01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19393dn.-17godz.-21min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerski dwugłos po finale Pucharu Polski

Trenerski dwugłos po finale Pucharu Polski

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi tren­erów po meczu Lecha Poz­nań z Legią Warsza­wą, który lechi­ci prze­grali 2:1.

Berg (LEGIA): Pięknie było zdobyć Puchar Pol­s­ki w meczu, w którym spotkały się dwie najlep­sze drużyny. Nie zagral­iśmy dobrze w pier­wszej połowie, ale w drugiej wyglą­dało to już dobrze. Jestem zad­owolony ze zwycięst­wa. Zaspokoil­iśmy nasze ambic­je. Wspani­ała otocz­ka dzisiejszego spotka­nia. Sta­dion Nar­o­dowy prezen­tował się świet­nie, lep­iej niż murawa. Nasi zawod­ni­cy pokaza­li odpowied­nie nastaw­ie­nie. Jestem z nich dum­ny, bo prze­gry­wa­jąc 0–1 zdołali wygrać 2–1. Cały zespół odno­tował bard­zo dobry wys­tęp, pokaza­l­iśmy styl w jakim chce­my grać. W pier­wszej połowie nie gral­iśmy tak jak­byśmy chcieli. Sami spraw­iliśmy sobie dużo kłopotów. Nikt jeszcze nie wie, co się wydarzy. Nasze ambic­je się­ga­ją wygranej w całej lidze. Jesteśmy na dobrej pozy­cji w tabeli. Daje­my sobie sprawę z ostat­niej kry­ty­ki, ale pode­j­mu­je­my wyzwanie. Robimy wszys­tko, żeby wygry­wać każdy mecz. Nie mogę doczekać się rywal­iza­cji w grupie mis­tr­zowskiej. Czekamy na sie­dem ostat­nich spotkań. Mamy nadzieję, że będą dobre w naszym wyko­na­niu, ale na pewno łat­wo nie będzie. Liczymy, że uda nam się wypaść świet­nie w Europie, nato­mi­ast nie chce­my wyb­ie­gać myśla­mi daleko do przodu. 

ejberempire

Sko­rża (LECH): Ogrom­ny niedosyt po meczu, w którym mam poczu­cie, że nie byliśmy słab­szą drużyną. Zawod­ni­cy bard­zo dobrze real­i­zowali plan tak­ty­czny w pier­wszej połowie, brakowało drugiej bram­ki. Gdy­byśmy byli bardziej skuteczni, to pewnie my byśmy się cieszyli. Zabrakło nam doświad­czenia i umiejęt­noś­ci. Legia jest taką drużyną, która jak poczu­je szan­sę, to potrafi ją wyko­rzys­tać. Boli, że nie zachowal­iśmy utrzy­mać pewnej kon­cen­tracji przy stałych frag­men­tach gry. W drugiej połowie Legia po drugiej bram­ce opanowała sytu­ację na boisku. Było widać dużą pewność w grze drugiej linii. Mieliśmy duży prob­lem. Legion­iś­ci domi­nowali, więc mieliśmy prob­lem, żeby kon­struować kole­jne akc­je. Próbowal­iśmy odwró­cić losy tego meczu. Na pewno poraż­ka będzie miała wpływ na kole­jne spotkanie. Mamy kil­ka zgłos­zonych urazów. Zobaczymy, jaką kadrę skom­ple­tu­je­my. Wymi­ar men­tal­ny będzie również ważny. Musimy moc­no popra­cow­ać z zespołem w szat­ni, żeby pod­nieść atmos­ferę. Przed nami sie­dem meczów, musimy już dobrze zacząć w sobotę. 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.