02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.21godz.3min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bakero: Wszystko, czego potrzebujemy, to gol

Po ostat­nim meczu posy­pało się mnóst­wo słów kry­ty­ki pod adresem Jose Mari Bakero. Mecz z Widzewem dopełnił czarę, a ter­az przed szkole­niow­cem zespołu stoi kole­jne trudne zadanie. Tym razem Lech zagra z ŁKS-em Łódź.

Opiekun Lecha broni się przed słowa­mi kry­ty­ki. — W zeszłym roku też mieliśmy trudne momen­ty. Będziemy jed­nak anal­i­zować, to co dzieje się na boisku, a nie te kry­tykę. W pra­cy tren­era najbardziej potrzeb­ny jest spokój i temu będę się poświę­cał – powiedzi­ał pod­czas dzisiejszej kon­fer­encji prasowej.

Zawod­ni­cy pod­kreślali, że spędzili ostat­nio w szat­ni trochę więcej cza­su i roz­maw­iali o obec­nej sytu­acji drużyny oraz o niemo­cy strze­la­nia bramek. Z zawod­nika­mi roz­maw­iał również tren­er. Głównie o tym, co należy popraw­ić. -Roz­maw­iałem z drużyną każdego dnia. Myślę, że mamy pewien sposób gry, który musimy rozwi­jać. Gramy z druży­na­mi, które tylko się bronią. Potrze­bu­je­my więcej ruch­li­woś­ci w środ­ku pola. Szyb­szego tem­pa gry i jeszcze więk­szej agresji sportowej. Przy każdym poda­niu musimy być sil­niejsi i agresy­wni. Myślę, że powin­niśmy być dużo bardziej waleczni. To wraże­nie, o którym się mówi pow­stało ze wzglę­du na styl. Mimo tego, powin­niśmy zawsze grać z więk­szą pasją. Kiedy coś się nie uda­je i gramy w takiej drużynie jak Lech, to powin­niśmy reagować inaczej. Trze­ba być tu przy­go­towanym na pewne oczeki­wa­nia i znaleźć w sobie dużo motywacji. Jeśli to wszys­tko ze sobą połączymy, to będzie dobrze. Braku­je nam chy­ba więcej takiego gło­du pił­ki. Myślę, że będziemy w stanie to udowod­nić. Pra­cow­al­iśmy nad założe­ni­a­mi tak­ty­czny­mi i będziemy kon­tyn­uować to jutro. Mamy wielką szan­sę na udowod­nie­nie tego w sobotę – opowiadał Bakero.

Kibice i dzi­en­nikarze kry­tyku­ją Bakero. Opiekun Lecha cier­pli­wie tłu­maczy jed­nak, że nieu­dane mecze, brak goli, to nie wszys­tko. Zwraca uwagę na spotka­nia, w których „Kole­jorz” radzil sobie dobrze. — Pracu­je­my przez 6 miesię­cy i mamy w tym okre­sie naprawdę udane spotka­nia, jak choć­by to z Legią. Zagral­iśmy w tym cza­sie wiele spotkań. Gorsze wyni­ki nie powin­ny przysła­ni­ać nam tego, co druży­na ma dobrego. Pojutrze mamy kole­jną szan­sę udowod­nić, że będziemy dalej wal­czyć i że wracamy do poziomu, który prezen­towal­iśmy miesiąc temu – zapowiedzi­ał szkole­niowiec. — To co widzę na treningach bard­zo mi się podo­ba. Druży­na jest zmo­ty­wowana i piłkarze dobrze ze sobą współpracu­ją. Mam nadzieję, że uda nam się zła­mać prze­ci­wni­ka. Kiedy prze­gry­wasz i tracisz punk­ty, to się przyzwycza­jasz, ale mam nadzieję, że mecz z Widzewem  był takim punk­tem zwrot­nym. Wszys­tko, czego potrze­bu­je­my, to gol – dodał.

Liga jest bard­zo wyrów­nana, a Lech potrze­bu­je tych dwóch wygranych, żeby dopisać sobie 6 punk­tów. — Nie widzi­ałem drugiej takiej ligi, w której każdy może z każdym wygrać. Jest to dla mnie niespodzian­ka. Zosta­ją nam dwa mecze, na które musimy się zmo­bi­li­zować. Ter­az gramy z ŁKS-em o sześć punk­tów. Trzy do tabeli i trzy jako moty­wa­tor oraz odpowiedź dla dzi­en­nikarzy, kibiców i wszys­t­kich sym­pa­tyków – zakończył Bakero.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.