31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.5godz.32min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża opowiada o zmianach, a punkty uciekają

Skorża opowiada o zmianach, a punkty uciekają

Warsza­wa, Kielce, Wrocław i Poz­nań. W tych meczach “Kole­jorz” mimo szy­bkiego prowadzenia nie wygry­wał. Co więcej we wszys­t­kich tych przy­pad­kach tracił bram­ki w ostat­nich dwudzi­es­tu min­u­tach meczu, zaprzepaszcza­jąc doty­chczas wyko­naną pracę. Tren­er Sko­rża jest niezad­owolony, ale pod jego wodzą Lech zaczął mieć prob­le­my z kon­cen­tracją pod koniec meczu.

Do tej pory Sko­rża opowiadał w medi­ach i na kon­fer­enc­jach pra­sowych, że gdy przyszedł do klubu, piłkarze byli w dra­maty­cznych nas­tro­jach, a druży­na nie potrafiła wal­czyć na boisku. Prob­lem miał leżeć przede wszys­tkim po stron­ie men­tal­nej. Nad tym nowy tren­er pra­cow­ał, to było dla niego bard­zo ważne. Pod jego wodzą pojaw­ił się kole­jny — niko­mu niepotrzeb­ny — z kon­cen­tracją i utrzy­maniem korzyst­nego wyniku.

Mówi, że czeka go dużo pra­cy, musi przyjrzeć się piłkar­zom, ocenić ich przy­dat­ność w klu­bie. To wszys­tko to jed­nak ali­bi. Dwa miesiące to wystar­cza­ją­cy czas, aby dobrze wpłynąć na drużynę i coś zmienić. Nowy sztab szkole­niowy na razie jed­nak zami­ast zdoby­wać punk­ty opowia­da o zmianach.

We wspom­ni­anych na początku meczach “Kole­jorz” stracił już osiem punk­tów. Gdy­by je zdobył — a powinien to zro­bić, w tej chwili miały 31 punk­tów i 2 ocz­ka przewa­gi nad obec­nym lid­erem, czyli Legią. A nie było to niere­alne. We wszys­t­kich tych spotka­ni­ach prowadz­ił w 70. min­u­cie meczu. W Warsza­w­ie nawet dwoma bramka­mi. I wszys­tkie te mecze zakończyły się remisami.

Lech stał się mis­trzem remisów. Ma ich już osiem, czyli o jeden mniej niż w poprzed­nim sezonie po roze­gra­niu 37 spotkań. Cztery z nich to zasłu­ga Sko­rży, trzy Chroba­ka i tylko jeden Ruma­ka. Tego samego, który za podob­ny mecz był­by kry­tykowany z każdej strony.

Rumak prowadz­ił Lecha w czterech ligowych meczach. Na dwanaś­cie możli­wych do zdoby­cia punk­tów, zdobył sie­dem. Stracił po drodze pięć punk­tów. Sko­rża na dwadzieś­cia cztery możli­we — zdobył trzy­naś­cie, czyli stracił po drodze jede­naś­cie punk­tów. W tym osiem w ostat­nich 20 min­u­tach spotkań.

Inną kwest­ią jest też ta, że Lech nie potrafi zagrać na zero z tyłu. Prob­le­mu nie ma ze strze­laniem goli, ale jest z zapo­b­ie­ganiem ich straty. Tylko w dwóch meczach — pucharowym z Wisłą, gdzie z przo­du zagrał nieograny Stępińs­ki i beni­aminkiem z Łęcznej, w każdym z ośmiu innych prowad­zony przez Sko­rżę Lech gole tracił.

Na razie tren­er jest pod kloszem i obow­iązu­je go okres ochron­ny. Ten potr­wa pewnie jeszcze do koń­ca roku, a prawdzi­wa oce­na pra­cy nastąpi na wios­nę. Do tej pory Lech może jeszcze jed­nak stracić dwanaś­cie kole­jnych punk­tów. Pora więc nie tylko myśleć o zmi­anach, zapowiadać je na kon­fer­enc­jach, ale także pokazać to na boisku. Na razie Sko­rża pięknie opowia­da, o sportowej złoś­ci, niezad­owole­niu i oce­nie potenc­jału i przy­dat­noś­ci piłkarzy. A punk­ty uciekają.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.