05.07.2022, g. 19:00
Liga Mistrzów
Lech Poznań vs Karabakh
Do meczu pozostało:
1dn.13godz.5min.
12.10 X3.45 23.50 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Patryk Kniat: Dla młodzieży ta liga jest optymalna

Patryk Kniat: Dla młodzieży ta liga jest optymalna

W sobotę zma­gania w trze­cie lidze rozpoczną rez­er­wy Kole­jorza. Do roze­gra­nia zostało 15 kole­jek, a piłkarze cały czas pod­kreśla­ją, że ich celem jest awans do drugiej ligi. Czy zatem tren­er Patryk Kni­at będzie korzys­tał z piłkarzy pier­wszego zespołu? – Mamy trochę cza­su do ostate­cznych rozstrzyg­nięć, więc wyda­je mi się, że nie będziemy sztucznie budować tego zespołu. Może w przy­pad­ku baraży, po skończe­niu roz­gry­wek ekstrak­lasy zawod­ni­cy z pier­wszego zespołu wspo­mogą rez­er­wy – wyjaś­nia tren­er rezerw

Dru­gi zespół Kole­jorza bard­zo dobrze radzi sobie w Pucharze Pol­s­ki na szczeblu okrę­gowym. Młodzi lechi­ci zamel­dowali się już w pół­fi­nale tych roz­gry­wek.  – Wyda­je mi się, że Puchar Pol­skie ma takie znacze­nie jak liga. Na pewno nie jest żad­ną  alter­naty­wa dla pier­wszego zespołu. Tego typu roz­gry­w­ki są nam, drugiemu zespołowi bard­zo potrzeb­ne. W poprzed­niej rundzie ogry­wal­iśmy  młodzież, która grała w mniejszym wymi­arze cza­sowym i tak pewnie będzie i  w pół­fi­nale jak i mam nadzieję w finale.

Przed startem trze­ci­oligowych roz­gry­wek dużo mówiło się o tym, że rez­er­wy Lecha Poz­nań grać powin­ny w drugiej lidze. Jak pod­kreśla szkole­niowiec zespołu, gra w trze­ciej lidze jest na odpowied­nim poziomie – Dla młodzieży, która w 90% debi­u­tu­je na poziomie seniorskiej pił­ki  ta liga jest opty­mal­na. My musimy pamię­tać, że III Liga inaczej wyglą­da pod wzglę­dem per­son­al­nym. W II lidze zatrud­ni­ani piłkarze są bardziej doświad­czeni, żeby rywal­iza­c­je na poziomie II ligi toczyć opty­mal­nie. Ogry­wanie młodzieży na poziomie seniorskie w tym roku jest dla nas dużym wyzwaniem.

W prz­er­wie zimowej zielone światło w poszuki­wa­niu innego pra­co­daw­cy dostał Michał Jakóbows­ki, jed­nak cały okres przy­go­towaw­czy spędz­ił trenu­jąc z zespołem rez­erw –  Były pewne zapy­ta­nia, ale w całym okre­sie przy­go­towaw­czym trenował z nami i chce zostać z drugim zespołem. Chce wal­czyć o awans do drugiej ligi – Jakóbows­ki ma za sobą również debi­ut w roz­gry­wkach ekstrak­lasy. Czy jed­nak nie jest za późno, aby 22-let­ni zawod­nik został włąc­zony do pier­wszego zespołu? – Potrze­ba nam doświad­c­zonych zawod­ników. W każdym zes­pole potrzeb­ny jest ten bilans doświad­czenia, a Michał to wszys­tko bilan­su­je.  Jest  to bard­zo potrzeb­ny zawod­nik i nie jest powiedziane że albo będzie trenował z pier­wszym zespołem albo odejdzie.

Nie obeszło się również o pytanie doty­czące Miłosza Koza­ka i jego prze­jś­cia do Legii Warsza­wa – Kiedyś mówiłem, że to nie jest tak, że Milosz nie był w drugim zes­pole czy pier­wszym ze wzglę­du na swo­ja men­tal­ność czy trud­ny charak­ter, bo taki też jest potrzeb­ny. Miłosz w poprzed­nim sezonie był w młodej ekstrak­lasie i roze­grał cztery spotka­nia. Nato­mi­ast nie wpisy­wał się w pewien pro­fil zawod­ni­ka na swo­jej pozy­cji pod kątem pier­wszego zespołu. Wierzę, że Miłosz zaist­nieje w piłce seniorskiej na odpowied­nim poziomie. Wybrał Legię i nie widzę w tym żad­nego problemu.

Uważam że nasza młodzież iden­ty­fiku­je się moc­no z klubem. Im lep­sza będzie akademia tym więcej zawod­ników będzie grało w lep­szych klubach. Nie jesteśmy w stanie przekazać wszys­t­kich utal­en­towanych zawod­ników do pier­wszego zespołu, dlat­ego dzieje się tak, że ci młodzi zawod­ni­cy korzys­ta­ją z testów w klubach zagranicznych – tak Patryk Kni­at jako wychowaw­ca młodzieży oce­nia iden­ty­fikację młodych piłkarzy z klubem

W prz­er­wie zimowej do zespołu dołączył Mateusz Kli­chow­icz. Napast­nik w poprzed­niej rundzie strzelił 12 bramek i bronił barw Gro­mu Plewiska – Jest  to ofen­sy­wny, wyróż­ni­a­ją­cy się na poziomie trze­ciej ligi zawod­nik. Wyda­je mi się, że w lep­szym otocze­niu jest to zawod­nik, który potrafi w ofen­sy­wie dać wiele zespołowi i wierzymy, że jeśli będzie taka możli­wość i będzie prezen­tował odpowied­ni poziom otrzy­ma szan­sę od Mar­iusza Rumaka

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

05/07/2022 / 19:00

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Lech Poznań - Qarabag Agdam

Liga Mistrzów

05/07/2022 / 19:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Górnik Zabrze - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Raków Częstochowa - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

15/07/2022 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.