Ślusarski: To solidna drużyna

slusarski bartek bartoszLech Poz­nań w okro­jonym składzie trenu­je przed meczem z Śląskiem Wrocław. Zgrupowa­nia reprezen­tacji już się jed­nak skończyły i powoli lechi­ci powraca­ją na Bułgarską.

Piłkarze Lecha Poz­nań w dużej grupie prze­by­wali na zgrupowa­ni­ach reprezen­tacji nar­o­dowych. Bar­tosz Ślusars­ki był jed­nym z tych zawod­ników, dla których prz­er­wa oznacza­ła powrót do dobrej dys­pozy­cji.  — Myślę, że to była dla mnie dobra prz­er­wa. Miałem kiep­s­ki początek sezonu, trenowałem indy­wid­u­al­nie, nie grałem w sparingach. Prze­chodz­iłem okres przy­go­towaw­czy nieco inaczej, ter­az tren­er daje mi pograć w meczach towarzys­kich, których mi brakowało i ter­az miałem troszeczkę cza­su, żeby nadro­bić ten stra­cony czas przez kon­tuzję — komen­tu­je najlep­szy pol­s­ki strz­elec Ekstraklasy.

Na treningach pojaw­iało się niewielu piłkarzy. Cały zespół rozpocznie wspól­nie przy­go­towa­nia do meczu ze Śląskiem w czwartek.  – Na pewno lep­iej trenu­je się jak jest cały zespół. Nie wiem jak to wyglą­da w Śląsku, ilu tam jest kadrow­iczów. U nas chłopa­cy dopiero w czwartek tak naprawdę zjadą się ze swoich reprezen­tacji i taki tren­ing w kom­ple­cie odbędzie się dopiero dwa dni przed meczem, ale robimy to co może­my, jeżeli nie ma rzeczy­wiś­cie tej gier­ki to tren­er apliku­je nam inne ćwiczenia — doda­je Ślusarski

Śląsk Wrocław w ubiegłym sezonie upla­sował się na trze­ciej pozy­cji w tabeli. W tegorocznych roz­gry­wkach wrocław­ian­ie spisu­ją się poniżej oczeki­wań w Ekstrak­lasie. W meczach europe­js­kich z Club Brugge pokaza­li, że są dobrze zgranym zespołem, który potrafi wal­czyć z najlep­szy­mi.  – Ta drużynę niek­tórzy już wcześnie spisy­wali na straty, a Śląsk pokazał na co go stać. Ja też szcz­erze myślałem, że w tym sezonie już nie będzie tak dobrze grał, a okaza­ło się, ze bard­zo dobrze gra w piłkę. Dużo zależy tam też od tren­era, którego także niek­tórzy spisy­wali na straty. To solid­na druży­na, z dobrze gra­ją­cy­mi Milą cały czas. Mimo jak Mila nie jest w formie to potrafi rzu­cić piłkę, dlat­ego na pewno na to musimy zwró­cić uwagę. — oce­nia rywala napast­nik Kolejorza.

Ślusars­ki odwołał się także do meczu z byd­goskim Zaw­iszą.  Przyz­nał, podob­nie jak inni zawod­ni­cy Lecha, że należy wys­trze­gać się pewnych ele­men­tów. - Po ostat­nim spotka­niu z Zaw­iszą szczegól­nie te stałe ele­men­ty musimy popraw­ić i ustrzec się fauli w okoli­cach włas­nego pola karnego.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress