01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.58min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Cała Polska zna, nasz kibicowski świat — trybuny w 2015 roku

Cała Polska zna, nasz kibicowski świat — trybuny w 2015 roku

19 opraw,25 wyjazdów i pon­ad 11 tysię­cy kibiców Lecha Poz­nań pod­czas finału Pucharu Pol­s­ki – zaprasza­my do zapoz­na­nia się z kibi­cowskim pod­sumowaniem kończącego się 2015 roku! 

Nie sposób opisać wszys­t­kich wydarzeń, które miały miejsce na INEA Sta­dion­ie. Co zapamię­tam najbardziej z mija­jącego roku?

22 mar­ca 2015, 25. kole­j­ka T‑Mobile Ekstrak­lasy – mecz Lech Poz­nań-Legia Warsza­wa. Wzbudza emoc­je u wszys­t­kich – poz­na­ni­aków, warsza­w­iaków czy mieszkańców innych zakątków Pol­s­ki. Ku radoś­ci pon­ad 41 tysięcznej pub­licznoś­ci Kole­jorza za sprawą Barry’ego Dou­glasa i Kaspra Hamalaine­na pokon­ał „Wojskowych” i zbliżył się do nich już tylko na trzy punk­ty w tabeli. Ale nie o wynikach sportowych będziemy tutaj roz­maw­iać. Trzy dni przed spotkaniem z Legią, Lech obchodz­ił swo­je 93 urodziny – i to właśnie jubileuszowi Kole­jorza podyk­towane były oprawy przy­go­towane przez ultra­sów – niebiesko-biała kar­to­ni­a­da ze zło­to-czarną liczbą „93” oraz / Całość dopeł­ni­ało pro­rocze hasło Kole­jorzu! 100 lat dzisi­aj Tobie śpiewamy – tego mis­tr­zost­wa Legii nie odd­amy! Więcej uwa­gi przykuwała jed­nak dru­ga z przy­go­towanych tego dnia opraw z gasłem prze­wod­nim: Ligowy klasyk? Piłkarskie świę­to? To wszys­tko jest sztuczne. Spójrz na try­bun pię­kno! Trans­par­en­ty zostały wyk­le­jone zieloną folią z biały­mi sre­berka­mi, które miały imi­tować narożnik piłkarskiego boiska. Na samym środ­ku try­buny zna­j­dowała się pił­ka z kodem kreskowym (mod­ern foot­ball).

11.400 – tylu kiboli Kole­jorza pojechało na finał Pucharu Pol­s­ki. Z kim? Oczy­wiś­cie z odwiecznym rywalem, warsza­wską Legią. Licz­ba zgro­mad­zonych fanów Lecha robiła wraże­nie. Osiem pociągów spec­jal­nych , mnóst­wo auto­busów, samo­chodów ruszyło na pod­bój stol­i­cy. W kilku słowach nie sposób opisać tego, co dzi­ało się 2 maja na Sta­dion­ie Nar­o­dowym. Bard­zo dużo na ten tem­at pisal­iśmy tutaj .

Ale jak to maw­ia­ją – co cię nie zabi­ję, to cię wzmoc­ni – tydzień później Kole­jorz pokon­ał Legię przy Łazienkowskiej rozpoczął swój marsz po mis­tr­zost­wo! Co było dalej? Wyjaz­dowa wygrana w Gdańsku z wymownym hasłem na opraw­ie – Od mias­ta do mias­ta, po mis­tr­zost­wo i bas­ta spełniło się 7 czerwca.

