Spokojnie, to tylko jeden mecz

Spoko­jnie z tymi zach­wyta­mi. To tylko jeden mecz i w dodatku z jed­nym z najsłab­szych zespołów w lidze. Jasne, to samo moż­na było o naszej drużynie powiedzieć jeszcze tydzień temu, ale potenc­jał per­son­al­ny Zaw­iszy jest jed­nak zde­cy­dowanie mniejszy niż Lecha.

Ale od początku. Wynik na pewno robi wraże­nie. Ten Zaw­isza jed­nak nie był taki sła­by na tle Lecha jak mógł­by na to wskazy­wać rezul­tat. Prze­cież prze­gry­wa­jąc 2:0 doprowadz­ił do wyrów­na­nia i gdy­by nie pier­wsza czer­wona kart­ka, to o zwycięst­wo nie było­by tak łat­wo.

Jasne, rzut karny i pod­wyższe­nie prowadzenia na 4:2, to duży hand­i­cap, biorąc pod uwagę, że do koń­ca meczu pozostało 40 min­ut meczu. Lech miał dużą przewagę, ale powinien ją wyko­rzys­tać jeszcze bardziej.

Nie moż­na “Kole­jorza” porów­nać do Realu, ale on pokazał w sobotę jak należy prze­jechać się po osłabionym i bezbron­nym rywalu. Lechowi tego brakowało. Hamalainen zmarnował sytu­ację sam na sam, której nie powinien, a Pawłows­ki nie strzelił na pustą bramkę z 30 metrów.

Takie sytu­acje moż­na mieć za tydzień na Łazienkowskiej i one mogą zade­cy­dować o braku zwycięst­wa. To trze­ba wyko­rzys­tać. Jasne,było 6:2, ale gdy Pawłows­ki strze­lał to było tylko 2:0. Jeśli nie potrafisz pokazać w takich sytu­ac­jach, że jesteś lep­szy, to możesz mieć prob­le­my z trud­niejszy­mi prze­ci­wnika­mi.

Znami­en­ny też był brak ambicji Lecha. Jasne, wygrali wysoko, zdobyli trzy bram­ki więcej, niż powin­ni aby wygrać, ale nie dążyli do tego, żeby zdobyć kole­jne. Pokazać, tak to my jesteśmy Lech Poz­nań i zdażyły nam się słab­sze dni. Jesteśmy jed­nak z powrotem na właś­ci­wych torach i ter­az znów m\usicie się nas bać.

Przekaz w postaci 6:2 robi wraże­nie, ale mógł być on wyższy. Cały czas jed­nak należy pamię­tać, że to tylko jeden mecz, a jeśli Lech fak­ty­cznie pod­czas trzyd­niowego zgrupowa­nia w Między­chodzie wró­cił na właś­ci­we tory, to musi to potwierdz­ić w środę i szczegól­nie w sobotę.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress