Z trybun: Królestwu jego nie będzie końca!

Z trybun: Królestwu jego nie będzie końca!

Naresz­cie! Pięć lat posuchy i mis­tr­zost­wo powró­ciło do Poz­na­nia. Końcówka sezonu była niezwyk­le emocjonu­ją­ca, ale najważniejsze, że zakońc­zona zwycięsko!

Remis z Wisłą wystar­czał zawod­nikom Lecha do tego, aby w niedziel­ny wieczór świę­tować siódme mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Kibice oczeki­wali jed­nak zwycięst­wa swoich zawod­ników. Po ostat­nim gwiz­d­ku sędziego na tabl­i­cy wid­ni­ał wynik 0:0, co oznacza­ło, że Mis­trz powrócił!

Na kil­ka dni przed spotkaniem sta­dion wypełnił się po same brze­gi. Ostat­nia pula biletów, jaka trafiła do sym­pa­tyków Lecha, rozeszła się w błyskaw­icznym tem­pie w sobot­nie popołud­nia (kibice Wisły odwołali swój przy­jazd). Ultra­si zad­bali oto, aby na innych try­bunach prowadzą­cy dop­ing był słyszal­ny, dlat­ego zamon­towali nagłośnie­nie na try­bunie Hen­ry­ka Cza­pczy­ka i Edmun­da Białasa.

Już na wyjś­cie piłkarzy została zaprezen­towana kar­to­ni­a­da na try­bunie Hen­ry­ka Cza­pczy­ka z hasłem „Mis­trz Pol­s­ki 2015”. Chwilę później również w Kotle pojaw­iła się oprawa – trans­par­ent z hasłem „Kon­sek­wenc­je nie są złe, gdy czyny są odważne. Całość dopeł­ni­ały niebiesko-białe pas­ma mate­ri­ału oraz sre­ber­ka. Dodatkowo pojaw­iła się pirotech­ni­ka. Dop­ing w pier­wszej połowie stał na dobrym poziomie. Efek­town­ie wyszły Kibi­cows­ki świat, Dziś Lech mecz swój gra oraz za bary. Try­buny dopełniły się naszy­mi fana­mi oraz zgód. Brakowało tylko bramek. Z tego też powodu prezen­tac­ja mis­tr­zowskiej oprawy prze­sunęła się na końcówkę spotka­nia – składała się z sek­torów­ki i czterech trans­par­en­tów. Na sek­torów­ce znalazła się postać z ubiegłorocznego wyjaz­du do Warsza­wy w fazie mis­tr­zowskiej – „Mis­trz Powró­cił”, postać w chwale zakła­da na głowę koronę. Na dole wid­ni­ała data 2015. Pojaw­iły się także trans­par­en­ty: „Po 5 lat­ach przyszedł w chwale – Mis­trz Pol­s­ki – a królest­wu jego nie będzie koń­ca” oraz piro. Nad sta­dionem i cały Poz­naniem niosło się głośne: Mis­trz, Mis­trz Kolejorz!!!

W dal­szej częś­ci odbyła się cer­e­mo­nia wręcza­nia medali dla naszej drużyny oraz przekaza­nia pucharu w ręce Łukasza Trał­ki. Chwilę później puchar za mis­tr­zost­wo znalazł się w rękach Klimy, który ode­brał tytuł w imie­niu wszys­t­kich fanów Kolejorza.

Później odbyła się mis­tr­zows­ka feta. Poz­nań nie zmrużył oka do godzin poran­nych i stał się niebiesko-biały. Tłumy kibiców wędrowały w kierunku cen­trum, baw­iąc się na trasie prze­jaz­du auto­busu z piłkarza­mi lub podąża­jąc za plat­for­mą LPU.

Nie do policzenia jest, ilu kiboli Lecha znalazło się tego wiec­zo­ra w okoli­cach Placu Mick­iewicza. Ponown­ie nad Poz­naniem niosło się głośne: Mis­trz, Mis­trz Kole­jorz! Nie zabrakło pozdrowień dla Legii: Gdzie two­je berło… oraz Jeden jest Mis­trz Pol­s­ki! Wspólne świę­towanie z piłkarza­mi trwało niecałą godz­inę, później wszyscy rozes­zli się po Starym Mieście.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress