28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.27min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Zapowiedź meczu: Wypada zacząć odrabiać straty

Dzisi­aj o 18:45 na boisko przy Buł­garskiej wybieg­ną drużyny Lecha Poz­nań i Polonii Warsza­wa. Spotkanie, które pier­wot­nie miało zostać roze­grane we wrześniu w związku z otwar­ciem sta­dionu i kon­certem Stin­ga zostało prze­sunięte na listopa­da.  Nikt chy­ba nie przy­puszczał, że do tego cza­su “Kole­jorz” na kra­jowym pod­wórku tak bard­zo da się pogrążyć.

W tej chwili zna­j­du­je się on na miejs­cu spad­kowym i kole­jny raz chy­ba nikt nie wyobraża sobie, że ten mecz prze­gra. Tak jed­nak mówimy przed każdym spotkaniem i sytu­ac­ja zaczy­na być iry­tu­ją­ca. Dla Jose Mari Bakero dzisiejsze spotkanie będzie zderze­niem z poz­nańską codzi­en­noś­cią, bo o ile na meczach Ligi Europe­jskiej mamy na try­bunach kom­plet to w spotka­ni­ach ligowych frek­wenc­ja jest zde­cy­dowanie niższa.

Tren­er Lecha nie będzie mógł w dal­szym ciągu sko­rzys­tać z usług Tom­ka Bandrowskiego, który już wró­cił do gry i ryt­mu mec­zowego, ale jego sytu­ac­ja ponown­ie się skom­p­likowała i wys­tępy w tym roku sto­ją pod znakiem zapy­ta­nia. W osiem­nast­ki mec­zowej powin­ni wró­cić Luis Hen­riquez, a także Manuel Arbole­da. Być może zna­jdzie się w niej powołany na mecz z WKS Grze­gorz Wojtkowiak, który od cza­su fer­al­nego spotka­nia z Juven­tusem w Turynie leczył uraz.

Paweł Janas będzie mógł po kon­tuzji sko­rzys­tać z usług Euze­biusza Smo­lar­ka. Wszys­tko jed­nak wskazu­je na to, że zacznie on mecz na ław­ce rez­er­wowych. Na ostat­nim treningu przed meczem z Lechem szkole­niowiec “Czarnych Koszul” zarządz­ił roze­granie gier­ki, w której praw­dopodob­nie odsłonił kar­ty na dzisiejsze spotkanie:
Przy­rows­ki — Tosik, Pietrasi­ak, Jodłowiec, Brzys­ki — Mierze­jew­s­ki, Trał­ka, Bruno, Andreu, Gan­car­czyk — Sobiech.

Arbi­trem głównym meczu będzie Tomasza Mikul­s­ki, który ostat­nie spotkanie z udzi­ałem “Kole­jorza” prowadz­ił w maju 2009 roku, gdy Lech zdoby­wał w Chor­zowie Puchar Pol­s­ki. W poprzed­nim sezonie, a także tym obec­nym nie sędziował spotkań mis­trza Pol­s­ki. W 2. kole­jce tego sezonu Mikul­s­ki był arbi­trem meczu Polonii Warsza­wa z Legią, które zakończyło się zwycięst­wem, wtedy jeszcze podopiecznych Bakero 3:0.

Początek meczu u 18:45. Trans­mis­ja na Canal + Sport, Radio Merkury.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.