02.06.2023, g. 02:30
NBA
Denver Nuggets vs Miami Heat
Do meczu pozostało:
0dn.23godz.16min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

To już pięć lat. Rocznica meczu z Red Bull Salzburg

To już pięć lat. Rocznica meczu z Red Bull Salzburg

18 kwiet­nia 2007. Cardiff. Na drodze głosowa­nia przed­staw­icieli UEFA Pol­s­ka z Ukrainą została gospo­darzem Mis­tr­zostw Europy 2012. Jed­nym z miast-orga­ni­za­torów został Poznań.

O funkcjon­al­noś­ci, bądź nie, sta­dionu przy uli­cy Buł­garskiej moż­na dysku­tować godz­i­na­mi. Obiekt przy uli­cy Buł­garskiej nie pow­stawał od pod­staw – rozbu­dowa starego sta­dionu na potrze­by Euro 2012 ruszyła po przyz­na­niu Polsce i Ukrainie praw.

Maj 2010 w Poz­na­niu kojarzy się przede wszys­tkim ze zdoby­ciem szóstego, mis­tr­zowskiego tytułu. Jed­nak ten czas to także oczeki­wanie na przeprowadze­nie pier­wszego meczu na nowo otwartym sta­dion­ie przy uli­cy Buł­garskiej. 11 maja 2010 roku bohaterem Poz­na­nia został… Mar­iusz Jopp, który zdobył samobójczą bramkę w der­bowym spotka­niu z Cra­cov­ią. W tym samym cza­sie bramkę w Chor­zowie zdobył Siergiej Kri­wiec — Kole­jorz wygrał z Niebieski­mi w wyjaz­dowym spotka­niu 2:1 i tylko zwycięst­wa z Lubinem potrze­bowali lechi­ci, by świę­tować tytuł mis­tr­zows­ki. Spotkanie z Zagłę­biem chci­ał zobaczyć każdy – cały Poz­nań 15 maja był w Niebiesko-Białych barwach. Lech wygrał z Miedziowy­mi 2:0 i tym majster powró­cił do Wielkopolski.

Wszys­tko roz­gry­wało się na mod­ern­i­zowanym sta­dion­ie, które ofic­jalne otwar­cie przy­padło na miesiąc wrze­sień. To bardziej komer­cyjne odbyło się 20 wrześ­nia 2010 roku – w Poz­na­niu odbył się kon­cert gwiazdy wielkiego for­matu, Stin­ga. Dla każdego kibi­ca ważniejsze było jed­nak to, co miało odbyć się dziesięć dni później. Kole­jorz awan­sował do fazy grupowej Ligi Europy i wiadome było, że do stol­i­cy Wielkopol­s­ki przy­jadą europe­jskie, fut­bolowe potę­gi – Juven­tus Turyn, Man­ches­ter City oraz Red Bull Salzburg.

To właśnie z aus­tri­ackim zespołem 30 wrześ­nia miał zostać roze­grany pier­wszy mecz na nowym sta­dion­ie. Atmos­fera była napię­ta na kil­ka dni przed spotkaniem. Wszys­tkim zależało na tym, aby otwar­cie obiek­tu zostało pomyśl­nie zakońc­zone, oczy­wiś­cie z trze­ma punk­ta­mi na kon­cie dla ówczes­nych mis­trzów Pol­s­ki. Bile­ty na mecz z Aus­tri­aka­mi rozeszły się jak świeże bułecz­ki. Od samego rana w stol­i­cy Wielkopol­s­ki moż­na było czuć atmos­ferę piłkarskiego świę­ta. Wszys­tko tego dnia wyszło niemalże ide­al­nie – obawy okaza­ły się zbędne. Przy uli­cy Buł­garskiej spotkanie obe­jrza­ło 43 tysię­cy kibiców, którzy stworzyli wspani­ałą atmosferę.Wspaniała oprawa zaprezen­towana na początku meczu z hasłem prze­wod­nim Miejsce wyryte w naszych ser­cach, którą dopeł­ni­ały złote, niebiesko i białe folie.

Krop­kę nad i postaw­ili piłkarze, wygry­wa­jąc z Salzburgiem 2:0.

Sta­dion przy uli­cy Buł­garskiej był pier­wszym, nowoczes­nym obiek­tem otwartym przed Euro 2012. Na Poz­nań po 30 wrześ­nia wszyscy patrzyli z podziwem.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.