Skorża: Będziemy grać swoje

Skorża: Będziemy grać swoje

Tren­er Maciej Sko­rża ze spoko­jem spoglą­da na wtorkowe spotkanie 2 rundy kwal­i­fika­cyjnej Ligi Mis­trzów. Kluc­zowe będzie przyszło­ty­god­niowe star­cie przy Bułgarskiej.

Z czterech meczów kon­trol­nych Kole­jorz wygrał trzy spotka­nia i jed­no zremisował. Dodatkowo w piątek lechi­ci zdobyli pier­wsze tro­feum w tym sezonie. Na włas­nym sta­dion­ie pokon­ali warsza­wską Legię w meczu o Super­puchar Pol­s­ki. — To będzie dla nas najtrud­niejszy mecz, w porów­na­niu do tych, które gral­iśmy w ostat­nich tygod­ni­ach. FK Sara­je­wo ma wielu świet­nych zawod­ników, na których musimy zwró­cić szczegól­ną uwagę. Zwłaszcza w środ­ku pola są szczegól­nie groźni. Ata­ki Benko są bard­zo niebez­pieczne. FK Sara­je­wo jest bard­zo dobrze wyszkolone tech­nicznie – przyz­nał szkole­niowiec Lecha Poznań.

Jutrze­jszy meczu na pewno ustawi przyszło­ty­god­niowy rewanż w stol­i­cy Wielkopol­s­ki. Tren­er mis­trzów Pol­s­ki jest jed­nak spoko­jny. — Chce­my zdobyć jak najwięcej bramek, choć będzie to bard­zo trudne. To początek sezonu, zespół nie wpadł jeszcze w rytm mec­zowy. Myślę, że bram­ki pad­ną — z obu stron. Uważam jed­nak, że pier­wszy mecz nie zde­cy­du­je o awan­sie. Nie będziemy się spieszyć. Będziemy grać swo­je – ocenił.

Dla lechitów jutrze­jsza batalia to chęć zmaza­nia plamy po europe­js­kich katas­tro­fach, jakie przy­darza­ły się Kole­jor­zowi w ostat­nich lat­ach. — Czu­je­my coś zupełnie innego niż przed mecza­mi w naszej ekstrak­lasie. Zaczy­namy zupełnie inny rozdzi­ał, inne wyzwa­nia. Patrząc na zawod­ników myślę, że wszyscy to świet­nie rozu­mieją i z dużą deter­mi­nacją oczeku­je­my tego spotka­nia – dodał opiekun mis­trzów Pol­s­ki. — Nasz młody zespół jest o wiele bardziej dojrza­ły niż na początku mojej pra­cy w Lechu. Jesteśmy sil­niejsi men­tal­nie. Poraż­ka w finale Pucharu Pol­s­ki nas wiele nauczyła. Chłop­cy już wiele razy pokaza­li, że potrafią radz­ić sobie z presją – zakończył.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress