Skorża: Będziemy grać swoje

Tren­er Maciej Sko­rża ze spoko­jem spoglą­da na wtorkowe spotkanie 2 rundy kwal­i­fika­cyjnej Ligi Mis­trzów. Kluc­zowe będzie przyszło­ty­god­niowe star­cie przy Buł­garskiej.

Z czterech meczów kon­trol­nych Kole­jorz wygrał trzy spotka­nia i jed­no zremisował. Dodatkowo w piątek lechi­ci zdobyli pier­wsze tro­feum w tym sezonie. Na włas­nym sta­dion­ie pokon­ali warsza­wską Legię w meczu o Super­puchar Pol­s­ki. — To będzie dla nas najtrud­niejszy mecz, w porów­na­niu do tych, które gral­iśmy w ostat­nich tygod­ni­ach. FK Sara­je­wo ma wielu świet­nych zawod­ników, na których musimy zwró­cić szczegól­ną uwagę. Zwłaszcza w środ­ku pola są szczegól­nie groźni. Ata­ki Benko są bard­zo niebez­pieczne. FK Sara­je­wo jest bard­zo dobrze wyszkolone tech­nicznie – przyz­nał szkole­niowiec Lecha Poz­nań.

Jutrze­jszy meczu na pewno ustawi przyszło­ty­god­niowy rewanż w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Tren­er mis­trzów Pol­s­ki jest jed­nak spoko­jny. — Chce­my zdobyć jak najwięcej bramek, choć będzie to bard­zo trudne. To początek sezonu, zespół nie wpadł jeszcze w rytm mec­zowy. Myślę, że bram­ki pad­ną — z obu stron. Uważam jed­nak, że pier­wszy mecz nie zde­cy­du­je o awan­sie. Nie będziemy się spieszyć. Będziemy grać swo­je – ocenił.

Dla lechitów jutrze­jsza batalia to chęć zmaza­nia plamy po europe­js­kich katas­tro­fach, jakie przy­darza­ły się Kole­jor­zowi w ostat­nich lat­ach. — Czu­je­my coś zupełnie innego niż przed mecza­mi w naszej ekstrak­lasie. Zaczy­namy zupełnie inny rozdzi­ał, inne wyzwa­nia. Patrząc na zawod­ników myślę, że wszyscy to świet­nie rozu­mieją i z dużą deter­mi­nacją oczeku­je­my tego spotka­nia – dodał opiekun mis­trzów Pol­s­ki. — Nasz młody zespół jest o wiele bardziej dojrza­ły niż na początku mojej pra­cy w Lechu. Jesteśmy sil­niejsi men­tal­nie. Poraż­ka w finale Pucharu Pol­s­ki nas wiele nauczyła. Chłop­cy już wiele razy pokaza­li, że potrafią radz­ić sobie z presją – zakończył.

ejberempire

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress