Skorża: Mecz będzie obfitował w wiele sytuacji podbramkowych

Skorża: Mecz będzie obfitował w wiele sytuacji podbramkowych

Wygrać – tylko i aż tyle muszą zro­bić podopieczni tren­era Macie­ja Sko­rży w spotka­niu z Lechią Gdańsk. 

To nie będzie dla poz­na­ni­aków łatwy prze­ci­wnik. Podopieczni tren­era Brzęcz­ka prze­grali na inau­gu­rację ligi z Cra­cov­ią przed włas­ną pub­licznoś­cią i w Poz­na­niu będą chcieli się zre­ha­bil­i­tować. - Zro­bili kole­jny krok na przód w sto­sunku do kole­jnego sezonu, szat­nia jest peł­na obcokra­jow­ców, zawod­ni­cy cenią sobie prace Jur­ka Brzęcz­ka. To druży­na która jest w stanie wal­czyć o tro­fea. Zro­bili bard­zo fajne trans­fery, które powodu­ją, że mają sze­roką kadrę. Kilku zawod­ników nie mogło zagrać w pier­wszym meczu, sporym osła­bi­e­niem jest brak Cola­ka. Bard­zo ciekaw­ie wyglą­da gra na skrzy­dle Maka. Jeśli będą mogli dys­ponować pełnym skła­dem, to powin­ni sezon kończyć na podi­um – przyz­nał tren­er Sko­rża. — Gra­ją bard­zo ofen­sy­wną piłkę i ich nat­u­ral­ny sposób gry to gra do przo­du. Mecz będzie obfi­tował w wiele sytu­acji podbramkowych. 

Poz­na­ni­a­cy już na star­cie ligi pogu­bili punk­ty. Ter­az czas na szy­bką odpowiedź rywalom. — Ten mecz będzie ważny dla Lecha i Lechii, bo obie drużyny gra­jąc u siebie nie zdobyły punk­tów. Przewa­ga czołów­ki nie może się pow­ięk­szać. Jest to dla nas bard­zo ważne. Musimy zdobyć 3 punk­ty, żeby mieć kon­takt z czołówką Legia ma prost­sza drogę w kole­jnych tygod­ni­ach. Nie chce­my mieć 5, 6 star­ty. Jesienią chce­my być blisko pier­wszego miejs­ca, bo to nasz cel, który chce­my real­i­zować – powiedzi­ał szkoleniowiec.

ejberempire

Lechi­ci nie są w kom­for­towej sytu­acji kadrowej. W środę mecz z FK Sara­je­wo, a ter­az już ligowa poty­cz­ka z Lechią. - Jesteśmy kilka­dziesiąt godzin po pucharach. Nie wiem, czy może­my kogoś defin­i­ty­wnie wyk­luczyć. Nie ukry­wam, że pewnych zmi­an będę musi­ał dokon­ać, ale ile ich będzie i na jakich pozy­c­jach, to okaże się potem. Zal­icza­my się do grona drużyn, które nie mają sze­rok­iej kadry, ale mamy jakoś­ciowo dobry zespól. Musimy umiejęt­nie postępować z rotac­ja­mi. Do prz­er­wy na reprezen­ta­cyjnej gramy co 3 dni i to wyglą­da prz­er­aża­ją­co. Nie ma kiedy dać zawod­nikom wol­nego dnia, muszę stosować rotację, żeby piłkarze byli w opty­mal­nej formie psy­chicznej i fizy­cznej – ocenił opiekun mis­trzów Polski.

Prob­le­mem Lecha w najbliższych meczach może być brak Karo­la Linetty’ego. Młodego pomoc­ni­ka czeka chy­ba dłuższa prz­er­wa niż się spodziewano. — Karol nie trenu­je na pełnych obro­tach. Bada­nia nie wykaza­ły poprawy, zro­bił on niewiel­ki krok do przo­du, ale nie jest jed­nak to na tyle duży krok, żeby Karol był gotowy na mecz z Basel. Karol był­by bard­zo ważnym zawod­nikiem dla nas. Ryw­al jest świet­nie zor­ga­ni­zowany, są świet­nie zdyscy­plinowani. Prak­ty­cznie nie zdarza­ją im się błędy. Umiejęt­ność utrzy­ma­nia w środ­ku pola to waż­na rzecz w dwumeczu. Karol to zawod­nik, który utrzy­mu­je dobra dyscy­plinę tak­ty­czną. To ważny ele­ment naszej strate­gii. Wierzę, że pojawi się w jakimś wymi­arze cza­sowym na boisku – zaz­naczył.

Jest jeden pew­ni­ak w składzie, który nie ma na swo­ją pozy­cję nom­i­nal­nego zastęp­cy – Bar­ry Dou­glas. – To jeden zawod­nik którego nie będę rotował. Chy­ba Bar­ry jest najlep­szym wykon­aw­cą rzutów wol­nych, jakiego miałem pod swoi­mi skrzy­dła­mi. Dou­glas świet­nie wykonu­je ten stały frag­ment gry – powiedzi­ał tren­er, doda­jąc, że cały czas nie wiado­mo, co z przyszłoś­cią Szko­ta w Kole­jorzu. - Jest kil­ka spraw kon­trak­towych, które chci­ałbym przedysku­tować z zarzą­dem, bo kilku zawod­nikom kończą się kon­trak­ty w kole­jnym sezonie. Nie może­my czekać do ostat­niej chwili, tylko musimy zacząć roz­mowy już ter­az i mieć pod­pisane doku­men­ty. Czeka nas duża pra­ca w tym zakre­sie – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Hiszpania - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/07/2024 21:00

Argentyna - Kolumbia

Copa America

15/07/2024 02:00

Włochy U19 - Norwegia U19

Mistrzostwa Europy U-19

15/07/2024 16:30

Dinamo Batumi - Ludogorets

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Petrocub - Ordabasy

Liga Mistrzów

17/07/2024 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.