ją siód­mą pozy­cję w tabeli i o punkt wyprzedza­ją drużynę prowad­zoną przez tren­era Ruma­ka — Tren­er Wdow­czyk rozwinął cały zespół. Druży­na jest w formie. To, że Pogoń dziś wyglą­da w ten sposób, to zasłu­ga tren­era Wdow­czy­ka. Jest to najsil­niejszy prze­ci­wnik, z jakim zagramy w ciągu dwóch dni – pół żartem, pół serio odpowia­da szkoleniowiec.

Jed­nak to Lech w najbliższym meczu będzie fawory­tem. To Pogoń przy­jeżdża na sta­dion wicemistrza Pol­s­ki — Każdego prze­ci­wni­ka należy szanować. Nawet, jeśli będzie nas „11” to mecz roze­gramy tak jak mielibyśmy go roze­grać. Wierzę głęboko, że wkrótce Lech będzie miał wyższy bilans punk­towy – kończy tren­er Rumak.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.