To, co dzi­ało się na początku czer­w­ca przy Buł­garskiej oraz w całym Poz­na­niu to istne sza­leńst­wo. Na sta­dion­ie pojaw­ił się kom­plet kibiców – piłkarze nie mogli zep­suć tego świę­ta! Tego dnia swój popis dali ultra­si mis­trza (tak mis­trza!) Pol­s­ki – kar­to­ni­a­da z takim napisem pojaw­iła się na try­bunie im. Cza­pczy­ka na wyjś­cie piłkarzy. Dal­sze kibi­cowskie wydarzenia miały miejsce już w Kotle. Niebiesko-białe hasło Kon­sek­wenc­je nie są złe, gdy czyny są odważne! dopeł­ni­ały sre­ber­ka w klubowych barwach. Pod sam koniec spotka­nia zaprezen­towano kole­jną oprawę – mis­tr­zowską! Sek­torówka przed­staw­iała maga nakłada­jącego koronę Lechowi wraz z trans­parenta­mi Po 5 lat­ach przyszedł w chwale – Mis­trz Pol­s­ki – a królest­wu jego nie będzie koń­ca! A co dzi­ało się potem? Kto był przy Buł­garskiej ten dobrze wie – popłynęły łzy radoś­ci, wzruszenia, każdy na swój sposób okazy­wał radość upragnionego zdoby­cia mis­tr­zost­wa. Po opuszcze­niu INEA Sta­dionu kibole ruszyli na plac Adama Mick­iewicza, gdzie wraz z piłkarza­mi świę­towano wywal­cze­nie upragnionego tytułu.   Śpiewom nie było końca!

Pod­sumowu­jąc rok 2015 warto przy­pom­nieć niesamow­itą oprawę zaprezen­towaną pod­czas spotka­nia z FC Basel. Całość składała się z kilku ele­men­tów: trans­par­en­tu – High risk sup­port­ers z tabli­ca­mi ostrze­gaw­czy­mi, niebiesko-białych sre­berek oraz sek­torów­ki — skrzyn­ki wysok­iego napię­cia z wymalowaną tablicą Dan­ger high volt­age, datą 1922” i „LP”. Chwilę później klam­ka ze skrzyn­ki odpadła, zro­biło się zwar­cie elek­tryczne i…. otworzyły się drzwi – na dwóch skrzy­dłach ukaza­ły się sym­bole grup ultra­sows­kich dzi­ała­ją­cych w Poznaniu.

Z przy­tu­pem zakońc­zono rok kalen­dar­zowy przy Buł­garskiej. 13 grud­nia Kole­jorz pode­j­mował przy Buł­garskiej Miedziowych. Kilka­krot­nie pod­czas tego spotka­nia z Kotła w kierunku innych try­bun złożono życzenia świąteczne — Kole­jorz! Co? Wesołych Świąt niosło się po całym obiek­cie, dzwo­niono klucza­mi na melodię Jin­gle Bells. Zro­biło się świątecznie… Na ten dzień grupy ultra­sowskie przy­go­towały dwie oprawy. Tuż po prz­er­wie w Kotle pojaw­iła sek­torówka przed­staw­ia­ją­ca kibi­ca w oku­larach i chuś­cie z widoczną ręką fotografa i aparatem. Całość dopeł­ni­ało hasło: Lubimy Przykuwać Uwagę. Po kilku min­u­tach w Kotle zapłonęło kilka­dziesiąt rac oraz powiewało wiele flag. Pod koniec spotka­nia ponown­ie odpalono ognie rzym­skie oraz stroboskopy.

Nie sposób opisać wszys­tkiego. Wspom­nienia pozostaną, nikt nam nie zabierze. A ter­az jeszcze raz, póki to aktu­alne – MISTRZ, MISTRZ KOLEJORZ!

Kibi­cowskie „naj” w liczbach w 2015 roku:

Finał Pucharu Pol­s­ki — 11.400

Najliczniejszy wyjazd w Ekstrak­lasie – Lechia Gdańsk (1540 kibiców Kolejorza)

Najm­niej liczny wyjazd w Ekstrak­lasie – Jagiel­lonia Białys­tok (205)

Najliczniejszy wyjazd w Pucharze Pol­s­ki (z wyk­lucze­niem finału) – Zagłę­bie Lubin (1576)

Najm­niej liczny wyjazd w Pucharze Pol­s­ki – Znicz Pruszków (200)

Najliczniejszy wyjazd w europe­js­kich pucharach – FC Basel (LM, 1419)

Najm­niej liczny wyjazd w europe­js­kich pucharach – FC Basel (LE, 114)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.