02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.43min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rumak: Zmiany muszą być

Rumak: Zmiany muszą być

- Jeśli chodzi o Ekstrak­lasę to w ostat­nich sied­miu kole­jkach udało nam się zdobyć 14 punk­tów. Na dzień dzisiejszy mecz z Ruchem jest ważny pod wzglę­dem men­tal­ności – tak widzi prob­lem Kole­jorza tren­er zespołu.

Każdy zada­je sobie pytanie, co dzieje się z Lechem Poz­nań. Nikt nie ma wąt­pli­woś­ci, że Kole­jorz jest w lekkim dołku. Choć lechi­ci nie prze­gry­wa­ją meczów seri­a­mi tak jak poprzed­niej jesieni, to jed­nak gołym okiem widać, że w klu­bie nie dzieje się dobrze — To jest trud­na sytu­ac­ja. Nie wyda­je mi się, żeby kryzys dopadł nas w Białym­stoku. Zespół funkcjonował tam dobrze z piłką. Moim zdaniem prob­lem tkwi w men­tal­noś­ci. Po wygranej z Górnikiem nikt nie cieszył się z sukce­su, ja także. Przy­go­towu­jąc się do meczu z Miedz­ią zas­tanaw­ial­iśmy się, co nie gra. Spotkanie było bard­zo trudne, lecz nie powin­niśmy prze­grać z Miedz­ią. Nie mamy żad­nych uspraw­iedli­wień– komen­tu­je sytu­ację szkole­niowiec poz­nańskiego klubu.

W czwartkowe popołud­nie tren­er spotkał się z władza­mi klubu – Tak, wczo­raj odbyliśmy roz­mowę. Była ona bard­zo mery­to­rycz­na. Mówiłem o tym, jak dalej zamierzam prowadz­ić zespół i jaka jest moja wiz­ja gry. Ustalil­iśmy, że spotkamy się po kole­jnym spotka­niu. Później mamy 16 dni prz­er­wy i zobaczymy, co dalej. Do koń­ca roku zostało sześć spotkań – doda­je tren­er Rumak.

Przed Lechem Poz­nań trud­ny mecz z Ruchem Chorzów. Będzie to pier­wsze spotkanie rundy wiosen­nej obec­nego sezonu. Jed­nak Kole­jorz prze­chodzi obec­nie trud­ny okres - Prze­ci­wnik deter­min­u­je wszys­tkie dzi­ała­nia. Każdy zespół, który ma passe jest groźny. Ja patrzę na nasz zespół. Uważam, że piłkarze mogą zagrać dwie wyrów­nane połowy. – uci­na krótko szkole­niowiec Lecha.

Na początku sezonu moż­na było tłu­maczyć słab­szą grę Lecha rotac­ja­mi w składzie, ogrom­ny­mi kon­tuz­ja­mi. Jaka jest obec­nie for­ma zespołu? - Punk­tem anal­izy była oce­na wszys­t­kich piłkarzy zespołu. Wtedy się pomyliłem, niek­tórzy piłkarze po dwóch, trzech spotka­ni­ach dobrych mają znaczącą obniżkę formy. Hubert, Łukasz Trał­ka, Kamyk to piłkarze o wysok­iej dys­pozy­cji przez cały czas. Nato­mi­ast for­ma piłkarzy, którzy mieli urazy jest labil­na. Była gru­pa zawod­ników, którzy mogli jeszcze trochę poczekać. Dziś najważniejsza infor­ma­cją jest to, że mamy mało kon­tuzjowanych piłkarzy. Zmi­any muszą być. Nie wiem czy drasty­czne – kon­tynu­u­je szkoleniowiec.

Tem­atem tabu w Poz­na­niu jest spór na linii kibice-piłkarze, kibice-tren­er, kibice-klub. Chy­ba każdy spodziewa się, jak w sobot­nim meczu zareagu­ją fanaty­cy poz­nańskiej drużyny — Tak naprawdę najtrud­niejsze są zaskaku­jące sytu­acje. Nie moż­na się do nich przy­go­tować. Komu­niku­ję piłkar­zom, że jeśli chce­cie por­wać try­buny to musimy ruszyć od pier­wszej min­u­ty - kończy tren­er pier­wszego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.