Wielcy w tym klubie są tylko kibice!

Wielcy w tym klubie są tylko kibice!

Bez dopin­gu, fan, ale z konkret­nym przesłaniem odbył się mecz Lecha z Pogo­nią. Kibice mają dość. Miar­ka się prze­brała. Zwol­nie­nie tren­era Mar­iusza Ruma­ka to jed­no. Jed­nak poprawa sty­lu gry, jakoś­ci – to drugie.

Nie ma co opisy­wać tego, co dzi­ało się na boisku. Szko­da słów i ner­wów. Bez­nadziejny Lech, pros­to gra­ją­ca Pogoń robiła z lechi­ta­mi, co chci­ała. Chy­ba nikt nie zasługu­je na pochwałę. Może Karol Linet­ty i Darko Jevtić starali się w środ­ku pola coś zdzi­ałać. Nic to jed­nak nie dawało, bo ofen­sy­wni gracze Kole­jorza są obec­nie w „wybit­nej” dyspozycji.

Piłkarzy Lecha pow­itały gwiz­dy, od samego początku kibice wyrażali swój sto­sunek do ich postawy w ostat­nich meczach. Wygrana z Lechią nic nie zmienia. Oli­wy do ognia dolały jeszcze pamiętne słowa Teodor­czy­ka, że „Lech to MY”, mając na myśli zawod­ników Kolejorza.

Pod­czas spotka­nia zabrakło oflagowa­nia. Pojaw­iły się za to cztery trans­par­en­ty. Jeden z nich doty­czył wspom­ni­anego powyżej napast­ni­ka – Teodor­czyk – co najwyżej Wkra Żuromin to ty. Resz­ta doty­czyła zarzą­du oraz samych zawodników.

Odwołano się do meczu ze Star­jan. Klub, Lech Poz­nań, mają­cy znacznie więk­szy budżet niż islandz­ki zespół, potrafił w kom­pro­mi­tu­ją­cy sposób prze­grać to spotkanie – Dobre fury i wypłaty, od stu­den­tów w piłce baty. Kibole przy­pom­nieli zarzą­dowi, iż od kilku lat w Poz­na­niu obiecu­je się góry, fazę grupową europe­js­kich pucharów, mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Rzeczy­wis­tość jed­nak jest inna. Jedynie kibice zawsze sto­ją na najwyższym poziomie – Co roku wielkie obiet­nice, a wiel­cy w tym klu­bie są tylko kibice. Ostat­ni trans brzmi­ał: Z Wigra­mi się umaw­ia­cie a landy wciąż omijacie.

Choć nie było dopin­gu nie zabrakło „pozdrowień” pod adresem piłkarzy, policji i drużyny przy­jezd­nych. Zawod­nikom przy­pom­ni­ano, że „Lech to my, a nie wy”. Kibice wyrazili swo­je niezad­owole­nie i poradzili piłkar­zom, że mają czym prędzej opuś­cić boisko. 

Oprócz trans­par­en­tów pojaw­iły się także hasła: Na Buł­garskiej wciąż bez zmi­any, cały zarząd do wymi­any; Dobry dop­ing, wspar­cie macie, a wy cią­gle ch*** gra­cie; Dobre fury i wypłaty, na boisku zwykłe szmaty; Róż na butach, żel we włosach, dla was awans w gej pornosach.

Kibole mają dużo cier­pli­woś­ci. Ter­az jed­nak mówimy „dosyć”.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress