Trener Rumak: Nieważne jest jak zaczynasz, ważne jak kończysz

Trener Rumak: Nieważne jest jak zaczynasz, ważne jak kończysz

W czwartek lechi­ci zagra­ją w 3. rundzie Ligi Europe­jskiej. Dla tren­era Ruma­ka będzie to sprawdz­ian. Z Lechem nie udało mu się ani razu prze­jść do kole­jnej fazy pucharów.

Po spotka­niu z Górnikiem Zabrze na drob­ne urazy narzekała dwój­ka napast­ników. Łukasz Teodor­czyk i Vojo Ubi­parip to sna­jperzy Lecha, którzy w tym sezonie będą toczyć między sobą bój u numer jeden na boisku — Wczo­raj wiec­zorem dostałem infor­ma­cję, że Teodor­czyk i Ubi­parip są gotowi do gry. W bada­ni­ach nie ma żad­nych zmi­an. Jed­nak to oni muszą czuć się dobrze – zaz­naczył szkole­niowiec Kolejorza.

Do gry wró­cił po kilku­miesięcznej prz­er­wie Bar­ry Dou­glas. Szkot zagrał 90 min­ut w meczu rez­erw - Bar­ry może znaleźć się w mec­zowej „18” na czwartkowe spotkanie. Jed­nak pytanie, czy będzie w tak dobrej formie, by móc wys­tąpić w spotka­niu – dodał trener.

Jak swo­jego rywala oce­nia tren­er Rumak? - Po pier­wsze to zespół, który w tym roku jeszcze nie prze­grał. Po drugie zdobył prze­ci­wko Szko­tom pięć bramek. Po trze­cie to druży­na, która znakomi­cie wyko­rzys­tu­je atut włas­nego boiska – sztucznej naw­ierzch­ni. Wiele aspek­tów Island­czy­cy opier­a­ją na woli wal­ki i deter­mi­nacji. Stać ich na wiele – stwierdz­ił – Dodam, że to nie polscy piłkarze grali na mis­tr­zost­wach świa­ta. To świad­czy o tym, że w Islandii dobrze szkolą zawodników.

Stjar­nan to druży­na, która podob­nie jak Lech gra ostat­nio w sys­temie trzyd­niowym. Tren­er poz­na­ni­aków zaz­nacza, że nigdy nie ma łatwych meczów - W poprzed­nim sezon też miałem piłkarzy, którzy do 15 byli w szkole, a od 15 na treningu – komen­tu­je - W Islandii nie ma fawory­ta. Musimy mieć się na bacznoś­ci. Jedziemy tam po to, by wygrać – zaz­nacza. — To piękny kraj, ale nie jedziemy tam na wycieczkę. Na urlopy przyjdzie czas. Musimy na nie zasłużyć boiskiem.

Poprzed­nie spotka­nia Island­czyków pokaza­ły, że są oni lisa­mi pola karnego. Napast­ni­cy bard­zo dobrze wyko­rzys­tu­ją swo­je umiejęt­noś­ci — Widać, że radzą sobie z piłką. Bliżej im do fut­bolu skan­dy­nawskiego. Cza­sa­mi odkop­nię­cie pił­ki do przo­du może być dla golkipera prob­le­mem, jeśli sna­jper dotrze do futbolówki.

Dwa i trzy lata temu przy­go­da z Ligą Europe­jską zakończyła się dla Lecha właśnie w trze­ciej rundzie. Wyda­je się jed­nak, że lechi­ci są obec­nie dobrze przy­go­towani do gry — Mam nadzieję, że fala ros­ną­ca nad­chodzi. Wiem, że kilku moich piłkarzy może grać jeszcze lep­iej. Wystar­czy, że oni uwierzą w siebie. Z każdym meczem będziemy moc­niejsi. Cza­sem ciężko nam utrzy­mać dys­pozy­cję przez 90 min­ut, co pokaza­ło spotkanie w Zabrzu. Jed­nak nieważne jest jak zaczy­nasz, ważne jak kończysz – powiedział.

W tym sezonie tren­er Rumak nie boi się zmi­an w składzie. Zwłaszcza na pozy­cji stop­erów dokonu­je on sporo rotacji — Piłkarze zapew­ni­a­ją, że czu­ją się wyśmieni­cie. Na pewno mógłbym dać niek­tórym trochę cza­su na odpoczynek, jed­nak kon­tuz­ja Karo­la skom­p­likowała nasze ustaw­ie­nie. Zawod­ni­cy są pro­fesjon­al­is­ta­mi. Ich para­me­try kondy­cyjne są dobre. W więk­szoś­ci to doświad­czeni piłkarze – dodaje.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.