Sportowy magiel: Krzysztof Kotorowski

Na pyta­nia o hob­by, przyszłość, ideałach odpowia­da Krzysztof Kotorows­ki – bramkarz poz­nańskiego Lecha

Sportowy ideał
Hmm, od każdego sportow­ca moż­na coś fajnego pod­pa­trzeć i wyciągnąć coś po trochu

Wymar­zony tren­er
Każdy tren­er ma swo­ja wiz­ję i kon­cepcję, każdy prowadzi zespół jak uważa za najlep­sze

Wymar­zony klub
Barcelona

Ulu­biony zespół
Barcelona

Ulu­bione miejsce
Jest kil­ka świet­nych miejsce w Polsce jak i na świę­cie więc ciężko stwierdz­ić

Ulu­biona potrawa
Kuch­nia włos­ka i grec­ka

Hob­by
Moto­ryza­c­ja

Życiowe mot­to
Nigdy się nie pod­dawaj

Najlep­szy przy­ja­ciel
Jest kilku takich ludzi z cza­sów kiedy byłem młodym chłopakiem

Poza sportowe marze­nie
Najważniejsze to zdrowie i rodz­i­na

Moje miejsc na zie­mi
Poz­nań, tutaj świet­nie się czu­ję i to jest moje miejsce.

Najbardziej boje się
Śmier­ci

Nie mogę żyć bez
Pił­ki

Gdy­by nie pił­ka noż­na to
Hmm, nie ma takiej opcji

Najlep­szy mecz
Wiem, ze to głu­pio zabrz­mi, ale wciąż mam nadzieję, że jeszcze przede mną

Naj­gorszy mecz
Nie pamię­tam i nie chcę pamię­tać

Po zakończe­niu kari­ery chci­ałbym
Pra­cow­ać z dzieć­mi

Szczęś­cie przynosi mi
 Żona

Nieza­pom­ni­ana chwila
Było kil­ka takich, ale mam nadzieję, że ta nieza­pom­ni­ana jeszcze nade­jdzie

Wspom­nie­nie z dziecińst­wa
Gra w piłkę na osied­lu

Ideał kobi­ety
Moja żona

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress