Trenerski dwugłos po zwycięstwie z Pogonią

Trenerski dwugłos po zwycięstwie z Pogonią

Po meczu Lech-Pogoń wygranym 3:1 przez Kole­jorza głos zabrali tren­erzy obu zespołów. Była to pier­wsza kon­fer­enc­ja pomec­zowa tren­era Nena­da Bjelicy. 

Kaz­imierz Moskal:

Przede wszys­tkim grat­u­lu­ję Lechowi zwycięst­wa. Jeśli przy­jeżdża się do Poz­na­nia i nie wyko­rzys­tu­je takich sytu­acji, jakie mieliśmy to trud­no prosić o dobry wynik. Niewyko­rzys­tany rzut karny miał duży wpływ na prze­bieg drugiej polowy. Brak wytr­wałoś­ci i kon­sek­wencji rzu­tował na naszą grę. Spodziewałem się więk­szego zaskoczenia ze skła­dem. To, jak grał Lech nie było dla nas zaskocze­niem. Dla kibiców może było, bo przyzwycza­ili się do kiep­skiej gry. Spodziewal­iśmy  się też, że zagra­ją na jed­nego defen­sy­wnego pomocnika.

Nenad Bjel­i­ca:

Muszę powiedzieć, że jestem bard­zo zad­owolony ze zwycięst­wa. Druży­na kon­tynu­u­je zwycięską ser­ię i to jest najważniejsza kon­kluz­ja z dzisiejszego meczu. Zawod­ni­cy dali z siebie wszys­tko. Jestem zad­owolony z ich postawy. Popeł­nial­iśmy jed­nak dużo błędów tak­ty­cznych i w najbliższym cza­sie będziemy pra­cow­ali na ich elim­i­nacją. Nat­u­ral­nie gral­iśmy z prze­ci­wnikiem moc­nym w grze z kon­try i Pogon wyko­rzysty­wała ten atut w pier­wszej połowie. Udało nam się dzię­ki nasze­mu bramkar­zowi wyjść z obron­ną ręką i jesteśmy z tego zad­owoleni. W pier­wszym meczu nie staram się zna­j­dować ali­bi, ale muszę powiedzieć, że nie prowadzil­iśmy żad­nych tren­ingów tak­ty­cznych z tą jedenastką.

Każdy tren­er będzie zad­owolony, jeśli jego napast­nik zdobędzie dwie bram­ki. Robak nie tylko strzelił dwa gole ale i bard­zo dużo zro­bił w defen­sy­wie. Musze jas­no powiedzieć — nie mamy prob­lemów z napast­nikiem. Cza­sa­mi moty­wu­je drużynę za pomocą prowokacji. Dzisi­aj druży­na pokaza­ła ambic­je, strze­la­jąc bramkę na wyrównanie. 

Przed meczem zapy­tałem pier­wszą jede­nastkę w której byli sami zawod­ni­cy reprezen­tacji. Czy to obec­ni, czy byli, czy młodzieżowi. Zapy­tałem, czy jako reprezen­tan­ci kra­ju są zad­owoleni z tego, że ich klub zaj­mu­je 12 miejsce w tabeli. Będę zawsze dziękował naszym kibi­com za ich dop­ing, bo to dla nas ogromne wspar­cie, które musimy szanować. Muszą być naszym wia­trem w ple­cy, a nie ciężarem. To, co kibice pokaza­li przez te 90 min­ut jest godne szacunku. 

Widzi­ałem trans­par­ent. W prz­er­wie zapy­tałem piłkarzy, czy go widzieli. Powiedzieli, że nie, więc im wyjaśniłem. Bard­zo lubię mieć w drużynie gwiazdy, ale muszą być to gwiazdy, które wal­czą przez 90 minut. 

 

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.