Skorża: Odpowiednie podejście mentalne będzie najważniejsze

Skorża: Odpowiednie podejście mentalne będzie najważniejsze

Jedynym pew­ni­akiem w składzie na jutrze­jszy mecz z Pogo­nią Szczecin może być Łukasz Trał­ka. Jaka jest moc­na siła Por­tow­ców według tren­era Macie­ja Skorży?

Od kilku meczów skład Kole­jorza jest niemal niezmi­en­ny. Poza kilko­ma rotac­ja­mi spowodowany­mi drob­ny­mi uraza­mi lub wykartkowaniem sztab szkole­niowy staw­ia na tych samych zawod­ników. – Nikt nie jest pew­ni­akiem w składzie, choć jest wielu piłkarzy, którzy wychodzą w pier­wszym składzie od kilku meczów. Jedynie nasz kap­i­tan Łukasz Trał­ka może być pewny, że zagra w meczu z Pogo­nią. O tym kto zagra na pozostałych pozy­c­jach, zwłaszcza w bram­ce i lewej obronie, pode­jmiemy decyz­je w sobotę – przyz­nał szkole­niowiec pier­wszego zespołu Lecha.

W koń­cowych min­u­tach spotka­nia z Lechią Gdańsk na PGE Are­nie na boisku pojaw­ił się Maciej Gos­tom­s­ki, który zastąpił kon­tuzjowanego Jas­mi­na Bur­cia. – Maciej ma duże szanse, żeby zagrać. Ze sztabem będziemy na ten tem­at roz­maw­iać. W sobotę jest tez tren­ing, poczeka­jmy z tą decyzją – zaz­naczył tren­er Skorża.

ejberempire

Spotkanie z Lechią do ostat­nich min­ut było niezwyk­le ner­wowe i trzy­mało w napię­ciu wszys­t­kich kibiców obu drużyn. W grze Lecha w ostat­nich kilku min­u­tach pojaw­iło się sporo ner­wowoś­ci. — Ja oce­ni­am ten mecz pozy­ty­wnie, do pewnego momen­tu. Moż­na był zakładać, że druży­na taka jak Lechia Gdańsk zdobędzie bramkę w końców­ce meczu. Mimo tych ner­wowych min­ut jest to spotkanie, które moc­no pod­bu­dowało drużynę i zbu­dowało więk­szą pewność siebie – ocenił.

Przed Lechem arcy­ważne spotkanie z Pogo­nią Szczecin. Z „Por­tow­ca­mi” poz­na­ni­akom nie gra się dobrze. Ostat­ni raz lechi­ci tri­um­fowali nad szczecini­ana­mi w sezonie 2012/2013. – Po wygranej z Lechią nie będzie z gór­ki. Pogoń jest drużyną, która gra już na luzie, bez żad­nej presji. Tren­er Mich­niewicz pewne rzeczy sprawdza sobie pod kątem kole­jnego sezonu. Mamy świado­mość, z czym zderzymy się w niedzielę. Jeżeli się nie skon­cen­tru­je­my i nie będziemy wiedzieli czego chce­my, to od pier­wszych min­ut w może­my mieć prob­le­my jak w meczu z Jagiel­lonią. Odpowied­nie pode­jś­cie men­talne będzie najważniejsze. Jeżeli któryś z zawod­ników zaw­iedzie w tym ele­men­cie będzie miał u mnie kłopo­ty – zapowiedzi­ał tren­er Maciej Skorża.

W drużynie Pogo­ni na pewno nie zagra Marcin Robak, który od kilku sezonów psu­je krew linii defen­sy­wnej Kole­jorza. – Wiemy, że go nie będzie. W ostat­nie meczach bez Marci­na Roba­ka Pogoń spisy­wała się dobrze. W Krakowie, Pogoń miała ze dwie sytu­acje, żeby mecz rozstrzygnąć na swo­ją korzyść. Wiemy, że jest to zawod­nik, który dużo daje. Nie będzie go w składzie Pogo­ni na boisku, ale musimy zaopiekować się inny­mi piłkarza­mi – przyz­nał.

Trenerem Pogo­ni jest Czesław Mich­niewicz, wielo­let­ni zna­jomy szkole­niow­ca Lecha Poz­nań Na stanowisku tren­era Ami­ki Wron­ki przed sezonem 2002/2003 obec­ny tren­er Lecha zastąpił właśnie Mich­niewicza na stanowisku tren­era rez­erw, a Mich­niewicz trafiło Kole­jorza. –Obser­wu­je­my to, co Czesław Mich­niewicz usta­la przed każdym meczem. Na każdego prze­ci­wni­ka szyku­je coś innego. Może­my spodziewać się nowych rzeczy. Jeżeli tak­tyką się nie ryzyku­je, to moż­na poz­wolić sobie na dużą improwizację. 

Od ostat­niego meczu z Pogo­nią Lech przeszedł meta­mor­fozę. Pra­ca z trenerem Sko­rżą zaczy­na być zauważal­na. — Lech bard­zo się zmienił. Mamy swój rytm. Mamy zdrowych piłkarzy, którzy stanow­ią o sile naszego zespołu. Jesteśmy sil­niejszą drużyną niż na początku rundy. Postęp jest zauważal­ny. Zaczy­namy reagować tak jak powin­niśmy na niepowodze­nie. Jeśli wys­tąpi poraż­ka to musimy ją jak najszy­b­ciej zamazać. Zawod­ni­cy zro­bili bard­zo duży postęp – powiedzi­ał szkoleniowiec.

Zan­im sędzia Złotek rozpocznie mecz na INEA Sta­dion­ie, to w Warsza­w­ie zakończy się stra­cie między Legią Warsza­wa a Wisłą Kraków. Może być znów tak, że Lech będzie musi­ał wygrać z Pogo­nią, aby odzyskać fotel lid­era. — Myślę, że nie unikniemy tego i piłkarze dowiedzą się tego, jak będzie w Warsza­w­ie. Nie chci­ałbym, żeby to wpłynęło na postawę i motywację moich zawod­ników. Jeżeli chce­my być mis­trzem Pol­s­ki musimy wygrać z Pogo­nią Szczecin, nie może­my patrzeć na inne wyni­ki. Musimy radz­ić sobie z presją. Mam nadzieję, że nau­ka nie idzie w las. Mecz z Jagiel­lonią dużo nas nauczył, odpowiedzieliśmy Legii. Ter­az musimy zro­bić to samo – zakończył tren­er Skorża.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress