Bakero: Wszystko, czego potrzebujemy, to gol

Po ostat­nim meczu posy­pało się mnóst­wo słów kry­ty­ki pod adresem Jose Mari Bakero. Mecz z Widzewem dopełnił czarę, a ter­az przed szkole­niow­cem zespołu stoi kole­jne trudne zadanie. Tym razem Lech zagra z ŁKS-em Łódź.

Opiekun Lecha broni się przed słowa­mi kry­ty­ki. — W zeszłym roku też mieliśmy trudne momen­ty. Będziemy jed­nak anal­i­zować, to co dzieje się na boisku, a nie te kry­tykę. W pra­cy tren­era najbardziej potrzeb­ny jest spokój i temu będę się poświę­cał – powiedzi­ał pod­czas dzisiejszej kon­fer­encji prasowej.

Zawod­ni­cy pod­kreślali, że spędzili ostat­nio w szat­ni trochę więcej cza­su i roz­maw­iali o obec­nej sytu­acji drużyny oraz o niemo­cy strze­la­nia bramek. Z zawod­nika­mi roz­maw­iał również tren­er. Głównie o tym, co należy popraw­ić. -Roz­maw­iałem z drużyną każdego dnia. Myślę, że mamy pewien sposób gry, który musimy rozwi­jać. Gramy z druży­na­mi, które tylko się bronią. Potrze­bu­je­my więcej ruch­li­woś­ci w środ­ku pola. Szyb­szego tem­pa gry i jeszcze więk­szej agresji sportowej. Przy każdym poda­niu musimy być sil­niejsi i agresy­wni. Myślę, że powin­niśmy być dużo bardziej waleczni. To wraże­nie, o którym się mówi pow­stało ze wzglę­du na styl. Mimo tego, powin­niśmy zawsze grać z więk­szą pasją. Kiedy coś się nie uda­je i gramy w takiej drużynie jak Lech, to powin­niśmy reagować inaczej. Trze­ba być tu przy­go­towanym na pewne oczeki­wa­nia i znaleźć w sobie dużo motywacji. Jeśli to wszys­tko ze sobą połączymy, to będzie dobrze. Braku­je nam chy­ba więcej takiego gło­du pił­ki. Myślę, że będziemy w stanie to udowod­nić. Pra­cow­al­iśmy nad założe­ni­a­mi tak­ty­czny­mi i będziemy kon­tyn­uować to jutro. Mamy wielką szan­sę na udowod­nie­nie tego w sobotę – opowiadał Bakero.

Kibice i dzi­en­nikarze kry­tyku­ją Bakero. Opiekun Lecha cier­pli­wie tłu­maczy jed­nak, że nieu­dane mecze, brak goli, to nie wszys­tko. Zwraca uwagę na spotka­nia, w których „Kole­jorz” radzil sobie dobrze. — Pracu­je­my przez 6 miesię­cy i mamy w tym okre­sie naprawdę udane spotka­nia, jak choć­by to z Legią. Zagral­iśmy w tym cza­sie wiele spotkań. Gorsze wyni­ki nie powin­ny przysła­ni­ać nam tego, co druży­na ma dobrego. Pojutrze mamy kole­jną szan­sę udowod­nić, że będziemy dalej wal­czyć i że wracamy do poziomu, który prezen­towal­iśmy miesiąc temu – zapowiedzi­ał szkole­niowiec. — To co widzę na treningach bard­zo mi się podo­ba. Druży­na jest zmo­ty­wowana i piłkarze dobrze ze sobą współpracu­ją. Mam nadzieję, że uda nam się zła­mać prze­ci­wni­ka. Kiedy prze­gry­wasz i tracisz punk­ty, to się przyzwycza­jasz, ale mam nadzieję, że mecz z Widzewem  był takim punk­tem zwrot­nym. Wszys­tko, czego potrze­bu­je­my, to gol – dodał.

Liga jest bard­zo wyrów­nana, a Lech potrze­bu­je tych dwóch wygranych, żeby dopisać sobie 6 punk­tów. — Nie widzi­ałem drugiej takiej ligi, w której każdy może z każdym wygrać. Jest to dla mnie niespodzian­ka. Zosta­ją nam dwa mecze, na które musimy się zmo­bi­li­zować. Ter­az gramy z ŁKS-em o sześć punk­tów. Trzy do tabeli i trzy jako moty­wa­tor oraz odpowiedź dla dzi­en­nikarzy, kibiców i wszys­t­kich sym­pa­tyków – zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress