Rumak na Łazienkowskiej już wygrał

rumak mariusz (5)Mar­ius­zowi Rumakowi udało się już wygrać w Warsza­w­ie. Jako jeden z nielicznych tren­erów Lecha Poz­nań poczuł smak tej wygranej. Doty­chczas jedynie sied­miu ta sztu­ka się udała.

Przed rok­iem prowad­zony przez niego “Kole­jorz” wygrał 1:0 po golu Artioma Rud­ne­va. Ten wynik miał olbrzymie znacze­nie w kon­tekś­cie późniejszej wal­ki o tytuł mis­trza kra­ju. Lech go nie zdobył, ale moc­no utrud­nił zadanie Legii, która w momen­cie kon­frontacji z “Kole­jorzem” była lid­erem, później jed­nak pier­wsze miejsce w tabeli straciła.

W przy­pad­ku sobot­niego tri­um­fu na Łazienkowskiej może nato­mi­ast jeszcze bardziej zapisać się w his­torii Lecha. Bo o ile na z Legią na wyjeździe wygrało sied­miu tren­erów, tak przy­na­jm­niej dwa razy zro­biło to doty­chczas dwóch tren­erów — Antoni Böttch­er i Woj­ciech Łazarek. Ten dru­gi jest zde­cy­dowanym lid­erem, ponieważ na Łazinekowskiej wygrał czterokrot­nie.

Pozostały­mi tren­era­mi, poza wyżej wspom­ni­any­mi i Mar­iuszem Rumakiem są Mieczysław Bal­cer, Janusz Pekows­ki, Romuald Szukiełow­icz i Fran­ciszek Smu­da.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress