Trenerski dwugłos po finale Pucharu Polski

Trenerski dwugłos po finale Pucharu Polski

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi tren­erów po meczu Lecha Poz­nań z Legią Warsza­wą, który lechi­ci prze­grali 2:1.

Berg (LEGIA): Pięknie było zdobyć Puchar Pol­s­ki w meczu, w którym spotkały się dwie najlep­sze drużyny. Nie zagral­iśmy dobrze w pier­wszej połowie, ale w drugiej wyglą­dało to już dobrze. Jestem zad­owolony ze zwycięst­wa. Zaspokoil­iśmy nasze ambic­je. Wspani­ała otocz­ka dzisiejszego spotka­nia. Sta­dion Nar­o­dowy prezen­tował się świet­nie, lep­iej niż murawa. Nasi zawod­ni­cy pokaza­li odpowied­nie nastaw­ie­nie. Jestem z nich dum­ny, bo prze­gry­wa­jąc 0–1 zdołali wygrać 2–1. Cały zespół odno­tował bard­zo dobry wys­tęp, pokaza­l­iśmy styl w jakim chce­my grać. W pier­wszej połowie nie gral­iśmy tak jak­byśmy chcieli. Sami spraw­iliśmy sobie dużo kłopotów. Nikt jeszcze nie wie, co się wydarzy. Nasze ambic­je się­ga­ją wygranej w całej lidze. Jesteśmy na dobrej pozy­cji w tabeli. Daje­my sobie sprawę z ostat­niej kry­ty­ki, ale pode­j­mu­je­my wyzwanie. Robimy wszys­tko, żeby wygry­wać każdy mecz. Nie mogę doczekać się rywal­iza­cji w grupie mis­tr­zowskiej. Czekamy na sie­dem ostat­nich spotkań. Mamy nadzieję, że będą dobre w naszym wyko­na­niu, ale na pewno łat­wo nie będzie. Liczymy, że uda nam się wypaść świet­nie w Europie, nato­mi­ast nie chce­my wyb­ie­gać myśla­mi daleko do przodu. 

ejberempire

Sko­rża (LECH): Ogrom­ny niedosyt po meczu, w którym mam poczu­cie, że nie byliśmy słab­szą drużyną. Zawod­ni­cy bard­zo dobrze real­i­zowali plan tak­ty­czny w pier­wszej połowie, brakowało drugiej bram­ki. Gdy­byśmy byli bardziej skuteczni, to pewnie my byśmy się cieszyli. Zabrakło nam doświad­czenia i umiejęt­noś­ci. Legia jest taką drużyną, która jak poczu­je szan­sę, to potrafi ją wyko­rzys­tać. Boli, że nie zachowal­iśmy utrzy­mać pewnej kon­cen­tracji przy stałych frag­men­tach gry. W drugiej połowie Legia po drugiej bram­ce opanowała sytu­ację na boisku. Było widać dużą pewność w grze drugiej linii. Mieliśmy duży prob­lem. Legion­iś­ci domi­nowali, więc mieliśmy prob­lem, żeby kon­struować kole­jne akc­je. Próbowal­iśmy odwró­cić losy tego meczu. Na pewno poraż­ka będzie miała wpływ na kole­jne spotkanie. Mamy kil­ka zgłos­zonych urazów. Zobaczymy, jaką kadrę skom­ple­tu­je­my. Wymi­ar men­tal­ny będzie również ważny. Musimy moc­no popra­cow­ać z zespołem w szat­ni, żeby pod­nieść atmos­ferę. Przed nami sie­dem meczów, musimy już dobrze zacząć w sobotę. 

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.