02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.15godz.50min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: Możemy uważać się za drużynę godną mistrzostwa

Skorża: Możemy uważać się za drużynę godną mistrzostwa

Wielu kibiców zas­tanaw­iało się czy tren­er Sko­rża da radę zdobyć z Lechem mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Sam szkole­niowiec zapowiadał, że aby zbu­dować ide­al­ną drużynę Kole­jorza potrze­bu­je co najm­niej jed­nego pełnego okre­su przygotowawczego.

Marze­nie wszys­t­kich sym­pa­tyków Lecha ziś­ciło się w niedzielę przed godz­iną 20-tą. Kole­jorz mógł świę­tować swo­je siódme mis­tr­zost­wo Pol­s­ki w his­torii klubu. To wszys­tko to efekt planu, strate­gii, pra­cy z drużyną, zmusza­nia ich do gry na lim­i­cie. To, że ta pra­ca przyniosła taki efekt, moż­na to było zakładać, ale nie moż­na było być tego pewnym. Oczy­wiś­cie to, co wykon­al­iśmy z tą drużyną, to coś zaplanowanego i jest to częś­cią całoś­ci, która się toczy – przyz­nał tren­er Maciej Sko­rża. — Ta druży­na to nie jest gotowy pro­dukt, oni potrze­bu­ją dal­szych impul­sów, nowych ele­men­tów, które poz­wolą przekroczyć pewne granice. Mam nadzieję, ze to będzie w tym kierunku zmierza­ło. Mam nadzieję, że zbudu­je­my drużynę, która będzie w stanie grać na poziomie europe­js­kich pucharów. To wszys­tko jest prze­myślane i zaplanowane. Wyniku sportowego nie da się założyć, ale na pewno obron­nym plusem jest to, że zdobyliśmy mis­tr­zost­wo Pol­s­ki – dodał.

Wielokrot­nie gra poz­na­ni­aków nie była ide­al­na, jed­nak z cięż­kich sytu­acji zawsze wychodzili oni z opresji. — Ja mam wciąż niedosyt, jeżeli chodzi o nasza grę. To, ze ta druży­na ma potenc­jał i może wygry­wać z każdym, wiedzi­ałem od samego początku. Wciąż są w nas rez­er­wy, musimy iść do przo­du. Liczymy bard­zo moc­no na dopływ świeżej krwi. Z pełnym optymizmem patrzymy w przyszłość – zaz­naczył trener.

Wielu fanów pił­ki nożnej w Polsce twierdzi, że to nie Lech wygrał mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, a Legia go prze­grała. Warto tutaj zaz­naczyć, że w tym sezonie w Ekstrak­lasie „Wojskowi” ani razu nie byli lep­si od Kole­jorza. Nie zgodzę się ta opinią. W Warsza­w­ie ode­brałem mnóst­wo grat­u­lacji, Nawet od osób, które zna­ją mnie jeszcze z cza­sów pra­cy z Legii. Uważam, że był to trud­ny sezon dla Legii i my potrafil­iśmy to wyko­rzys­tać. To, że oni grali w Lidze Europe­jskiej miało wpływ na poczy­na­nia w lidze. My potrafil­iśmy Legie wyprzedz­ić w kluc­zowym momen­cie. W pełni może­my uważać się za drużynę god­ną mis­tr­zost­wa – ocenił.

Momentem przeło­mowym dla obu drużyn może być spotkanie przy Łazienkowskiej, które zawod­ni­cy tren­era Sko­rży efek­town­ie wygrali 2:1 po dobrej grze.Myślę, ze przed nami wiele meczów z Legią, cho­ci­aż­by o Super­puchar. Przy Łazienkowskiej dokon­al­iśmy jed­nej, ale bard­zo istot­nej zmi­any — Darko Jevtić zagrał od pier­wszej min­u­ty. To było kluc­zowe dla tego meczu. Cieszę się, że tak to wyglą­dało. Wcześniej w Pucharze Pol­s­ki też lep­iej gral­iśmy w pier­wszej połowie i prze­ważal­iśmy na boisku, jed­nak jeden stały frag­ment gry i wszys­tko się posy­pało. W Warsza­w­ie zmie­nil­iśmy strate­gię, jeśli chodzi o grę ofen­sy­wną i to było kluczowe. 

W poniedzi­ałek odbyła się gala Ekstrak­lasy, na której główne nagrody odbier­ali zawod­ni­cy Jagiel­lonii Białys­tok i Pias­ta Gli­wice. Mis­trz Pol­s­ki otrzy­mał tylko jed­ną stat­uetkę – w głosowa­niu kibiców zde­cy­dowanie tri­um­fował Szy­mon Pawłows­ki. — To, co wydarzyło się na gali to jest to, co ja pow­tarza zawod­nikom od pier­wszych dni pra­cy. My indy­wid­u­al­nie może­my nic nie wygry­wać, ale jako druży­na stanow­imy waż­na siłę. Takie gale, plebis­cy­ty to tylko zabawa. To coś, co powodu­je połech­tanie dumy, ale to najważniejsze nagrody to są te, co wiszą na szyi zawod­ników. Może­my prze­gry­wać w takich konkur­sach przez całą moją przy­godę z Lechem, ale bądźmy zawsze na pier­wszym miejs­cu w tabeli. – powiedzi­ał szkoleniowiec.

To, że kibice Lecha i Legii nie darzą siebie sym­pa­tią wiado­mo nie od dziś. Czy Kole­jorz otrzy­mał w Warsza­w­ie grat­u­lac­je od swo­jego naj­groźniejszego rywala? Były grat­u­lac­je od sze­fów Legii i tren­era Berga. Nasze relac­je są bard­zo dobre. Ja mam sza­cunek do szkole­niow­ca Berga za grę Legii w Lidze Europe­jskiej – zakończył tren­er, doda­jąc, że już niedłu­go obie drużyny spotka­ją się ponown­ie. Super­puchar to trady­c­ja, taki mecz rozpoczy­na sezon ligowy. Jed­na niedo­god­ność jest tylko taka, że będzie to bard­zo blisko europe­js­kich pucharów. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.