27.01.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Stal Mielec vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.21min.
13.45 X3.50 22.10 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Rumak: Trzeba inaczej rozegrać niektóre rzeczy

mariusz-rumakTren­er Mar­iusz Rumak uważa, że tylko w Polsce tren­erów zmienia się jak rękaw­icz­ki. Przed Lechem spotkanie z Podbeskidziem, gdzie zagrożona jest pozy­c­ja szkole­niow­ca Michniewicza.

- Chce­my zagrać zde­cy­dowanie lep­sze spotkanie. Nie wol­no grać tak, jak gral­iśmy w końców­ce meczu z Widzewem, mając przewagę jed­nego zawod­ni­ka. Trze­ba inaczej roze­grać niek­tóre rzeczy. Cho­ci­aż­by strza­ły z dys­tan­su. Mamy kom­fort pra­cy z więk­szą liczbą zawod­ników, wierzę, że z meczu na mecz będzie coraz lep­iej i musimy zagrać dobre spotkanie na Podbeskidz­iu, by je wygrać, bo żaden zespół nie jest taki, by odd­ać nam pole i każdy mecz jest trudny.

Sła­by wys­tęp klubu z Biel­s­ka na początku sezonu spraw­ił, że posa­da tren­era Mich­niewicza jest zagrożona - Kom­fort pra­cy jest moc­no obniżony, gdy sły­chać takie pogłos­ki. Mam nadzieję, że poraż­ka w meczu z nami nie spowodu­je dymisji tren­era Mich­niewicza. Za nami dopiero 10 kole­jek ligowych, a pracę straciło już pię­ciu szkole­niow­ców. W moc­nych lig­ach europe­js­kich nie zna­jdziemy takich przy­pad­ków. Zbyt szy­bkie zwal­ni­an­ie tren­erów przy­czy­nia się do braku roz­wo­ju danej drużyny. Dlat­ego chci­ałbym, aby po 11. kole­jce nikt więcej nie stracił pra­cy — mówi tren­er Lecha Poznań.

Szkole­niowiec Kole­jorza zna tren­era Mich­niewicza jeszcze z cza­sów, gdy ten prowadz­ił Lecha. Wów­czas szkolił młodzież, jed­nak odbył także staż przy pier­wszym zes­pole — Miałem dobry kon­takt z trenerem Mich­niewiczem i zle­cono mi też wów­czas kil­ka obserwacji rywala. To była jego pier­wsza pra­ca i dopiero budował swo­ją filo­zofię. Najbardziej podobały mi się wów­czas niek­tóre zagad­nienia tak­ty­czne, doty­czące orga­ni­za­cji gry. Na pewno wiele wyniosłem z tej współpra­cy. Obec­nie jest to jed­nak zupełnie inny tren­er, przede wszys­tkim bardziej doświad­c­zony i uty­tułowany — wspom­i­na Mar­iusz Rumak.

Sytu­ac­ja kadrowa w poz­nańskim klu­bie wyglą­da coraz lep­iej. Piłkarze dochodzą do pełni sił — Tak naprawdę nie trenu­ją z całym zespołem jedynie Jas­min Burić, Vojo Ubi­parip, Daw­id Kowanc­ki oraz Tomek Kędzio­ra. Resz­ta piłkarzy trenu­je w pełnym obciąże­niu. Czwór­ka młodych zawod­ników nadal trenu­je z całym zespołem. Nie wyk­luczam zmi­an. Zespół w ostat­nich dwóch meczach nie stracił bram­ki, dochodz­imy do tego Lecha z poprzed­niego sezonu. Mam nadzieję, że podtrzy­mamy naszą grę w defen­sy­wnie, choć nadal zdarza­ją nam się błędy, których jest jed­nak coraz mniej. Jeśli coś funkcjonu­je dobrze, to nie powin­no się wprowadzać wielu zmi­an. Może­my, ale nie musimy wyjść w takim samym ustaw­ie­niu - wyjaś­nia tren­er pier­wszego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Miedź Legnica - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

27/01/2023 / 18:00

Stal Mielec - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 01:00

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Cracovia Kraków - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Lechia Gdańsk - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

28/01/2023 / 15:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.