21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.13godz.55min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Z Södertälje do Poznania. Historia kariery Mikaela Ishaka.

Z Södertälje do Poznania. Historia kariery Mikaela Ishaka.

W oczeki­wa­niu na powrót Isha­ka do kadry po kon­tuzji, której doz­nał pod­czas meczu sparingowego z Szachtarem Donieck na obozie przy­go­towaw­czym w tureckim Belek.

Najbliższy ligowy mecz Lecha to oczy­wiś­cie domowe star­cie ze Śląskiem Wrocław. Początek w sobotę 24.02 już o godz. 17:30. Warto sprawdz­ić ofer­tę buk­macherów na nad­chodzące mecze PKO BP Ekstrak­lasy. Najlep­sze pro­moc­je na mecze Kole­jorza ofer­u­je Super­bet czyli aktu­al­ny spon­sor strate­giczny klubu. Kod pro­mo­cyjny Super­bet najlepiej sprawdz­ić na stron­ie bet.pl.

Odkrycie talentu w Assyriska FF

Szwedz­ki napast­nik o asyryjs­kich korzeni­ach, zasługu­je na uwagę. Jego dro­ga od lokalnego klubu Assyriska FF, przez pop­u­larne drużyny w Niem­czech, Szwa­j­carii, Włoszech, Danii, aż po Pol­skę, jest dowo­dem na to, że tal­ent, cięż­ka pra­ca i deter­mi­nac­ja mogą ponieść zawod­ni­ka na szczy­ty sportowej kariery.

Urod­zony w Szwecji w rodzinie emi­grantów, Ishak od najmłod­szych lat pokazy­wał, że fut­bol to jego pas­ja i życiowe powołanie. Debi­u­tu­jąc w pier­wszej drużynie Assyriska FF, szy­bko zwró­cił na siebie uwagę klubów z zagrani­cy, rozpoczy­na­jąc swo­ją między­nar­o­dową przy­godę w 1. FC Köln. Choć początkowo nie zawsze był pier­wszym wyborem na boisku, każdy kole­jny krok w jego kari­erze był świadomym dąże­niem do roz­wo­ju i doskonale­nia swoich umiejętności.

Przeprowadzka do Poznania

Każdy etap kari­ery Isha­ka przynosił nowe doświad­czenia – od wypoży­czenia do FC St. Gallen, przez czas w Parmie i Cro­tone, aż po sukcesy w Ran­ders FC i 1. FC Nürn­berg, gdzie jego tal­ent zaczął zdoby­wać uznanie na are­nie między­nar­o­dowej. W 2020 roku, Ishak pod­jął nowe wyzwanie w Lechu Poz­nań, gdzie nie tylko kon­tynu­u­je swo­ją kari­erę, ale również odgry­wa kluc­zową rolę jako kap­i­tan zespołu i men­tor dla młod­szych zawodników.

Poza Boiskiem

Jako kap­i­tan Lecha Poz­nań, Mikael jest nie tylko lid­erem na boisku, ale także postacią, która inspiru­je zarówno kolegów z zespołu, jak i młodych fanów fut­bolu. Jego deter­mi­nac­ja, poświęce­nie i pas­ja są przykła­dem, że marzenia są do spełnienia, a trud­noś­ci moż­na pokon­ać wiarą w siebie i ciężką pracą.

Człowiek z Wiary

Film pt. “Mikael Ishak — Człowiek z Wiary” dostęp­ny na plat­formie Viaplay to hołd dla niezwykłej kari­ery i życiowych wartoś­ci szwedzkiego napast­ni­ka. Ukazu­je nie tylko jego sportowe sukcesy, ale także wyzwa­nia, z który­mi przyszło mu się mierzyć. To inspiru­ją­ca opowieść o sile charak­teru, rodzin­nych korzeni­ach i niezach­wianej wierze w swo­je marzenia, które ksz­tał­tu­ją Isha­ka nie tylko jako wybit­nego sportow­ca, ale także jako człowieka.

His­to­ria Mikaela jest dowo­dem na to, że dro­ga do sukce­su nie jest łat­wa, ale z odpowied­nim nastaw­ie­niem, wspar­ciem blis­kich i nieustan­ną pracą nad sobą, każdy cel jest w zasięgu. Ishak, zarówno na boisku, jak i poza nim pomi­mo wielu prze­ci­wnoś­ci z który­mi zma­ga się w ostat­nim cza­sie pokazu­je, że prawdzi­wa wielkość tkwi nie tylko w zdoby­tych tro­feach, ale także w umiejęt­noś­ci pokony­wa­nia prze­ci­wnoś­ci i inspiracji, jaką moż­na być dla innych.

Fot. Mateusz Czarnecki

Kursy na mecze Lecha

Atlanta United - FC Cincinnati

MLS

21/04/2024 01:30

Columbus Crew - Portland Timbers

MLS

21/04/2024 01:30

Inter Miami - Nashville SC

MLS

21/04/2024 01:30

Montreal Impact - Orlando City

MLS

21/04/2024 01:30

New York City FC - DC United

MLS

21/04/2024 01:30

Atlanta United - FC Cincinnati

MLS

21/04/2024 01:30

Columbus Crew - Portland Timbers

MLS

21/04/2024 01:30

Inter Miami - Nashville SC

MLS

21/04/2024 01:30

Montreal Impact - Orlando City

MLS

21/04/2024 01:30

New York City FC - DC United

MLS

21/04/2024 01:30

Atlanta United - FC Cincinnati

MLS

21/04/2024 01:30

Columbus Crew - Portland Timbers

MLS

21/04/2024 01:30

Inter Miami - Nashville SC

MLS

21/04/2024 01:30

Montreal Impact - Orlando City

MLS

21/04/2024 01:30

New York City FC - DC United

MLS

21/04/2024 01:30

Atlanta United - FC Cincinnati

MLS

21/04/2024 01:30

Columbus Crew - Portland Timbers

MLS

21/04/2024 01:30

Inter Miami - Nashville SC

MLS

21/04/2024 01:30

Montreal Impact - Orlando City

MLS

21/04/2024 01:30

New York City FC - DC United

MLS

21/04/2024 01:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.