Trałka: Główny mankament to skuteczność

Trałka: Główny mankament to skuteczność

Na przed­mec­zowej kon­fer­encji pra­sowej Łukasz Trał­ka zaz­naczył, że choć morale zespołu wzrosły po wygranej z Piastem, to jed­nak w czwartek Lech musi zwyciężyć w rewanżu z Nomme Kalju. 

Lech roz­gromił w niedzielę Pias­ta Gli­wice. Jak lechi­ci zareagowali na taki sukces? — Więk­szość z nas była przed meczem jutrze­jszym, musieliśmy jed­nak dobrze zagrać, sko­ro wygral­iśmy 4:0. Myślę, że ten mecz nie będzie miał ważnego znaczenia jeśli chodzi o jutrze­jszy mecz.

W spotka­niu z Nomme w min­iony czwartek atakował prze­ci­wni­ka, brakowało mu jed­nak skutecznoś­ci. Czego jeszcze zabrakło? – Anal­izu­jąc ten mecz stwierdzam, że sytu­acji mieliśmy sporo, brakowało w nich spoko­ju. Główny manka­ment to skuteczność przed ostat­nim podaniem. Jeśli chodzi o obronę, to nie będziemy popeł­ni­ać takich błędów.

Pod­czas meczu z Piastem Gli­wice kon­tuzji doz­nał Karol Linet­ty, który jest pod­sta­wowym zawod­nikiem Kole­jorza – Moja rola się nie zmieni. Będzie taka sama jak z Karolem, jak i bez niego. To nie jest dla nas kom­for­towa sytu­ac­ja, ale liczę na to, że Karol wró­ci szy­bko do zdrowia.

Kto zagra zatem na środ­ku u boku Trał­ki? Kandy­datem jest Darko Jevtić  – Z Karolem gral­iśmy od dłuższego cza­su razem. Był automatyzm. Karo­la nie trze­ba reklam­ować. Darko jest bardziej ofen­sy­wnym zawod­nikiem. Myślę, że to w jutrze­jszym meczu będzie bard­zo przy­datne.

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress