01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.16godz.15min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Najlepsza jedenastka Ligi Konferencji

Najlepsza jedenastka Ligi Konferencji

Ligę Kon­fer­encji zdobył West Ham Unit­ed, który stał się pier­wszym ang­iel­skim zespołem, który dotarł do finału tych roz­gry­wek. W finale pokon­ali włoską Fiorentinę 2–1, zdoby­wa­jąc swo­je pier­wsze tro­feum od 1980 roku i pier­wszy tytuł europe­js­ki od 1965 roku. To osiąg­nię­cie jest jeszcze bardziej imponu­jące, biorąc pod uwagę, że West Ham zakończył sezon Pre­mier League na 14. miejs­cu. Najlep­szym strzel­cem klubu był Michail Anto­nio, który zdobył 14 bramek we wszys­t­kich spotkaniach.

UEFA zawiodła kibiców Lecha

W czwartek, 8 czer­w­ca 2023 roku UEFA wyłoniła jede­nastkę sezonu 2022/23 Ligi Kon­fer­encji. W skład tego zespołu wchodzą gracze z takich klubów jak West Ham, Fiorenti­na i Basel. Szko­da, że w najlep­szej jede­nastce zabrakło Lecha Poz­nań. Mamy nadzieję, że uda się to w przyszłym sezonie. Kibice liczyli na doce­nie­nie­nie Mikaela Isha­ka, który został wybrany najlep­szym piłkarzem w klasy­fikacji kanadyjskiej tej Ligi.

Z niecier­pli­woś­cią czekamy na początek elim­i­nacji Ligi Kon­fer­encji Europy i kole­jne świetne wys­tępy Lecha Poz­nań. Tym­cza­sem warto sprawdz­ić jakie pro­moc­je na nad­chodzą­cy sezon i mecze Elim­i­nacji Mis­tr­zostw Europy 2024 przy­go­towali buk­macherzy. Przykład­owo za rejes­trac­je u buk­machera For­tu­na nowy gracz otrzy­ma aż 3 zakłady bez ryzy­ka o łącznej wartoś­ci 600 PLN, szczegóły i aktu­al­ny kod pro­mo­cyjny zna­jdziesz na https://www.meczyki.pl/bukmacherzy/kod-promocyjny-fortuna-za-darmo/89.

Alphonse Areola

Na pozy­cji bramkarza znalazł się Alphonse Are­o­la z West Hamu. Fran­cus­ki golkiper, znany ze swo­jego pewnego inter­we­niowa­nia, zasłużył na swo­je miejsce po serii imponu­ją­cych wys­tępów na przestrzeni całego sezonu.

Obrońcy

W obronie znaleźli się Dan Ndoye z Basel, Niko­la Milenković z Fiorentiny, Nayef Aguerd z West Hamu oraz Cris­tiano Biraghi również z Fiorentiny. Ndoye, młody, dynam­iczny obroń­ca, imponował swo­ją siłą i szy­bkoś­cią, pod­czas gdy Milenković, doskon­ały w powi­etrzu, był kluc­zowym ele­mentem defen­sy­wy Fiorentiny. Aguerd, solid­ny środ­kowy obroń­ca, był niezłom­nym filarem obrony West Hamu, a Biraghi swo­ją skutecznoś­cią na skrzy­dle znaczą­co przy­czynił się do sukcesów swo­jego zespołu.

Środek pola

W środ­ku pola znaleźli się Andy Diouf z Basel oraz Lucas Paque­tá i Declan Rice z West Hamu. Diouf, ze swo­ją zdol­noś­cią do prze­j­mowa­nia kon­troli nad grą, był kluc­zowym zawod­nikiem Basel w środ­ku pola. Paque­tá, z jego niesamow­itą tech­niką i kreaty­wnoś­cią, był motorem napę­dowym West Hamu, pod­czas gdy Rice, z jego zdol­noś­cią do odzyski­wa­nia pił­ki, przy­czynił się do sta­bil­noś­ci swo­jego zespołu.

Najlepsi atakujący

W ataku znaleźli się Nicolás González z Fiorentiny oraz Michail Anto­nio i Jar­rod Bowen z West Hamu. González, z jego szy­bkoś­cią i okiem do gola, był kluc­zowym zawod­nikiem w ataku Fiorentiny. Anto­nio, ze swo­ją siłą i instynk­tem strz­eleckim, był głównym zagroże­niem dla obron prze­ci­wników West Hamu, pod­czas gdy Bowen, ze swo­ją szy­bkoś­cią i umiejęt­noś­cią przeprowadza­nia kon­trataków, był istot­nym ele­mentem ofen­sy­wy swo­jego zespołu.

Podsumowanie

Nie moż­na zaprzeczyć, że najlep­sza jede­nast­ka skła­da się z graczy, którzy wykaza­li się niezwykły­mi umiejęt­noś­ci­a­mi, deter­mi­nacją i kluc­zowym wpły­wem na swo­je zespoły w tym sezonie Ligii Kon­fer­encji. Bez wąt­pi­enia są to gracze, którzy zasłużyli na swo­je miejsce w Drużynie Sezonu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.