07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.52min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Rumak: Trzeba inaczej rozegrać niektóre rzeczy

mariusz-rumakTren­er Mar­iusz Rumak uważa, że tylko w Polsce tren­erów zmienia się jak rękaw­icz­ki. Przed Lechem spotkanie z Podbeskidziem, gdzie zagrożona jest pozy­c­ja szkole­niow­ca Michniewicza.

- Chce­my zagrać zde­cy­dowanie lep­sze spotkanie. Nie wol­no grać tak, jak gral­iśmy w końców­ce meczu z Widzewem, mając przewagę jed­nego zawod­ni­ka. Trze­ba inaczej roze­grać niek­tóre rzeczy. Cho­ci­aż­by strza­ły z dys­tan­su. Mamy kom­fort pra­cy z więk­szą liczbą zawod­ników, wierzę, że z meczu na mecz będzie coraz lep­iej i musimy zagrać dobre spotkanie na Podbeskidz­iu, by je wygrać, bo żaden zespół nie jest taki, by odd­ać nam pole i każdy mecz jest trudny.

Sła­by wys­tęp klubu z Biel­s­ka na początku sezonu spraw­ił, że posa­da tren­era Mich­niewicza jest zagrożona - Kom­fort pra­cy jest moc­no obniżony, gdy sły­chać takie pogłos­ki. Mam nadzieję, że poraż­ka w meczu z nami nie spowodu­je dymisji tren­era Mich­niewicza. Za nami dopiero 10 kole­jek ligowych, a pracę straciło już pię­ciu szkole­niow­ców. W moc­nych lig­ach europe­js­kich nie zna­jdziemy takich przy­pad­ków. Zbyt szy­bkie zwal­ni­an­ie tren­erów przy­czy­nia się do braku roz­wo­ju danej drużyny. Dlat­ego chci­ałbym, aby po 11. kole­jce nikt więcej nie stracił pra­cy — mówi tren­er Lecha Poznań.

Szkole­niowiec Kole­jorza zna tren­era Mich­niewicza jeszcze z cza­sów, gdy ten prowadz­ił Lecha. Wów­czas szkolił młodzież, jed­nak odbył także staż przy pier­wszym zes­pole — Miałem dobry kon­takt z trenerem Mich­niewiczem i zle­cono mi też wów­czas kil­ka obserwacji rywala. To była jego pier­wsza pra­ca i dopiero budował swo­ją filo­zofię. Najbardziej podobały mi się wów­czas niek­tóre zagad­nienia tak­ty­czne, doty­czące orga­ni­za­cji gry. Na pewno wiele wyniosłem z tej współpra­cy. Obec­nie jest to jed­nak zupełnie inny tren­er, przede wszys­tkim bardziej doświad­c­zony i uty­tułowany — wspom­i­na Mar­iusz Rumak.

Sytu­ac­ja kadrowa w poz­nańskim klu­bie wyglą­da coraz lep­iej. Piłkarze dochodzą do pełni sił — Tak naprawdę nie trenu­ją z całym zespołem jedynie Jas­min Burić, Vojo Ubi­parip, Daw­id Kowanc­ki oraz Tomek Kędzio­ra. Resz­ta piłkarzy trenu­je w pełnym obciąże­niu. Czwór­ka młodych zawod­ników nadal trenu­je z całym zespołem. Nie wyk­luczam zmi­an. Zespół w ostat­nich dwóch meczach nie stracił bram­ki, dochodz­imy do tego Lecha z poprzed­niego sezonu. Mam nadzieję, że podtrzy­mamy naszą grę w defen­sy­wnie, choć nadal zdarza­ją nam się błędy, których jest jed­nak coraz mniej. Jeśli coś funkcjonu­je dobrze, to nie powin­no się wprowadzać wielu zmi­an. Może­my, ale nie musimy wyjść w takim samym ustaw­ie­niu - wyjaś­nia tren­er pier­wszego zespołu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.