10.12.2023, g. 12:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Piast Gliwice
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.51min.
11.91 X3.40 23.75 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Klubowe muzeum powstanie na INEA Stadionie!

Klubowe muzeum powstanie na <span class="caps">INEA</span> Stadionie!

Umowa na stworze­nie pro­jek­tu muzeum Lecha Poz­nań została pod­pisana. Za adap­tację wnętrz INEA Sta­dionu na potrze­by stałej ekspozy­cji klubowych tro­feów, koszulek, pamiątek i innych eksponatów odpowiadać będzie ten sam architekt, który zapro­jek­tował świeżo wyre­mon­towaną stre­fę pre­mi­um.

Tem­at klubowego muzeum wraca na tapetę reg­u­larnie, częs­to jest pode­j­mowany przez kibiców pod­czas spotkań z Zarzą­dem, czy pod­czas wielu dyskusji w medi­ach społecznoś­ciowych. — Dlat­ego tym bardziej cieszymy się, że udało się wykon­ać znaczą­cy krok w tej materii. Jeszcze przed meczem roczni­cowym zaprezen­towane zostaną pier­wsze wiz­ual­iza­c­je adap­tacji wybranych stref — mówi prezes Lecha, Karol Klimczak.

Umowa pod­pisana przez preze­sa oraz architek­ta Macie­ja Abramow­icza stworzenia pro­jek­tu adap­tacji dwóch przestrzeni INEA Sta­dionu (na Try­bunie Anioły lub Cza­pczy­ka), spośród których jed­na zostanie wybrana i final­nie wybu­dowana. Prace mają zacząć się w czer­w­cu, po ostat­nim meczu bieżącego sezonu i zakończą się przed rozpoczę­ciem kole­jnych rozgrywek.

- Stworze­nie pro­jek­tu będzie dużym wyzwaniem — przyz­na­je Maciej Abramow­icz, architekt. — Celem jest prze­cież przed­staw­ie­nie klubowej his­torii w formie jak najbardziej atrak­cyjnej, nie tylko poprzez ekspozy­cję różnych eksponatów, ale również mul­ti­mediów. Będziemy mieli do dys­pozy­cji nawet kilka­set metrów kwadratowych.

Klub jest w posi­ada­niu kilkuset różnych pamiątek, takich jak najróżniejsze puchary, medale, fotografie, plakaty, czy koszul­ki. Są skat­a­l­o­gowane i część z nich złoży się na stałą ekspozy­cję. — Wkrótce powołana zostanie też „rada pro­gramowa” muzeum, którą stworzą przed­staw­iciele różnych środowisk, która tworzyć będzie ciało dorad­cze przy twor­zonych wystawach.

- Do akty­wnego współt­worzenia muzeum zachę­camy również kibiców. Nie jeden pewnie ma w domu pamiąt­ki, który­mi mógł­by się pochwal­ić i które raz na jak­iś czas prezen­towal­ibyśmy w formie tem­aty­cznych wys­taw okre­sowych. To będzie miejsce otwarte dla każdego, zostanie wciąg­nięte w trasę wycieczek sta­dionowych. Chce­my, by stało się wiz­ytówką klubu o blisko 95-let­niej trady­cji — kończy prezes Klimczak.

Architekt Maciej Abramow­icz jest autorem zre­al­i­zowanych już na INEA Sta­dion­ie pro­jek­tów nowej Stre­fy Pre­mi­um (Gold), Loży Prezy­denck­iej, a także „12 Sports Bar & Restaurant”.

Infor­ma­c­ja prasowa

Foto: Lech Poznań/lechpoznan.pl/fot.Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.