Wojewoda ostrzega

stadion-bulgarskaNa spec­jal­nie zwołanej kon­fer­encji pra­sowej woje­w­o­da Piotr Flo­rek poin­for­mował o dal­szych dzi­ała­ni­ach w sto­sunku do kibiców Kolejorza.

- Wiemy jak doszło do wywieszenia trans­par­en­tu, który był prze­chowany na try­bunie nr 2. Ziden­ty­fikowano już oso­by, które są za to odpowiedzialne i polic­ja na wniosek proku­ratu­ry rozpoczęła już pracę nad tą sprawą. Wiemy, że trans­par­ent był prze­chowywany na try­bunie nr 2. Służ­by ochrony nie mogły go znaleźć, ponieważ zna­j­dował się w pomieszcze­niu, które było zamknięte na klucz. A tego nie mieli — mówi wojewoda.

Woje­w­o­da Flo­rek skarżył się także na zachowanie kibiców pod­czas spotka­nia z Koroną Kielce. Kibice z Kotła, którzy został prze­niesieni na try­bunę nr 3, (im. Hen­ry­ka Cza­pczy­ka) zatara­sowali prze­jś­cia na schodach, przez co były one niedrożne.

Woje­w­o­da przyz­nał, że roz­maw­iał z preze­sem Klim­cza­kiem oraz właś­ci­cielem Lecha, Jack­iem Rutkowskim. — Będę chci­ał roz­maw­iać o bez­pieczeńst­wie na try­bunach - przyz­nał wojewoda.

W przyszłym tygod­niu odbędzie się spotkanie w spraw­ie meczu z byd­goskim Zaw­iszą, który odbędzie się na Inea Sta­dion­ie 1 wrześ­nia. — To ostat­nie ostrzeże­nie.  Nie może­my dać się szan­tażować bandzie kibiców. Jeśli nie będziemy skuteczni, jedynym wyjś­ciem będzie zamknię­cie try­buny, dwóch try­bun, a może nawet całego sta­dionu - zaz­nacza wojewoda.

W przyszłym tygod­niu zapad­nie  też decyz­ja ws. ewen­tu­al­nego zamknię­cia obiek­tu na mecz z Zawiszą.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress