09.07.2022, g. 20:10
Superpuchar Polski
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
3dn.17godz.24min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bakero: Gdy kibice będą dopingować będzie nam łatwiej

Lechi­ci w końcu wraca­ją na Buł­garską i tym razem ich prze­ci­wnikiem będzie Wisła Kraków. Tren­er Lecha jak zwyk­le zapowia­da walkę, ale biorąc pod uwagę, że jed­nak spotkanie roz­gry­wamy u siebie, to „Kole­jorz” jest fawory­tem. - Przede wszys­tkim to spotkanie dwóch sil­nych drużyn. My jako faworyt pode­jdziemy do prze­ci­wni­ka jak zawsze z respek­tem, ale jed­nak z intencją wygra­nia – powiedzi­ał Bakero.

Poprzed­ni mecz w wyko­na­niu Lecha nie zakończył się pomyśl­nie dla Poz­na­ni­aków, ale to dopiero początek roz­gry­wek i piłkarze nie zamierza­ją się pod­dawać. Wręcz prze­ci­wnie. Przede wszys­tkim chcą wyciągnąć wnios­ki. — Każdy mecz jest inny. W każdym meczu moż­na się spodziewać różnych decyzji. Po prze­granym meczu z Górnikiem wró­cil­iśmy do domu i ter­az najważniejsze, żebyśmy odzyskali radość z gry – mówił szkole­niowiec. — Wczo­raj z zawod­nika­mi, którzy wró­cili z kadry roz­maw­ial­iśmy, obe­jrzeliśmy frag­men­ty meczu z Górnikiem i wiemy co trze­ba popraw­ić. To kole­jny krok, który musimy dać do przo­du – dodał.

Ostat­nio tren­er Bakero miał do swo­jej dys­pozy­cji mniej zawod­ników niż zazwyczaj ze wzglę­du na mecze reprezen­tacji. — Na chwile obec­ną powołal­iśmy 19 zawod­ników. Musimy zaak­cep­tować tę sytu­ację jaka jest. Poza Luisem drob­ne dolegli­woś­ci mają Wojtkowiak i Wołąkiewicz, ale trze­ba mieć świado­mość, że w takim meczu nie ma wymówek o zbyt późnym przy­jeździe ze zgrupowa­nia – tłu­maczył opiekun Lecha.

Czego więc może­my się spodziewać po jutrze­jszym meczu, biorąc pod uwagę poprzed­ni prze­grany mecz i ambicję dal­szej wal­ki? — Mamy jasne założe­nie. Będziemy dalej starali się grać na jeden, dwa kon­tak­ty. Za każdym razem będą pojaw­iały się prob­le­my na naszej drodze i w niek­tórych meczach trze­ba będzie dokony­wać zmi­an, również tych taktycznych.

Kilku zawod­ników nadal ma drob­ne kon­tuz­je i Jose Mari Bakero chy­ba znalazł rozwiązanie tego prob­le­mu. — Zas­tanaw­iałem się nad tym, żeby ściągnąć jed­nego, bądź jed­ną z zawod­niczek z reklamy „Biedron­ki”. Być może tę kobi­etę, która dośrod­kowywała. Nieste­ty tam prezen­towani są raczej zawod­ni­cy ofen­sy­wni, a my potrze­bu­je­my kogoś defen­sy­wnego – żar­tował trener.

Jed­nak jeśli chodzi o kibiców i kwest­ię dopin­gu na jutrze­jszym meczu, to sytu­ac­ja nie skła­nia do śmiechu. Cho­ci­aż zarówno piłkarze jak i tren­er rozu­mieją sytu­ację sym­pa­tyków Lecha, to jed­nak bard­zo braku­je im wspar­cia z try­bun. — Mam nadzieję, że jed­nak będzie dop­ing. Gramy dla naszych kibiców. Przede wszys­tkim dla nich. Dla wszys­t­kich. Dla tych, którzy cza­sem są źli na zawod­ników i kry­tyku­ją decyz­je tren­era – zapew­ni­ał trener.

- My chcielibyśmy wyjść na tak zapełniony sta­dion jak w meczach z Legią i w pucharach. Mamy wspani­ałych kibiców i potrze­bu­je­my ich. Kochamy naszych kibiców. Bard­zo ich proszę —  jutro jest trud­ny i cięż­ki mecz, z aktu­al­nym mis­trzem Pol­s­ki i obyśmy my na boisku byli zdol­ni do tego, by osiągnąć cel, ale nie mam wąt­pli­woś­ci, że jeśli kibice przyjdą i będą dopin­gować, to będzie nam dużo łatwiej – zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.