07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.22godz.24min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Rumak: Musimy odpowiadać boiskiem

Trener Rumak: Musimy odpowiadać boiskiem

 - Lechia jest innym zespołem niż jesienią. To inny klub niż ten, z którym gral­iśmy zimą grę kon­trol­ną — oce­nia rywala tren­er poz­nańskiego klubu.

Lechia Gdańsk depcze po pię­tach pier­wszej ósem­ki — Z moim odczu­ciem zespół z meczu na mecz będzie coraz sil­niejszy. Myślę, że będzie to ciężkie spotkanie — doda­je szkole­niowiec — Lechia potrze­bu­je punk­tów, by być w pier­wszej ósem­ce. My potrze­bu­je­my ich, żeby być jak najwyżej przed podzi­ałem. Remis niko­go nie zad­owoli. Boisko wszys­tko zweryfikuje. 

Już nie raz mówiono o tym, że tren­er Rumak żeg­na się z poz­nańskim klubem. By pozostał on na swoim stanowisku musi zak­wal­i­fikować się do gry o europe­jskie puchary oraz uniknąć wpad­ki jak ta z ubiegłego roku z Wilnem Klub pros­tu­je pewne kwest­ie. Wiele rzeczy nieprawdzi­wych się pojaw­iło. Musimy odpowiadać boiskiem, a nie wypowiedzi­a­mi — zaz­nacza.

Latem Kole­jorza może opuś­cić kilku ważnych dla klubu piłkarzy — Na razie nie ma żad­nych konkret­nych ofert. Są też obserwac­je zawod­ników, którzy mogą do nas przyjść. Potrze­ba po kilku piłkarzy na każ­da pozy­cję — ocenia. 

Lech Poz­nań to druży­na złożona przede wszys­tkim z młodych piłkarzy — Myślę, że Lech z meczu na mecz jest coraz bardziej doświad­c­zony. O tym, kto gra decy­du­ją moje obserwac­je — przyz­na­je.

W spotka­niu z Lechią oraz Legią nie zagra młody Daw­id Kow­nac­ki. To duże osła­bi­e­nie dla “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”? — Na pozy­cji napast­ników nie mamy dużo piłkarzy. Daw­id w ostat­nich meczach grał dobrze i dał dużo zespołów. To 17-let­ni chło­piec i cała dro­ga jeszcze przed nim.

Wyjazd na reprezen­tację Daw­i­da Kow­nack­iego może być szan­są do gry w więk­szym wymi­arze cza­sowym dla Dar­iusza Formel­li — Darek będzie miał jeszcze wiele szans. Nie porównu­jmy Daw­i­da i Dar­iusza. Zespół Lecha Poz­nań musi wygry­wać. Darek musi być przy­go­towany do tego, że będzie grał. Przede wszys­tkim powinien dawać mi syg­nały na treningach i pod­czas meczów rez­erw – zawsze w kon­tekś­cie zwycięstw Lecha Poz­nań — dodaje.

Gola na wagę trzech punk­tów wywal­czył Mateusz Możdżeń. Pomoc­nik, a ostat­ni­mi cza­su obroń­ca, niebawem powinien przedłużyć kon­trakt z Lechem. Piłkarz chce mieć jas­ny syg­nał od klubu, że będzie grał — Mateusz to wciąż młody piłkarz. Wchodzi dopiero w kari­erę piłkarską. Z Mateuszem roz­maw­iamy o tym, że ma on umiejęt­ność gry na różnych pozy­c­jach — przyz­nał tren­er. — To jest sport. Ostate­czną decyz­je pode­j­mu­je tren­er. Tomek wal­czy bard­zo twar­do, by wró­cić na boisko. Mam nadzieję, że będę miał jeszcze więcej dylematów — dodaje.

Możdżeń wciąż jed­nak uważa, że jego gra w obronie nie jest dobra. Warto zauważyć, jed­nak, że w poprzed­nim meczu 23-let­ni piłkarz wyszedł na boisko w wyjś­ciowym składzie, choć tren­er miał na ław­ce prawego obrońcę — Mateusz ostat­nio wygrał rywal­iza­c­je o skład z nom­i­nal­nym obrońcą Tomaszem Kędziorą, który pali się do gry. Każdy musi zasługi­wać każdego dnia, by grać w pier­wszym składzie. To jest zawod­nik, który może grać jako skra­jny pomoc­nik oraz prawy obrońcą - zaz­nacza. — Najważniejsze w tej układance jest to, by wygry­wał Lech Poz­nań. To deter­min­u­je zespół.

Dlaczego więc tren­er w meczu z Podbeskidziem postaw­ił na Możdże­nia? — Cza­sem źle czu­ję się z niek­tóry­mi moi­mi decyz­ja­mi. Mateusz daje zespołowi określoną jakość, strzela bram­ki ze stałym frag gry. Cza­sem masz dwóch dobrych skrzy­dłowych, a nie masz na boisku takiego Mateusza, który strzela bram­ki ze stałym frag­men­tów gry. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.