01.01.1970, g. 01:00
vs
Do meczu pozostało:
-19393dn.-16godz.-49min.
1 X 2 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Klubowe muzeum powstanie na INEA Stadionie!

Klubowe muzeum powstanie na <span class="caps">INEA</span> Stadionie!

Umowa na stworze­nie pro­jek­tu muzeum Lecha Poz­nań została pod­pisana. Za adap­tację wnętrz INEA Sta­dionu na potrze­by stałej ekspozy­cji klubowych tro­feów, koszulek, pamiątek i innych eksponatów odpowiadać będzie ten sam architekt, który zapro­jek­tował świeżo wyre­mon­towaną stre­fę pre­mi­um.

Tem­at klubowego muzeum wraca na tapetę reg­u­larnie, częs­to jest pode­j­mowany przez kibiców pod­czas spotkań z Zarzą­dem, czy pod­czas wielu dyskusji w medi­ach społecznoś­ciowych. — Dlat­ego tym bardziej cieszymy się, że udało się wykon­ać znaczą­cy krok w tej materii. Jeszcze przed meczem roczni­cowym zaprezen­towane zostaną pier­wsze wiz­ual­iza­c­je adap­tacji wybranych stref — mówi prezes Lecha, Karol Klimczak.

Umowa pod­pisana przez preze­sa oraz architek­ta Macie­ja Abramow­icza stworzenia pro­jek­tu adap­tacji dwóch przestrzeni INEA Sta­dionu (na Try­bunie Anioły lub Cza­pczy­ka), spośród których jed­na zostanie wybrana i final­nie wybu­dowana. Prace mają zacząć się w czer­w­cu, po ostat­nim meczu bieżącego sezonu i zakończą się przed rozpoczę­ciem kole­jnych rozgrywek.

- Stworze­nie pro­jek­tu będzie dużym wyzwaniem — przyz­na­je Maciej Abramow­icz, architekt. — Celem jest prze­cież przed­staw­ie­nie klubowej his­torii w formie jak najbardziej atrak­cyjnej, nie tylko poprzez ekspozy­cję różnych eksponatów, ale również mul­ti­mediów. Będziemy mieli do dys­pozy­cji nawet kilka­set metrów kwadratowych.

Klub jest w posi­ada­niu kilkuset różnych pamiątek, takich jak najróżniejsze puchary, medale, fotografie, plakaty, czy koszul­ki. Są skat­a­l­o­gowane i część z nich złoży się na stałą ekspozy­cję. — Wkrótce powołana zostanie też „rada pro­gramowa” muzeum, którą stworzą przed­staw­iciele różnych środowisk, która tworzyć będzie ciało dorad­cze przy twor­zonych wystawach.

- Do akty­wnego współt­worzenia muzeum zachę­camy również kibiców. Nie jeden pewnie ma w domu pamiąt­ki, który­mi mógł­by się pochwal­ić i które raz na jak­iś czas prezen­towal­ibyśmy w formie tem­aty­cznych wys­taw okre­sowych. To będzie miejsce otwarte dla każdego, zostanie wciąg­nięte w trasę wycieczek sta­dionowych. Chce­my, by stało się wiz­ytówką klubu o blisko 95-let­niej trady­cji — kończy prezes Klimczak.

Architekt Maciej Abramow­icz jest autorem zre­al­i­zowanych już na INEA Sta­dion­ie pro­jek­tów nowej Stre­fy Pre­mi­um (Gold), Loży Prezy­denck­iej, a także „12 Sports Bar & Restaurant”.

Infor­ma­c­ja prasowa

Foto: Lech Poznań/lechpoznan.pl/fot.Marcin Rajczak

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lechia Gdańsk - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

11/02/2023 / 01:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.