W końcu ODPALIŁ!

W końcu <span class="caps">ODPALIŁ</span>!

Lech Poz­nań gra coraz lep­iej. Piłkarze są zde­cy­dowanie skuteczniejsi i lep­si dla oka w ofen­sy­wnie. Jak min­ione 30. kole­jek prezen­towało się na trybunach?

Początek sezonu to europe­jskie puchary i pamięt­ny napis „Litews­ki chamie, klęknij przez pol­skim panem”. Kibiców nie ominęła kara za trans­par­ent. Pod­czas spotka­nia z Koroną Kielce kibole z Kotła zostali prze­niesieni na try­bunę im. Hen­ry­ka Czapczyka.

 Pod­czas meczów u siebie kibole zaprezen­towali pod­czas 30. kole­jek jed­ną oprawę, przy­go­towaną przez ultra­sów — „Kole­jorz w końcu odpali” (Lech-Jagiel­lonia). Dwus­tron­na kar­to­ni­a­da wyszła bard­zo dobrze. Hasło z oprawy wypełniło się w 100%. Kibole nie zaw­iedli, pod­czas meczu z „Jagą” był chy­ba jeden z lep­szych dop­ingów w całym sezonie. Wisienką na tor­cie była wyso­ka wygrana Kole­jorza i to po dobrej grze.

 Warto wspom­nieć również o chaosie na try­bunach pod­czas spotka­nia z Legią Warsza­wa. Na kilka­naś­cie dni przed meczem ultra­si zaan­gażowali resztę sta­dionu w stworze­nie unikalnej i niepow­tarzal­nej oprawy – kon­fet­ti, trans­par­en­ty wypełniły Inea Sta­dion. Nud­no na pewno nie było! Jeszcze przed pier­wszym gwiz­d­kiem kibice zasy­pali murawę tona­mi kon­fet­ti oraz ser­pen­tyn. Set­ki flag w Kotle, włas­noręcznie przy­go­towane plakaty, spon­tan­icznie rzu­cane kon­fet­ti w górę robiło ogromne wraże­nie. To nie pier­wszy raz, gdy przy Buł­garskiej goś­ciła taka for­ma oprawy meczowej.

Pod­czas meczów wyjaz­dowych kibole zaprezen­towali efek­towne racowisko w Lubinie czy powrót „Des­per­a­dos” w spotka­niu z Legią.

 Jed­nak w środowisku kibi­cowskim nud­no nie było. W sierp­niu Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha” ogłosiło, że kończy swo­ją dzi­ałal­ność. Jed­nak po kilku miesią­cach WL zapowiedzi­ało, iż pow­stanie nowa orga­ni­za­c­ja, zrzesza­ją­ca kibiców Kole­jorza. Nowe sto­warzysze­nie ofic­jal­nie pow­stało na początku kwiet­nia 2014 roku. Główne zada­nia SKLP to rozwój struk­tur kibi­cows­kich, wspieranie klubu oraz prowadze­nie dzi­ałań, które mają wpłynąć na frek­wencję na stadionie.

Zan­im jed­nak Wiara Lecha zakończyła swo­ją dzi­ałal­ność dokończyła wszys­tkie prowad­zone przez sto­warzysze­nie akc­je, mające na celu budowanie pozy­ty­wnego wize­runku kibi­ca — „Niebiesko-biały Mikołaj”, renowac­ja grobów pow­stańczych oraz upamięt­nie­nie wybuchu pow­sta­nia wielkopol­skiego. Nie upadła jed­nak idea drużyny KKS Wiara Lecha, która swo­je mecze nadal roz­gry­wa w A‑klasie.

 Jakie będzie sie­dem ostat­nich kole­jek w wyko­na­niu kiboli Kole­jorza? Na pod­sumowa­nia przyjdzie czas na początku czerwca!

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.