Rumak: Wisła to najtrudniejszy przeciwnik z jakim do tej pory graliśmy

mariusz-rumak- Ja bard­zo dobrze pamię­tam tren­era Smudę, nie wiem czy on mnie pamię­ta. To pytanie do niego czy pamię­ta kogoś, kto pra­cow­ał w Lechu z młodzieżą. obser­wowałem jego trenin­gi z pier­wszym zespołem. Znam zasady pra­cy tren­era Smudy, może nie wewnątrz szat­ni. Nie pamię­tam jed­nak sze­roko rozu­mi­anej współpra­cy młodzieży z pier­wszym zespołem — pod­kreśla tren­er Mar­iusz Rumak przed meczem z Wisłą Kraków.

- Wisła zagrała cztery, a Lech dziewięć meczów. To duża różni­ca. Spo­tykamy się z zespołem do tej pory najlep­szym jakim gral­iśmy. W kon­tekś­cie dziewię­ciu meczów jakie zagral­iśmy ma najwięcej jakoś­ci. To będzie dla nas najtrud­niejszy mecz. Pamię­tam ten zespół z gry kon­trol­nej i zde­cy­dowanie robi krok do przo­du - zaz­nacza Mar­iusz Rumak.

- Najczęś­ciej prowadz­iłem zespół z Wisłą. 5 meczów z nimi grałem. Nie chcę porówny­wać Kulawi­ka i Smudy bo to inne momen­ty. Anal­izę zespołu Smudy zro­bimy po sezonie. Pamię­tam pier­wszy mecz, w dziesiątkę. Z Pro­bierzem odpadliśmy w Pucharze Pol­s­ki, a ostat­nie dwa mecze to zwycięst­wa — wspom­i­na szkoleniowiec.

Bar­ry Dou­glas nie jest w stu pro­cen­tach gotowy do gry, ale chci­ałem, żeby poz­nał specy­fikę Pol­s­ki i pol­skiej ligi. Nasze nawy­ki w hotelu, to jak się zespół przy okazji meczów zachowu­je. To bard­zo ważne, żeby powoli przyzwycza­jał się do atmos­fery mec­zowej — przyz­nał trener.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress