Trenerski dwugłos po meczu Lech — Piast

Trenerski dwugłos po meczu Lech — Piast

Tren­er­s­ki dwugłos po meczu Lech Poz­nań — Piast Gli­wice. Sprawdź­cie co powiedzieli po spotka­niu tren­erzy obu zespołów.

Angel Perez Gar­cia (Piast Gli­wice):

Był to mecz, w którym druży­na Lecha była lep­sza od nas tak bard­zo jak wskazy­wał na to wynik. Mieliśmy trzy klarowne sytu­acje, nie wyko­rzys­tal­iśmy ich. Lech swo­je wyko­rzys­tał. Jesteśmy na etapie reor­ga­ni­za­cji linii defen­sy­wnej, czekamy na przyjś­cie nowego zawod­ni­ka, który wzmoc­ni defen­sy­wę. Mamy dużo pra­cy, dzisi­aj spotkaliśmy się z jed­ną z najlep­szych drużyn ligi. Nasza gra musi się popraw­ić, aby z taki­mi druży­na­mi rywal­i­zować na równi. Nigdy nie zdarzyło mi się grać przy pustych try­bunach jako zawod­nik i jako tren­er. To dzi­wne, bo pił­ka noż­na jest dla kibiców. Ich brak jed­nak nie wpłynął na grę obu zespołów. Pogo­da była dzisi­aj wyma­ga­ją­ca, ale rów­na dla obu drużyn. Wyso­ka tem­per­atu­ra nie może być dla nas wymówką.

Mar­iusz Rumak (Lech Poz­nań):

Chcieliśmy dzisi­aj zagrać inny mecz, niż ostat­nio. W czwartek brakowało nam deter­mi­nacji, dzisi­aj było wręcz prze­ci­wnie. Jakość sportowa była podob­na. Rozpoczęliśmy dobrze, chcieliśmy wykony­wać poda­nia w takie sek­to­ry boiska, z których padły dwa pier­wsze gole. Po prz­er­wie Piast nas trochę zdomi­nował, ale przekaz w prz­er­wie był tak, że chce­my zdobyć trze­ciego gola. Popełnil­iśmy za dużo błędów tech­nicznych, bo gdy­byśmy lep­iej wyprowadza­li kon­trata­ki, to mogliśmy szy­b­ciej zdobyć trze­ciego gola. Po wejś­ciu Kaspra i Ger­go te ata­ki były spoko­jniejsze i zdobyliśmy kole­jne gole. Cieszą mnie trzy gole Ubi­pari­pa, to był dla niego spec­jal­ny mecz, bo pier­wszy po długiej prz­er­wie. Gra bez kibiców zabi­ja fut­bol i jeśli w takich warunk­ach mają odby­wać się mecze, to ja nie będę wykony­wał tego zawodu. Mam nadzieję, że już nigdy czegoś takiego nie doświad­czę. Brak Pawłowskiego i Wołąkiewicza był spowodowany drob­ny­mi uraza­mi, nato­mi­ast Kotorowskiego decyz­ja sportowa. Mamy bramkarza numer jeden i dwóch numer dwa – w czwartek był Kotorows­ki, dziś Gos­tom­s­ki.

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Sponsor serwisu

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress