Trenerski dwugłos po meczu Lech-Pogoń

Trenerski dwugłos po meczu Lech-Pogoń

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z wypo­wie­dziami tre­ne­rów po meczu Lecha z Pogo­nią. Kole­jorz prze­grał z Por­tow­ca­mi 1:2.

Czesław Mich­niewicz (Pogoń Szczecin): Pier­wszy mecz z mis­trzem Pol­s­ki to wyróżnie­nie. W okre­sie przy­go­towaw­czym zdarza­ły nam się słabe momen­ty. Powiedzi­ałem moim zawod­nikom, że wspaniale chwile rodzą się ze wspani­ałych okazji. To dla nas wyróżnie­nie, że gral­iśmy z Mis­trzem Pol­s­ki. Chcieliśmy szy­bko strzelić bramkę i w pier­wszych min­u­tach Zwolińs­ki uderzył w poprzeczkę. Wiedzieliśmy, że musimy zdobyć więcej niż jed­ną bramkę. Małec­ki został bohaterem tego spotka­nia. Ogrom­ny sza­cunek dla Patry­ka za ten mecz. Cieszy, że zniósł pres­je, bo w Poz­na­niu jest on wyg­wiz­dy­wany. Życzyłbym sobie takiego Patry­ka w każdym meczu. Lech atakował nas do ostat­niej min­u­ty, ale my cieszymy się z wygranej. Choć do pier­wszy z 30 meczów. Trzy punk­ty nie wystar­czą nam do celu, jaki sobie założyliśmy, jakim jest awans do pier­wszej ósem­ki. Poz­na­nia nie trak­tu­ję jako miejs­ca, na którym chcę tylko wygry­wać. Cieszę, bo wygrana na stad­nie Mis­trza Pol­s­ki smaku­je podwójnie. 

Maciej Sko­rża (Lech Poz­nań): Jesteśmy bard­zo rozczarowani wynikiem oraz gra. Pier­wsza połowa to coś, co trud­no wytłu­maczyć. Sposób, w jaki tra­cil­iśmy bram­ki jest fatal­ny. Nie ukry­wam, że nie tak zakładałem sobie prze­bieg tego spotka­nia. Myślałem, ze na więcej ans będzie stać. Marcin Robak grał na tyle na ile go stać. Bard­zo możli­we, że Marcin i Denis zagra­ją w przyszłoś­ci obok siebie. Thoma­l­la może grać na „9” lub „10”. Brak jed­nak im zrozu­mienia i współpra­cy. Musieliśmy gonić wynik i ner­wowość w grze była widocz­na. Każ­da poraż­ka mnie martwi, ale każ­da poraż­ka zmusza nas do zro­bi­enia postępu. Zobaczyliśmy, jak druży­na wyglą­da w tym ustaw­ie­niu. Z mis­tr­zowskiego składu zagrało zaled­wie czterech zawod­ników. Po dzisiejszym meczu mam dużo infor­ma­cji. Czterech zmi­an musieliśmy dokon­ać ze względów zdrowot­nych. Karol, Daw­id, Tomasz i Kasper nie byli zdol­ni do gry. W drugiej połowie chci­ałem zagrać bardziej ofen­sy­wnie. Hamalainen jest na kuracji anty­bio­tykowej, Tomek ma uraz mięś­nia dwugłowego i musimy zobaczyć, jak to będzie się rozwi­jać. Daw­id uszkodz­ił przy upad­ku staw skokowy i jeśli diag­noza się potwierdzi będzie go czekało kil­ka miesię­cy prz­er­wy. Czekamy a potwierdze­nie tej diag­nozy. Cieszy, że Ger­go wraca po kontuzji. 

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress