01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
6dn.22godz.47min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chaos wygrywa pierwszy mecz w sezonie

Chaos wygrywa pierwszy mecz w sezonie

W czwartej rundzie roz­gry­wek II ligi, Chaos Poz­nań pokon­ał na włas­nym boisku drużynę AZS UZ RC Zielona Góra 24:16 (7:11).
Pub­liczność zgro­mad­zona w piękne jesi­enne przed­połud­nie na golę­cińskim sta­dion­ie była świad­kiem bard­zo wyrów­nanego i zaciętego wid­owiska. Pier­wsze min­u­ty meczu obfi­towały w walkę w prze­grupowa­ni­ach oraz dużą ilość młynów wynika­ją­cych z błędów indy­wid­u­al­nych. Ner­wy jako pier­wsza opanowała druży­na goś­ci, która dzię­ki udanym rzu­tom karnym wykony­wanych przez Michała Kopczyńskiego wyszła na prowadze­nie 0:6. W 17 min­u­cie druży­na goś­ci pow­ięk­szyła swo­ją zdoby­cz punk­tową dokłada­jąc kole­jne pięć po przyłoże­niu Oskara Dzio­ka. Od tego momen­tu inic­jaty­wę zaczęli prze­j­mować zawod­ni­cy Chao­su, którzy na osiem min­ut przed końcem pier­wszej połowy zdobyli 7 punk­tów po przyłoże­niu Arka­diusza Biała­chowskiego i pod­wyższe­niu Bar­tosza Wło­dar­ka. W drugiej połowie niesieni zdoby­ty­mi punk­ta­mi chaosi­a­cy dążyli do zmi­any nieko­rzyst­nego wyniku. Doprowadz­iło to do w 44 min­u­cie meczu do odro­bi­enia kole­jnych pię­ciu punk­tów dzię­ki przyłoże­niu Bartłomie­ja Kar­lińskiego. Kon­tak­towy wynik wprowadz­ił odrobinę ner­wowoś­ci w poczy­na­nia oby­d­wu drużyn, z której pier­wsi otrząs­nęli się zawod­ni­cy Chao­su którzy na 10 min­ut przed końcem wys­zli na prowadze­nie po przyłoże­niu Jac­ka Biskup­skiego i ponownym skutecznym pod­wyższe­niu Bar­tosza Wło­dar­ka. Po zdoby­ciu prowadzenia chaosi­a­cy zwi­etrzyli szan­sę na zdoby­cie punk­tu bonu­sowego za zdoby­cie czterech przyłożeń i na dwie min­u­ty przed końcem osiągnęli swój cel po drugim w meczu przyłoże­niu Arka­diusza Biała­chowskiego. Rozmi­ary poraż­ki zmniejszył i wynik koń­cowy w ostat­niej akcji meczu ustal­ił Kamil Macur, który zdobył przyłoże­nie dla drużyny z Zielonej Góry.
Składy drużyn:

Chaos Poz­nań: Łukasz Mądry, Jacek Biskup­s­ki, Prze­mysław Moraws­ki, Łukasz Dziel, Arka­diusz Biała­chows­ki, Mateusz Płowens, Michał Wiśniews­ki, Piotr Myd­lak, Prze­mysław Połczyńs­ki, Bartłomiej Kar­lińs­ki, Jakub Przy­byl­s­ki, Piotr Kaszkowiak, Oskar Górs­ki, Mateusz Saw­ic­ki, Bar­tosz Włodarek

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Krzysztof Kuśnierek, Mateusz Krzemins­ki, Prze­mysław Plewińs­ki, Mikołaj Piotrow­icz, Łukasz Ładzi­ak, Prze­mysław Bogaczyk. Tomasz Włoch.

AZS UZ RC Zielona Góra: Marcin Kopczyńs­ki, Dominik Jędrze­jak, Łukasz Kowalews­ki, Grze­gorz Kaźmier­czak, Andrzej Staws­ki, Michał Kopczyńs­ki, Woj­ciech Szeli­ga, Paweł Prokopow­icz, Dar­iusz Krause, Fil­ip Wiel­go­sz, Kamil Macur, Prze­mysław Kin­dra, Błażej Ważelińs­ki, Oskar Dziok, Fil­ip Fleury

Zawod­ni­cy rez­er­wowi: Mateusz Majew­s­ki, Daw­id Wojdyka.

Punk­ty dla Chao­su: Arka­diusz Biała­chows­ki 10 (2P), Jacek Biskup­s­ki 5 ℗, Bartłomiej Kar­lińs­ki 5 ℗, Bar­tosz Wło­darek 4 (2pd)

Punk­ty dla AZS UZ RC Zielona Góra: Michał Kopczyńs­ki 6 (2K), Oskar Dziok 5 ℗, Kamil Macur 5 ℗.

chaos2chaos3

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.